Νεοεισερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες: Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εγγραφές σε Μαθήματα (Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2023-24)


Φοιτητικά Νέα Σπουδές

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Η ενημέρωση για νεοεισερχόμενους/ες προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες για θέματα σπουδών & φοίτησης, κοινωνικής στήριξης, φοιτητικής ζωής και ανάπτυξης, αθλητισμού, βιβλιοθήκης, υπηρεσιών πληροφορικής και κινητικότητας φοιτητών, θα πραγματοποιηθεί:

(1) Την περίοδο 29/8/2023 (Τρίτη) μέχρι 31/8/2023 (Πεμπτη), στο κτήριο Τάσος Παπαδόπουλος-Αμφιθέατρο 1 στη ΛΕΜΕΣΟ 

(2) Την Τρίτη (19/9/2023) στο κτήριο Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας-Αμφιθέατρο 1 (1ος Όροφος) στην ΠΑΦΟ

σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 Ημερομηνία  Για φοιτητές/τριες των Σχολών*

Τρίτη, 29/8/2023, 8:00-13:30

 • Μηχανικής και Τεχνολογίας
 • Διοίκησης και Οικονομίας

Τετάρτη, 30/8/2023, 8:00-13:30     

 • Επιστημών Υγείας
 • Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος     

Πέμπτη, 31/8/2023, 8:00-13:30

 • Επικοινωνίας και Μέσων Επικοινωνίας
 • Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Τρίτη, 19/9/2023, 8:00-13:30

 • Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας (Πάφος)

 

*Προγράμματα Σπουδών ανά Σχολή:

Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Πτυχίο Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 • Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
 • Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικων και Γεωπληροφορικής

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

 • Πτυχίο Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Σχολή Επιστημών Υγείας & Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής
 • Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας
 • Πτυχίο Χημικής Μηχανικής
 • Πτυχίο Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων με κατεύθυνση Επιστήμη και Τεχνολογία Φυτικής Παραγωγής
 • Πτυχίο Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων με κατεύθυνση Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
 • Πτυχίο Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων με κατεύθυνση Ζωοτεχνία και Γαλακτοκομία

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης & Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

 • Πτυχίο Καλών Τεχνών
 • Πτυχίο Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετιγκ
 • Πτυχίο Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου
 • Πτυχίο Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (Πολυμέσα)
 • Πτυχίο Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (Γραφικές)

Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας

 • Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού
 • Πτυχίο Διοίκησης
 • Ανώτερο Δίπλωμα στη Ξενοδοχειακή και Τουριστική Διεύθυνση (3ετές-Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική)
 • Ανώτερο Δίπλωμα στις Μαγειρικές Τέχνες (3 ετές-Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική)
 • Ανώτερο Δίπλωμα στις Μαγειρικές Τέχνες (3 ετές-Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική) 

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Για όλους τους/τις νεοεισερχόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού), θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση την Δευτέρα, 4/9, στις 7 μ.μ. μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://us02web.zoom.us/j/85997719390?pwd=OEFFcDRvbXhlTlFSUjJwOVRPczJBUT09

Meeting ID: 859 9771 9390

Passcode: 944134

► Καλούνται οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της ενημέρωσής τους (είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά), να έχουν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (username/password) στο CUT-Portal (sis.cut.ac.cy). Σε περίπτωση απώλειας, θα πρέπει να αποταθούν από προηγουμένως στο Κέντρο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (ΚΕΠ) στο kep@cut.ac.cy . Όσοι/ες διαθέτουν φορητό υπολογιστή (laptop ή tablet) και θα συμμετέχουν στη δια ζώσης ενημέρωση, θα ήταν χρήσιμο να τον έχουν μαζί τους.

Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

(ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ)

Οι εγγραφές σε μαθήματα για όλους/ες τους/τις Νεοεισερχόμενους/ες Προπτυχιακούς/ες και Μεταπτυχιακούς/ες Φοιτητές/τριες (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού), θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του Φοιτητικού Portal (SIS) https://sis.cut.ac.cy/irj/portal από την Τετάρτη, 30/8/2023, ώρα 9 π.μ. μέχρι την Πέμπτη, 31/8/2023, ώρα 23:59

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ: Εντός της πιο πάνω περιόδου (30-31/8) θα πρέπει να προχωρήσουν με την εγγραφή τους σε μαθήματα και όσοι/ες υφιστάμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν το έπραξαν εντός της καθορισμένης περιόδου του καλοκαίρι (επιλέγοντας από τα διαθέσιμα ακροατήρια)

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν είναι δυνατή η εγγραφή σε μαθήματα εκτός του πιο πάνω διαστήματος)

► Μπορείτε να βρείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2023/24* ΕΔΩ

(*Παρακαλούμε να ελέγχετε για τυχόν αλλαγές στο αναρτημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα)

Δ. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 • Διαδικασίας Εγγραφής σε Μαθήματα*: 

* H εγγραφή εξαμήνου έχει ήδη δημιουργηθεί για εσάς. Προχωρήστε κατευθείαν με τη Δήλωση Μαθημάτων.

 • Επανέκδοση Κωδικού (για πρόσβαση στο φοιτητικό portal):

https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/ist/information/password-reset/

 • Κανόνες Σπουδών και Φοίτησης:

https://www.cut.ac.cy/students/practical-information/policies-and-procedures/

Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ

Αν για οποιοδήποτε λόγο φοιτήτρια/ φοιτητής αντιμετωπίσει τεχνικό ή άλλο πρόβλημα κατά τη διάρκεια των εγγραφών  της/του, παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με το γραφείο σπουδών στην ηλεκτρονική διεύθυνση studies@cut.ac.cy αναφέροντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ**:

 • Ονοματεπώνυμο και αριθμός πολιτικής ή φοιτητικής ταυτότητας
 • Τμήμα
 • Σύντομη περιγραφή του προβλήματος/αιτήματος
 • Φωτογραφία Οθόνης (Screenshot) με το πρόβλημα που υπάρχει (στην περίπτωση που αυτό ισχύει)

** Μηνύματα που δε θα αναφέρουν τις πιο πάνω πληροφορίες δε θα μπορούν να απαντηθούν

Βοήθεια σε φοιτητές/τριες που προσπάθησαν και δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική τους εγγραφή σε μαθήματα, θα μπορεί να παρασχεθεί δια ζώσης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσής τους, την εβδομάδα προσανατολισμού.

ΣΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις εγγραφές, μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, τηλ. 25 002710/11 ή στο email: kep@cut.ac.cy 

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Σπουδών ως ακολούθως:

Κωνσταντίνα

Χατζημιτσή

Λειτουργός Γραφείου Σπουδών

   25002416   

c.hadjimitsi@cut.ac.cy

Γιώτα

Θεμιστοκλέους

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας & Τμήματος Χημικών Μηχανικών)

25002584

   yiota.themistocleous@cut.ac.cy   

Έλενα

Σταυρινίδου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης & Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών)

25002426

elena.stavrinidou@cut.ac.cy

Θεοδώρα

Πατσιάουρου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας & Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων)

25002213

theodora.patsiaourou@cut.ac.cy

Κεντρικό E-mail επικοινωνίας με Γραφείο Σπουδών*:

studies@cut.ac.cy

*Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες της Σχολής Επιστημών Υγείας (Τμήμα Νοσηλευτικής & Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης) που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Σπουδών κατά την περίοδο των εγγραφών, να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο κεντρικό e-mail του Γραφείου Σπουδών (studies@cut.ac.cy)

Πρόσφατα άρθρα

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ, Εαρινό Εξάμηνο 2023-24

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ, Εαρινό Εξάμηνο 2023-24

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριο 2024

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριο 2024

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Η ενημέρωση για νεοεισερχόμενους/ες προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες για θέματα σπουδών & φοίτησης, κοινωνικής στήριξης, φοιτητικής ζωής και ανάπτυξης, αθλητισμού, βιβλιοθήκης, υπηρεσιών πληροφορικής και κινητικότητας φοιτητών, θα πραγματοποιηθεί:

(1) Την περίοδο 29/8/2023 (Τρίτη) μέχρι 31/8/2023 (Πεμπτη), στο κτήριο Τάσος Παπαδόπουλος-Αμφιθέατρο 1 στη ΛΕΜΕΣΟ 

(2) Την Τρίτη (19/9/2023) στο κτήριο Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας-Αμφιθέατρο 1 (1ος Όροφος) στην ΠΑΦΟ

σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 Ημερομηνία  Για φοιτητές/τριες των Σχολών*

Τρίτη, 29/8/2023, 8:00-13:30

 • Μηχανικής και Τεχνολογίας
 • Διοίκησης και Οικονομίας

Τετάρτη, 30/8/2023, 8:00-13:30     

 • Επιστημών Υγείας
 • Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος     

Πέμπτη, 31/8/2023, 8:00-13:30

 • Επικοινωνίας και Μέσων Επικοινωνίας
 • Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Τρίτη, 19/9/2023, 8:00-13:30

 • Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας (Πάφος)

 

*Προγράμματα Σπουδών ανά Σχολή:

Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Πτυχίο Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 • Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
 • Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικων και Γεωπληροφορικής

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

 • Πτυχίο Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Σχολή Επιστημών Υγείας & Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής
 • Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας
 • Πτυχίο Χημικής Μηχανικής
 • Πτυχίο Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων με κατεύθυνση Επιστήμη και Τεχνολογία Φυτικής Παραγωγής
 • Πτυχίο Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων με κατεύθυνση Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
 • Πτυχίο Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων με κατεύθυνση Ζωοτεχνία και Γαλακτοκομία

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης & Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

