Αιτήματα εγγραφών

Αν αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα εγγραφής σε εξάμηνο ή εγγραφής μαθημάτων ή αν έχετε κάποιο αίτημα που αφορά υπέρβαση φόρτου (πέραν των 36 πμ) ή εξαίρεση προπαιτούμενου μαθήματος, συμπληρώστε χωριστά τις σχετικές φόρμες πιο κάτω.

Τα τεχνικά προβλήματα εξετάζονται άμεσα από την ΥΣΦΜ. Τα αιτήματα για αυξημένο φόρτο ή εξαίρεση προαπαιτουμένων προωθούνται στα οικεία Τμήματα (επιδιώξετε συνάντηση με τον ακαδημαϊκό σας σύμβουλο πριν εκπνεύσει η περίοδος των εγγραφών). 

Η αναφορά τεχνικού προβλήματος θα εξεταστεί από την ΥΣΦΜ και θα λάβετε απάντηση μέσω email ή/και μέσω του portal σας. 

ΦΟΡΜΕΣ

Αναφορά στην ΥΣΦΜ τεχνικού προβλήματος στην εγγραφή μαθημάτων

Αιτήματα προς Τμήματα

Αιτήματα εγγραφών

Αν αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα εγγραφής σε εξάμηνο ή εγγραφής μαθημάτων ή αν έχετε κάποιο αίτημα που αφορά υπέρβαση φόρτου (πέραν των 36 πμ) ή εξαίρεση προπαιτούμενου μαθήματος, συμπληρώστε χωριστά τις σχετικές φόρμες πιο κάτω.

Τα τεχνικά προβλήματα εξετάζονται άμεσα από την ΥΣΦΜ. Τα αιτήματα για αυξημένο φόρτο ή εξαίρεση προαπαιτουμένων προωθούνται στα οικεία Τμήματα (επιδιώξετε συνάντηση με τον ακαδημαϊκό σας σύμβουλο πριν εκπνεύσει η περίοδος των εγγραφών). 

Η αναφορά τεχνικού προβλήματος θα εξεταστεί από την ΥΣΦΜ και θα λάβετε απάντηση μέσω email ή/και μέσω του portal σας. 

ΦΟΡΜΕΣ

Αναφορά στην ΥΣΦΜ τεχνικού προβλήματος στην εγγραφή μαθημάτων

Αιτήματα προς Τμήματα