Ξένοι υπήκοοι

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

Ξένοι υπήκοοι (εκτός Κύπρου και Ελλάδας) μπορούν να διεκδικήσουν θέση, εφόσον:

(α)  Είναι απόφοιτοι Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, αναγνωρισμένης από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας τους

(β)  Έχουν καλή γνώση της γλώσσας στην οποία προσφέρεται το πρόγραμμα της επιλογής τους. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής όλα τα προγράμματα πτυχίου προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα.

(γ)  Έχουν υπηκοότητα εκτός της Κυπριακής

Κριτήριο ειδοχής

Οι υποψήφιοι μπορούν να εισαχθούν με βάση τα αποτελέσματα διεθνών εξετάσεων ή μπορεί να υποβληθούν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο.

Το Πανεπιστήμιο μπορεί να οργανώσει εξετάσεις σε ξένη χώρα. Οι εξετάσεις οργανώνονται σε Κυπριακές πρεσβείες ή αναγνωρισμένα κέντρα εξετάσεων της ξένης χώρας. Σημειώνεται ότι για πρακτικούς λόγους στο παρόν στάδιο το Πανεπιστήμιο αξιολογεί αιτήσεις μόνο με βάση αποτελέσματα διεθνών εξετάσεων.

Δείτε τα Μαθήματα και τις Βαθμολογίες Πρόσβασης σε προγράμματα Πτυχίου με κριτήριο Διεθνείς Εξετάσεις (GCE’s ή International & European Baccalaureate)

Χρήσιμες πληροφορίες για Ξένους Φοιτητές

Η επιλογή σπουδών σε μια ξένη χώρα είναι μια συναρπαστική εμπειρία και σίγουρα υπάρχουν πολλά ερωτήματα.  Έχουν ετοιμάσει απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν όσους είναι από άλλη χώρα και ενδιαφέρονταιν να σπουδάσουν στην Κύπρο, στη Λεμεσό και ειδικότερα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πατήστε εδώ (κείμενο στα αγγλικά). 

Ξένοι υπήκοοι

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

Ξένοι υπήκοοι (εκτός Κύπρου και Ελλάδας) μπορούν να διεκδικήσουν θέση, εφόσον:

(α)  Είναι απόφοιτοι Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, αναγνωρισμένης από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας τους

(β)  Έχουν καλή γνώση της γλώσσας στην οποία προσφέρεται το πρόγραμμα της επιλογής τους. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής όλα τα προγράμματα πτυχίου προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα.

(γ)  Έχουν υπηκοότητα εκτός της Κυπριακής

Κριτήριο ειδοχής

Οι υποψήφιοι μπορούν να εισαχθούν με βάση τα αποτελέσματα διεθνών εξετάσεων ή μπορεί να υποβληθούν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο.

Το Πανεπιστήμιο μπορεί να οργανώσει εξετάσεις σε ξένη χώρα. Οι εξετάσεις οργανώνονται σε Κυπριακές πρεσβείες ή αναγνωρισμένα κέντρα εξετάσεων της ξένης χώρας. Σημειώνεται ότι για πρακτικούς λόγους στο παρόν στάδιο το Πανεπιστήμιο αξιολογεί αιτήσεις μόνο με βάση αποτελέσματα διεθνών εξετάσεων.

Δείτε τα Μαθήματα και τις Βαθμολογίες Πρόσβασης σε προγράμματα Πτυχίου με κριτήριο Διεθνείς Εξετάσεις (GCE’s ή International & European Baccalaureate)

Χρήσιμες πληροφορίες για Ξένους Φοιτητές

Η επιλογή σπουδών σε μια ξένη χώρα είναι μια συναρπαστική εμπειρία και σίγουρα υπάρχουν πολλά ερωτήματα.  Έχουν ετοιμάσει απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν όσους είναι από άλλη χώρα και ενδιαφέρονταιν να σπουδάσουν στην Κύπρο, στη Λεμεσό και ειδικότερα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πατήστε εδώ (κείμενο στα αγγλικά).