Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις

Από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης (ΚΕΠ) εκδίδονται διάφορα πιστοποιητικά στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα όπως:

  • Βεβαίωση φοίτησης
  • Επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία
  • Βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης
  • Αντίγραφο πτυχίου

Δείτε εδώ τις ώρες λειτουργίας τους ΚΕΠ.

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις

Από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης (ΚΕΠ) εκδίδονται διάφορα πιστοποιητικά στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα όπως:

  • Βεβαίωση φοίτησης
  • Επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία
  • Βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης
  • Αντίγραφο πτυχίου

Δείτε εδώ τις ώρες λειτουργίας τους ΚΕΠ.