Προγράμματα Μάστερ 2023-24

 

►Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023 (11:59 μ.μ.)

►Έναρξη φοίτησης: Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2023

►Ευέλικτες παιδαγωγικές μέθοδοι (Υβριδική μάθηση)

 

Με Φυσική Παρουσία στην Ελληνική Γλώσσα

 
   

Με Φυσική Παρουσία στην Αγγλική γλώσσα

Εξ Αποστάσεως στην Αγγλική Γλώσσα

* Τα δύο προγράμματα διαφέρουν μόνο στο χώρο διεξαγωγής τους. Το ένα θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό και το άλλο στη Λάρνακα. Tο καθένα θα έχει το δικό του ωρολόγιο πρόγραμμα (μέρες/ώρες/χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων).

 

Προγράμματα Μάστερ 2023-24

 

►Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023 (11:59 μ.μ.)

►Έναρξη φοίτησης: Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2023

►Ευέλικτες παιδαγωγικές μέθοδοι (Υβριδική μάθηση)

 

Με Φυσική Παρουσία στην Ελληνική Γλώσσα

 
   

Με Φυσική Παρουσία στην Αγγλική γλώσσα

Εξ Αποστάσεως στην Αγγλική Γλώσσα

* Τα δύο προγράμματα διαφέρουν μόνο στο χώρο διεξαγωγής τους. Το ένα θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό και το άλλο στη Λάρνακα. Tο καθένα θα έχει το δικό του ωρολόγιο πρόγραμμα (μέρες/ώρες/χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων).