Εγγραφές-Ωρολόγιο-Εξετάσεις

Εγγραφή ανά εξάμηνο

Κάθε φοιτητής πρέπει να μεριμνά ώστε μέσω της διαδικτυακής πύλης να εγγράφεται σε εξάμηνο. Ακόμη κι αν πρόκειται για μεταπτυχιακή φοίτηση με εκπόνηση διατριβής, χωρίς μαθήματα, η επανεγγραφή σε εξάμηνο είναι απαραίτητη. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν κενά εξάμηνα στη διάρκεια της φοίτησης, εκτός κι αν υπάρχει έγκριση για αναστολή ή διακοπή φοίτησης.

 

Εγγραφή σε μαθήματα

Κάθε φοιτητής εγγράφεται ηλεκτρονικά σε μαθήματα μέσω της διαδικτυακής πύλης (https://sis.cut.ac.cy/irj/portal εισάγοντας το username και password), τη βδομάδα που προηγείται της έναρξης μαθημάτων σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Σπουδών.

Σε περίπτωση που εκπνεύσει η καθορισμένη περίοδος, εγγραφή σε μαθήματα μπορεί να γίνει μόνο στην περίοδο των προσθαφαιρέσεων μαθημάτων.

Κάθε φοιτητής καλείται να μελετήσει το πρόγραμμα σπουδών του και να το οργανώσει σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Λεπτομέρειες για την εγγραφή σε μαθήματα περιλαμβάνονται σε ανακοίνωση που δημοσιεύει η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Δείτε το φιλμάκι στο οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσετε ώστε να ολοκληρώσετε επιτυχώς την εγγραφή σας.

Δείτε την πιο πρόσφατη ανακοίνωση για εγγραφές σε μαθήματα (Εαρινό Εξάμηνο 2018-19)

Εγγραφές-Ωρολόγιο-Εξετάσεις

Εγγραφή ανά εξάμηνο

Κάθε φοιτητής πρέπει να μεριμνά ώστε μέσω της διαδικτυακής πύλης να εγγράφεται σε εξάμηνο. Ακόμη κι αν πρόκειται για μεταπτυχιακή φοίτηση με εκπόνηση διατριβής, χωρίς μαθήματα, η επανεγγραφή σε εξάμηνο είναι απαραίτητη. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν κενά εξάμηνα στη διάρκεια της φοίτησης, εκτός κι αν υπάρχει έγκριση για αναστολή ή διακοπή φοίτησης.

 

Εγγραφή σε μαθήματα

Κάθε φοιτητής εγγράφεται ηλεκτρονικά σε μαθήματα μέσω της διαδικτυακής πύλης (https://sis.cut.ac.cy/irj/portal εισάγοντας το username και password), τη βδομάδα που προηγείται της έναρξης μαθημάτων σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Σπουδών.

Σε περίπτωση που εκπνεύσει η καθορισμένη περίοδος, εγγραφή σε μαθήματα μπορεί να γίνει μόνο στην περίοδο των προσθαφαιρέσεων μαθημάτων.

Κάθε φοιτητής καλείται να μελετήσει το πρόγραμμα σπουδών του και να το οργανώσει σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Λεπτομέρειες για την εγγραφή σε μαθήματα περιλαμβάνονται σε ανακοίνωση που δημοσιεύει η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Δείτε το φιλμάκι στο οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσετε ώστε να ολοκληρώσετε επιτυχώς την εγγραφή σας.

Δείτε την πιο πρόσφατη ανακοίνωση για εγγραφές σε μαθήματα (Εαρινό Εξάμηνο 2018-19)