Φοιτητική ταυτότητα

Η φοιτητική ταυτότητα δίδεται σε κάθε φοιτητή του ΤΠΚ, με την έναρξη των σπουδών του. Πληροφορίες για τον τρόπο έκδοσης, περιλαμβανομένης φωτογράφισης, περιέχονται σε ανακοίνωση που εκδίδει η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Με τη φοιτητική ταυτότητα οι φοιτητές επωφελούνται διαφόρων εκπτώσεων ενώ με την επίδειξη της δίδεται πρόσβαση σε διάφορους χώρους και δραστηριότητες.

Φοιτητική ταυτότητα

Η φοιτητική ταυτότητα δίδεται σε κάθε φοιτητή του ΤΠΚ, με την έναρξη των σπουδών του. Πληροφορίες για τον τρόπο έκδοσης, περιλαμβανομένης φωτογράφισης, περιέχονται σε ανακοίνωση που εκδίδει η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Με τη φοιτητική ταυτότητα οι φοιτητές επωφελούνται διαφόρων εκπτώσεων ενώ με την επίδειξη της δίδεται πρόσβαση σε διάφορους χώρους και δραστηριότητες.