Φοιτητικές εστίες

Το Πανεπιστήμιο δεν διαθέτει ιδιόκτητες φοιτητικές εστίες. Ωστόσο, έχει ενοικιάσει αριθμό κτιρίων στο κέντρο της πόλης και έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας με τη φοιτητική εστία Απολλώνια, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα δωμάτια για τις ανάγκες στέγασης:

α) Φοιτητών πτυχίου όλων των ετών, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων (πατήστε εδώ για τα κριτήρια), ως εξής:

  • 35% για νεοεισερχόμενους φοιτητές πτυχίου από Κύπρο 
  • 60% για φοιτητές παλαιότερων ετών (2ου- 6ου έτους) από Κύπρο
  • 5% για φοιτητές παλαιότερων ετών (2ου – 6ου έτους) από Ελλάδα. 

β) Νεοεισερχόμενων φοιτητών πτυχίου από Ελλάδα, μόνο για το πρώτο έτος σπουδών (μέχρι 20 κλίνες, σε επιδοτημένες τιμές, χωρίς κοινωνικοοικονομικά κριτήρια)

γ)  Ξένων φοιτητών Εράσμους, για περίοδο από 4 μήνες μέχρι και δύο εξάμηνα (μέχρι 20 κλίνες)

δ) Φοιτητών πτυχίου που εισάγονται ως υπότροφοι από Αφρική 

ε) Ξένων νεοεισερχόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών μόνο για το πρώτο έτος σπουδών

 

Τους θερινούς μήνες (Ιούλιος-Αύγουστος) τα διαμερίσματα αξιοποιούνται για άλλες ανάγκες του Πανεπιστημίου.

Η διαμονή όλων των ενοίκων στα διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο διέπεται από Κανόνες. Πατήστε εδώ για τους Κανόνες

Φοιτητικές εστίες

Το Πανεπιστήμιο δεν διαθέτει ιδιόκτητες φοιτητικές εστίες. Ωστόσο, έχει ενοικιάσει αριθμό κτιρίων στο κέντρο της πόλης και έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας με τη φοιτητική εστία Απολλώνια, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα δωμάτια για τις ανάγκες στέγασης:

α) Φοιτητών πτυχίου όλων των ετών, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων (πατήστε εδώ για τα κριτήρια), ως εξής:

  • 35% για νεοεισερχόμενους φοιτητές πτυχίου από Κύπρο 
  • 60% για φοιτητές παλαιότερων ετών (2ου- 6ου έτους) από Κύπρο
  • 5% για φοιτητές παλαιότερων ετών (2ου – 6ου έτους) από Ελλάδα. 

β) Νεοεισερχόμενων φοιτητών πτυχίου από Ελλάδα, μόνο για το πρώτο έτος σπουδών (μέχρι 20 κλίνες, σε επιδοτημένες τιμές, χωρίς κοινωνικοοικονομικά κριτήρια)

γ)  Ξένων φοιτητών Εράσμους, για περίοδο από 4 μήνες μέχρι και δύο εξάμηνα (μέχρι 20 κλίνες)

δ) Φοιτητών πτυχίου που εισάγονται ως υπότροφοι από Αφρική 

ε) Ξένων νεοεισερχόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών μόνο για το πρώτο έτος σπουδών

 

Τους θερινούς μήνες (Ιούλιος-Αύγουστος) τα διαμερίσματα αξιοποιούνται για άλλες ανάγκες του Πανεπιστημίου.

Η διαμονή όλων των ενοίκων στα διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο διέπεται από Κανόνες. Πατήστε εδώ για τους Κανόνες