Ασφάλεια & φύλαξη κτιρίων

Ιδιωτική εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες ασφάλειας και φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών.

Σε περίπτωση που κρίνετε ότι υπάρχει οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με την ασφάλεια είτε των κτηρίων είτε των φοιτητών-προσωπικού μπορείτε να καλείτε το επί καθήκοντι προσωπικό της εταιρείας, στο τηλ. 25 002222

Ασφάλεια & φύλαξη κτιρίων

Ιδιωτική εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες ασφάλειας και φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών.

Σε περίπτωση που κρίνετε ότι υπάρχει οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με την ασφάλεια είτε των κτηρίων είτε των φοιτητών-προσωπικού μπορείτε να καλείτε το επί καθήκοντι προσωπικό της εταιρείας, στο τηλ. 25 002222