Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης

COVID-19

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της ΥΣΦΜ συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του αλλά εξ αποστάσεως. Φοιτητές που χρειάζονται οποιαδήποτε βεβαίωση μπορεί να τη ζητούν και να τη ηλεκτρονικά (kep@cut.ac.cy). Στην περίπτωση που είναι απολύτως απαραίτητη η εξασφάλιση έντυπης βεβαίωσης, μπορεί να γίνει ρύθμιση κατόπιν συνεννόησης.

Το ΚΕΠ και η ΥΣΦΜ παραμένουν ανοικτά καθημερινά αλλά με προσωπικό ασφαλείας. Όλο το προσωπικό της ΥΣΦΜ εργάζεται κανονικά από το σπίτι, έχοντας πλήρη εξ αποστάσεως πρόσβαση σε αρχεία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αλλά και υπηρεσιακό τηλέφωνο.

Οι φοιτητές μπορούν να αποτείνονται στα επιμέρους γραφεία της ΥΣΦΜ, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείο και θα έχουν άμεση εξυπηρέτηση.


Το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση σε θέματα σπουδών, εισδοχής φοιτητών, φοιτητικής ζωής και γενικά των υπηρεσιών που προσφέρονται στους φοιτητές.  Στο ΚΕΠ μπορούν να υποβάλλονται έντυπα και αιτήσεις για διάφορες υπηρεσίες που αφορούν φοιτητές αλλά και υποψήφιους φοιτητές. 

Το ΚΕΠ  στελεχώνεται από διοικητικό προσωπικό και φοιτητές/φοιτήτριες που εργοδοτούνται κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους και στεγάζεται στο κτήριο Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνα, γωνία οδών Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα.

Από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης οι φοιτητές μπορούν να πάρουν:

 • βεβαίωση φοίτησης (μετά τη 3η βδομάδα μαθημάτων κάθε εξαμήνου)
 • αναλυτική βαθμολογία
 • βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης
 • αντίγραφο πτυχίου (χρέωση €5)

Στο ΚΕΠ μπορούν να απευθύνονται άτομα και οργανωμένες ομάδες (σχολεία) που επιθυμούν να επισκεφτούν το Πανεπιστήμιο και να λάβουν ενημέρωση και ξενάγηση.

Επίσης, για κρατήσεις αιθουσών είτε για μαθήματα είτε για εκδηλώσεις, με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας.

Ώρες εξυπηρέτησης

Σεπτέμβρης - Μάης

 • Δευτέρα-Πέμπτη, 08:30-17:30
 • Παρασκευή, 08:30-14:30

Θερινό Ωράριο (Ιούνιος-Αύγουστος)

 • Δευτέρα-Παρασκευή, 08:30-14:30

Επικοινωνία

Εmail: kep@cut.ac.cy / Φαξ: 25 002760

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης

COVID-19

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της ΥΣΦΜ συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του αλλά εξ αποστάσεως. Φοιτητές που χρειάζονται οποιαδήποτε βεβαίωση μπορεί να τη ζητούν και να τη ηλεκτρονικά (kep@cut.ac.cy). Στην περίπτωση που είναι απολύτως απαραίτητη η εξασφάλιση έντυπης βεβαίωσης, μπορεί να γίνει ρύθμιση κατόπιν συνεννόησης.

Το ΚΕΠ και η ΥΣΦΜ παραμένουν ανοικτά καθημερινά αλλά με προσωπικό ασφαλείας. Όλο το προσωπικό της ΥΣΦΜ εργάζεται κανονικά από το σπίτι, έχοντας πλήρη εξ αποστάσεως πρόσβαση σε αρχεία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αλλά και υπηρεσιακό τηλέφωνο.

Οι φοιτητές μπορούν να αποτείνονται στα επιμέρους γραφεία της ΥΣΦΜ, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείο και θα έχουν άμεση εξυπηρέτηση.


Το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση σε θέματα σπουδών, εισδοχής φοιτητών, φοιτητικής ζωής και γενικά των υπηρεσιών που προσφέρονται στους φοιτητές.  Στο ΚΕΠ μπορούν να υποβάλλονται έντυπα και αιτήσεις για διάφορες υπηρεσίες που αφορούν φοιτητές αλλά και υποψήφιους φοιτητές. 

Το ΚΕΠ  στελεχώνεται από διοικητικό προσωπικό και φοιτητές/φοιτήτριες που εργοδοτούνται κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους και στεγάζεται στο κτήριο Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνα, γωνία οδών Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα.

Από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης οι φοιτητές μπορούν να πάρουν:

 • βεβαίωση φοίτησης (μετά τη 3η βδομάδα μαθημάτων κάθε εξαμήνου)
 • αναλυτική βαθμολογία
 • βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης
 • αντίγραφο πτυχίου (χρέωση €5)

Στο ΚΕΠ μπορούν να απευθύνονται άτομα και οργανωμένες ομάδες (σχολεία) που επιθυμούν να επισκεφτούν το Πανεπιστήμιο και να λάβουν ενημέρωση και ξενάγηση.

Επίσης, για κρατήσεις αιθουσών είτε για μαθήματα είτε για εκδηλώσεις, με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας.

Ώρες εξυπηρέτησης

Σεπτέμβρης - Μάης

 • Δευτέρα-Πέμπτη, 08:30-17:30
 • Παρασκευή, 08:30-14:30

Θερινό Ωράριο (Ιούνιος-Αύγουστος)

 • Δευτέρα-Παρασκευή, 08:30-14:30

Επικοινωνία

Εmail: kep@cut.ac.cy / Φαξ: 25 002760