Στήριξη και ευημερία φοιτητών

Γνωρίζουμε ότι αριθμός φοιτητών μας αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές και/ή κοινωνικές δυσκολίες. Γνωρίζουμε ότι αυτές οι δυσκολίες εκ των πραγμάτων επηρεάζουν τη φοίτηση και μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή ή οριστική διακοπή των σπουδών.

Το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι φοιτητές του μπορεί να διακόψουν τη φοίτησή τους για λόγους μη ακαδημαϊκούς, που σχετίζονται με κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες.

Οι φοιτητές που χρειάζονται οικονομική στήριξη μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να αποταθούν στην ΥΣΦΜ  και να συζητήσουν εμπιστευτικά με αρμόδιους λειτουργούς.

Τα μέσα που διαθέτει το Πανεπιστήμιο για οικονομική στήριξη είναι κυρίως τα ακόλουθα:  

  • Οικονομικά βοηθήματα (χρήματα και/ή κουπόνια τροφίμων), απευθείας και/ή μέσω του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών
  • Δωρεάν ημερήσιο γεύμα, που προσφέρει η Ι.Μητρόπολη Λεμεσού
  • Ευκαιρίες απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο
  • Υποτροφίες υπό μορφή απαλλαγή διδάκτρων για μεταπτυχιακές σπουδές
  • Παροχή επιδόματος ενοικίου για στέγαση

Για την αντικειμενική και διαφανή κατανομή των πιο πάνω, το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει Κανόνες Μοριοδότησης Κοινωνικοοικονομικής Κατάστασης.  

Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο προάγει και επιβραβεύει την ακαδημαϊκή αριστεία με την παραχώρηση υποτροφιών και βραβείων, από ίδιους πόρους και από χορηγίες ιδιωτικών φορέων.

Στήριξη και ευημερία φοιτητών

Γνωρίζουμε ότι αριθμός φοιτητών μας αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές και/ή κοινωνικές δυσκολίες. Γνωρίζουμε ότι αυτές οι δυσκολίες εκ των πραγμάτων επηρεάζουν τη φοίτηση και μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή ή οριστική διακοπή των σπουδών.

Το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι φοιτητές του μπορεί να διακόψουν τη φοίτησή τους για λόγους μη ακαδημαϊκούς, που σχετίζονται με κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες.

Οι φοιτητές που χρειάζονται οικονομική στήριξη μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να αποταθούν στην ΥΣΦΜ  και να συζητήσουν εμπιστευτικά με αρμόδιους λειτουργούς.

Τα μέσα που διαθέτει το Πανεπιστήμιο για οικονομική στήριξη είναι κυρίως τα ακόλουθα:  

  • Οικονομικά βοηθήματα (χρήματα και/ή κουπόνια τροφίμων), απευθείας και/ή μέσω του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών
  • Δωρεάν ημερήσιο γεύμα, που προσφέρει η Ι.Μητρόπολη Λεμεσού
  • Ευκαιρίες απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο
  • Υποτροφίες υπό μορφή απαλλαγή διδάκτρων για μεταπτυχιακές σπουδές
  • Παροχή επιδόματος ενοικίου για στέγαση

Για την αντικειμενική και διαφανή κατανομή των πιο πάνω, το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει Κανόνες Μοριοδότησης Κοινωνικοοικονομικής Κατάστασης.  

Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο προάγει και επιβραβεύει την ακαδημαϊκή αριστεία με την παραχώρηση υποτροφιών και βραβείων, από ίδιους πόρους και από χορηγίες ιδιωτικών φορέων.