Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε  φθινοπωρινό και σε εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο. Μαθήματα μπορούν να προσφέρονται και κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου (Ιούνης και Ιούλης).

Δείτε το ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους:

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε  φθινοπωρινό και σε εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο. Μαθήματα μπορούν να προσφέρονται και κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου (Ιούνης και Ιούλης).

Δείτε το ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους: