Παγκύπριες Εξετάσεις

Οι Παγκύπριες Εξετάσεις διοργανώνονται κάθε χρόνο από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Δημοκρατίας με στόχο την κατάταξη των υποψηφίων για θέσεις στα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας

Πλαίσια πρόσβασης, εξεταζόμενα μαθήματα και βαθμολογίες

Τα Πλαίσια Πρόσβασης οδηγούν στην εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, της Ελλάδας και στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας. Τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά Πλαίσιο Πρόσβασης δηλώνονται κατά την υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Για κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης που σχετίζεται με προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου υπάρχουν τέσσερα (4) εξεταζόμενα μαθήματα (κάποια υποχρεωτικά και κάποια επιλογής).

Για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας υπολογίζονται διαφορετικοί Βαθμοί Πρόσβασης για κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης που επιλέγει ο υποψήφιος, ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των επεξεργασμένων βαθμολογιών των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκε στις Παγκύπριες Εξετάσεις για το συγκεκριμένο Πλαίσιο, σύμφωνα με τη μέθοδο στατιστικής επεξεργασίας που ανακοινώνεται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων.  

Δείτε εδώ τα πλαίσια πρόσβασης για τα προγράμματα του ΤΕΠΑΚ (2024).

 

Αιτήσεις-εξετάσεις-αποτελέσματα

Είτε είσαι τελειόφοιτος σχολείου είτε απόφοιτος προηγούμενων ετών, θα πρέπει να υποβάλεις αίτηση στην Υπηρεσία Εξετάσεων συνήθως στα τέλη Φεβρουαρίου κάθε χρόνο.  Οι  εξετάσεις πραγματοποιούνται Μάιο και Ιούνιο ενώ τα αποτελέσματα και η κατανομή θέσεων από την Υπηρεσία Εξετάσεων ανακοινώνονται στα τέλη Ιουνίου.

Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων θα βρεις όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Τεχνικές Σχολές & Εσπερινά Γυμνάσια

Αριθμός θέσεων (υπεράριθμες) κατανέμονται σε απόφοιτους  Τεχνικών Σχολών (μέχρι 10%) και σε απόφοιτοι Εσπερινών Γυμνασίων (μέχρι 3%). Η κατανομή γίνεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων και προϋπόθεση είναι η συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις, η ικανοποίηση των πλαισίων πρόσβασης και η εξασφάλιση γενικού βαθμού πρόσβασης τουλάχιστον 70% του τελευταίου εισακτέου στο Τμήμα προτίμησης τους.

Παγκύπριες Εξετάσεις

Οι Παγκύπριες Εξετάσεις διοργανώνονται κάθε χρόνο από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Δημοκρατίας με στόχο την κατάταξη των υποψηφίων για θέσεις στα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας

Πλαίσια πρόσβασης, εξεταζόμενα μαθήματα και βαθμολογίες

Τα Πλαίσια Πρόσβασης οδηγούν στην εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, της Ελλάδας και στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας. Τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά Πλαίσιο Πρόσβασης δηλώνονται κατά την υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Για κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης που σχετίζεται με προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου υπάρχουν τέσσερα (4) εξεταζόμενα μαθήματα (κάποια υποχρεωτικά και κάποια επιλογής).

Για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας υπολογίζονται διαφορετικοί Βαθμοί Πρόσβασης για κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης που επιλέγει ο υποψήφιος, ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των επεξεργασμένων βαθμολογιών των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκε στις Παγκύπριες Εξετάσεις για το συγκεκριμένο Πλαίσιο, σύμφωνα με τη μέθοδο στατιστικής επεξεργασίας που ανακοινώνεται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων.  

Δείτε εδώ τα πλαίσια πρόσβασης για τα προγράμματα του ΤΕΠΑΚ (2024).

 

Αιτήσεις-εξετάσεις-αποτελέσματα

Είτε είσαι τελειόφοιτος σχολείου είτε απόφοιτος προηγούμενων ετών, θα πρέπει να υποβάλεις αίτηση στην Υπηρεσία Εξετάσεων συνήθως στα τέλη Φεβρουαρίου κάθε χρόνο.  Οι  εξετάσεις πραγματοποιούνται Μάιο και Ιούνιο ενώ τα αποτελέσματα και η κατανομή θέσεων από την Υπηρεσία Εξετάσεων ανακοινώνονται στα τέλη Ιουνίου.

Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων θα βρεις όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Τεχνικές Σχολές & Εσπερινά Γυμνάσια

Αριθμός θέσεων (υπεράριθμες) κατανέμονται σε απόφοιτους  Τεχνικών Σχολών (μέχρι 10%) και σε απόφοιτοι Εσπερινών Γυμνασίων (μέχρι 3%). Η κατανομή γίνεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων και προϋπόθεση είναι η συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις, η ικανοποίηση των πλαισίων πρόσβασης και η εξασφάλιση γενικού βαθμού πρόσβασης τουλάχιστον 70% του τελευταίου εισακτέου στο Τμήμα προτίμησης τους.