Αξιολόγηση μαθημάτων

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται τις τελευταίες δύο βδομάδες μαθημάτων κάθε εξάμηνο, μέσω του φοιτητικού πόρταλ. Η διαδικασία είναι απλή και διασφαλίζει πλήρως την ανωνυμία των φοιτητών.

Σε περίπτωση αμέλειας συμπλήρωσης της φόρμας αξιολόγησης μαθήματος, ο φοιτητής δεν θα μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα το επόμενο εξάμηνο παρά μόνο στην περίοδο των προσθαφαιρέσεων (μετά την 1η βδομάδα). 

Βήματα

  • Πατήστε σε αυτό τον σύνδεσμο: https://sis.cut.ac.cy/irj/portal
  • Βάλτε το username και το password που σας δόθηκε για πρόσβαση στο πανεπιστημιακό σας email.
  • Από το MENU στα αριστερά επιλέξτε το Ερωτηματολόγιο. Θα σας εμφανιστεί το Πρόγραμμα Σπουδών (με μπλε γράμματα) στο οποίο κάνετε κλικ.
  • Στο ακαδημαϊκό έτος επιλέγουμε το τρέχων έτος (π.χ. 2019-2020) και στην ακαδημαϊκή περίοδο το τρέχων εξάμηνο (π.χ. Φθινοπωρινό Εξάμηνο)
  • Θα σας εμφανιστούν όλα τα μαθήματα που είστε εγγεγραμμένοι αυτό το εξάμηνο. Πατώντας στο κάθε μάθημα αυτόματα σας παραπέμπει στη φόρμα που πρέπει να το αξιολογήσετε. Εφόσον αξιολογήσετε την κάθε ερώτηση πατήστε αποθήκευση. Για όσα μαθήματα αξιολογείτε εμφανίζεται δίπλα ένας κύκλος πράσινος που σημαίνει ότι ολοκληρώσατε την αξιολόγηση. Όπου είναι κόκκινο σημαίνει ότι η αξιολόγηση εκκρεμεί.

Αξιολόγηση μαθημάτων

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται τις τελευταίες δύο βδομάδες μαθημάτων κάθε εξάμηνο, μέσω του φοιτητικού πόρταλ. Η διαδικασία είναι απλή και διασφαλίζει πλήρως την ανωνυμία των φοιτητών.

Σε περίπτωση αμέλειας συμπλήρωσης της φόρμας αξιολόγησης μαθήματος, ο φοιτητής δεν θα μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα το επόμενο εξάμηνο παρά μόνο στην περίοδο των προσθαφαιρέσεων (μετά την 1η βδομάδα). 

Βήματα

  • Πατήστε σε αυτό τον σύνδεσμο: https://sis.cut.ac.cy/irj/portal
  • Βάλτε το username και το password που σας δόθηκε για πρόσβαση στο πανεπιστημιακό σας email.
  • Από το MENU στα αριστερά επιλέξτε το Ερωτηματολόγιο. Θα σας εμφανιστεί το Πρόγραμμα Σπουδών (με μπλε γράμματα) στο οποίο κάνετε κλικ.
  • Στο ακαδημαϊκό έτος επιλέγουμε το τρέχων έτος (π.χ. 2019-2020) και στην ακαδημαϊκή περίοδο το τρέχων εξάμηνο (π.χ. Φθινοπωρινό Εξάμηνο)
  • Θα σας εμφανιστούν όλα τα μαθήματα που είστε εγγεγραμμένοι αυτό το εξάμηνο. Πατώντας στο κάθε μάθημα αυτόματα σας παραπέμπει στη φόρμα που πρέπει να το αξιολογήσετε. Εφόσον αξιολογήσετε την κάθε ερώτηση πατήστε αποθήκευση. Για όσα μαθήματα αξιολογείτε εμφανίζεται δίπλα ένας κύκλος πράσινος που σημαίνει ότι ολοκληρώσατε την αξιολόγηση. Όπου είναι κόκκινο σημαίνει ότι η αξιολόγηση εκκρεμεί.