Εγγραφή και κράτηση θέσης

Εγγραφή

Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει θέση σε ένα από τα προγράμματα του Πανεπιστημίου θα πρέπει, σε καθορισμένη από το Πανεπιστήμιο ημερομηνία (η οποία ανακοινώνεται μαζί με τα αποτελέσματα), να αποδεχτούν τη θέση και να συμπληρώσουν τα αναγκαία στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Παράλληλα θα πρέπει να καταβάλουν το καθορισμένο τέλος εγγραφή  που τους εξασφαλίζει διάφορα δικαιώματα και ωφελήματα. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης σε οποιοδήποτε στάδιο.

Υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν  αποδεχτούν εμπρόθεσμα τη θέση, σύμφωνα με τις οδηγίες, θεωρείται πως δεν αποδέχονται την προσφορά της θέσης.

Δείτε στους συνδέσμους δίπλα τον τρόπο εγγραφής αναλόγως του τρόπου εισδοχής (Αρχική κατανομή Παγκυπρίων Εξετάσεων ή Αλλες κατανομές θέσεων)

 

Κράτηση θέσης

Κράτησης θέσης γίνεται μόνο για τους άρρενες που εξασφαλίζουν θέση αλλά δεν μπορούν να φοιτήσουν άμεσα λόγω κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά. Στην περίπτωση αυτή η θέση κρατείται για να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό εξάμηνο που αρχίζει μετά την απόλυσή τους από την Εθνική Φρουρά.

Η κράτηση θέσης γίνεται αφού πρώτα ο φοιτητής εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στις Εγγραφές και μέσα από το Portal προσδιορίσει τη διάρκεια που θα υπηρετήσει στην Εθνική Φρουρά.  Η Υπηρεσία Σπουδών ζητά από όσους έχουν κρατήσει τη θέση να επιβεβαιώσουν έξι μήνες πριν το ενδιαφέρον τους να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο.

Μετά την απόλυση από το στρατό, οι φοιτητές μέσα από τη Διαδικτυακή Πύλη προχωρούν απευθείας στην εγγραφή μαθημάτων, αφού αποστείλουν στην ΥΣΦΜ βεβαίωση απόλυσης.

Όσοι δεν εγγραφούν και δεν ζητήσουν εμπρόθεσμα να τους κρατηθεί η θέση, χάνουν τη θέση τους. Φοιτητές οι οποίοι εξασφαλίζουν αναστολή από την Εθνική Φρουρά που καλύπτει τουλάχιστον ένα εξάμηνο, έχουν δικαίωμα εγγραφής στα μαθήματα.

Εγγραφή και κράτηση θέσης

Εγγραφή

Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει θέση σε ένα από τα προγράμματα του Πανεπιστημίου θα πρέπει, σε καθορισμένη από το Πανεπιστήμιο ημερομηνία (η οποία ανακοινώνεται μαζί με τα αποτελέσματα), να αποδεχτούν τη θέση και να συμπληρώσουν τα αναγκαία στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Παράλληλα θα πρέπει να καταβάλουν το καθορισμένο τέλος εγγραφή  που τους εξασφαλίζει διάφορα δικαιώματα και ωφελήματα. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης σε οποιοδήποτε στάδιο.

Υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν  αποδεχτούν εμπρόθεσμα τη θέση, σύμφωνα με τις οδηγίες, θεωρείται πως δεν αποδέχονται την προσφορά της θέσης.

Δείτε στους συνδέσμους δίπλα τον τρόπο εγγραφής αναλόγως του τρόπου εισδοχής (Αρχική κατανομή Παγκυπρίων Εξετάσεων ή Αλλες κατανομές θέσεων)

 

Κράτηση θέσης

Κράτησης θέσης γίνεται μόνο για τους άρρενες που εξασφαλίζουν θέση αλλά δεν μπορούν να φοιτήσουν άμεσα λόγω κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά. Στην περίπτωση αυτή η θέση κρατείται για να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό εξάμηνο που αρχίζει μετά την απόλυσή τους από την Εθνική Φρουρά.

Η κράτηση θέσης γίνεται αφού πρώτα ο φοιτητής εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στις Εγγραφές και μέσα από το Portal προσδιορίσει τη διάρκεια που θα υπηρετήσει στην Εθνική Φρουρά.  Η Υπηρεσία Σπουδών ζητά από όσους έχουν κρατήσει τη θέση να επιβεβαιώσουν έξι μήνες πριν το ενδιαφέρον τους να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο.

Μετά την απόλυση από το στρατό, οι φοιτητές μέσα από τη Διαδικτυακή Πύλη προχωρούν απευθείας στην εγγραφή μαθημάτων, αφού αποστείλουν στην ΥΣΦΜ βεβαίωση απόλυσης.

Όσοι δεν εγγραφούν και δεν ζητήσουν εμπρόθεσμα να τους κρατηθεί η θέση, χάνουν τη θέση τους. Φοιτητές οι οποίοι εξασφαλίζουν αναστολή από την Εθνική Φρουρά που καλύπτει τουλάχιστον ένα εξάμηνο, έχουν δικαίωμα εγγραφής στα μαθήματα.