 • Πτυχίο Καλών Τεχνών
 • Πτυχίο Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετιγκ
 • Πτυχίο Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου
 • Πτυχίο Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (Πολυμέσα)
 • Πτυχίο Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (Γραφικές)

Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας

 • Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού
 • Πτυχίο Διοίκησης
 • Ανώτερο Δίπλωμα στη Ξενοδοχειακή και Τουριστική Διεύθυνση (3ετές-Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική)
 • Ανώτερο Δίπλωμα στις Μαγειρικές Τέχνες (3 ετές-Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική)
 • Ανώτερο Δίπλωμα στις Μαγειρικές Τέχνες (3 ετές-Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική) 

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Για όλους τους/τις νεοεισερχόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού), θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση την Δευτέρα, 4/9, στις 7 μ.μ. μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://us02web.zoom.us/j/85997719390?pwd=OEFFcDRvbXhlTlFSUjJwOVRPczJBUT09

Meeting ID: 859 9771 9390

Passcode: 944134

► Καλούνται οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της ενημέρωσής τους (είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά), να έχουν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (username/password) στο CUT-Portal (sis.cut.ac.cy). Σε περίπτωση απώλειας, θα πρέπει να αποταθούν από προηγουμένως στο Κέντρο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (ΚΕΠ) στο kep@cut.ac.cy . Όσοι/ες διαθέτουν φορητό υπολογιστή (laptop ή tablet) και θα συμμετέχουν στη δια ζώσης ενημέρωση, θα ήταν χρήσιμο να τον έχουν μαζί τους.

Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

(ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ)

Οι εγγραφές σε μαθήματα για όλους/ες τους/τις Νεοεισερχόμενους/ες Προπτυχιακούς/ες και Μεταπτυχιακούς/ες Φοιτητές/τριες (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού), θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του Φοιτητικού Portal (SIS) https://sis.cut.ac.cy/irj/portal από την Τετάρτη, 30/8/2023, ώρα 9 π.μ. μέχρι την Πέμπτη, 31/8/2023, ώρα 23:59

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ: Εντός της πιο πάνω περιόδου (30-31/8) θα πρέπει να προχωρήσουν με την εγγραφή τους σε μαθήματα και όσοι/ες υφιστάμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν το έπραξαν εντός της καθορισμένης περιόδου του καλοκαίρι (επιλέγοντας από τα διαθέσιμα ακροατήρια)

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν είναι δυνατή η εγγραφή σε μαθήματα εκτός του πιο πάνω διαστήματος)

► Μπορείτε να βρείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2023/24* ΕΔΩ

(*Παρακαλούμε να ελέγχετε για τυχόν αλλαγές στο αναρτημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα)

Δ. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 • Διαδικασίας Εγγραφής σε Μαθήματα*: 

* H εγγραφή εξαμήνου έχει ήδη δημιουργηθεί για εσάς. Προχωρήστε κατευθείαν με τη Δήλωση Μαθημάτων.

 • Επανέκδοση Κωδικού (για πρόσβαση στο φοιτητικό portal):

https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/ist/information/password-reset/

 • Κανόνες Σπουδών και Φοίτησης:

https://www.cut.ac.cy/students/practical-information/policies-and-procedures/

Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ

Αν για οποιοδήποτε λόγο φοιτήτρια/ φοιτητής αντιμετωπίσει τεχνικό ή άλλο πρόβλημα κατά τη διάρκεια των εγγραφών  της/του, παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με το γραφείο σπουδών στην ηλεκτρονική διεύθυνση studies@cut.ac.cy αναφέροντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ**:

 • Ονοματεπώνυμο και αριθμός πολιτικής ή φοιτητικής ταυτότητας
 • Τμήμα
 • Σύντομη περιγραφή του προβλήματος/αιτήματος
 • Φωτογραφία Οθόνης (Screenshot) με το πρόβλημα που υπάρχει (στην περίπτωση που αυτό ισχύει)

** Μηνύματα που δε θα αναφέρουν τις πιο πάνω πληροφορίες δε θα μπορούν να απαντηθούν

Βοήθεια σε φοιτητές/τριες που προσπάθησαν και δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική τους εγγραφή σε μαθήματα, θα μπορεί να παρασχεθεί δια ζώσης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσής τους, την εβδομάδα προσανατολισμού.

ΣΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις εγγραφές, μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, τηλ. 25 002710/11 ή στο email: kep@cut.ac.cy 

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Σπουδών ως ακολούθως:

Κωνσταντίνα

Χατζημιτσή

Λειτουργός Γραφείου Σπουδών

   25002416   

c.hadjimitsi@cut.ac.cy

Γιώτα

Θεμιστοκλέους

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας & Τμήματος Χημικών Μηχανικών)

25002584

   yiota.themistocleous@cut.ac.cy   

Έλενα

Σταυρινίδου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης & Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών)

25002426

elena.stavrinidou@cut.ac.cy

Θεοδώρα

Πατσιάουρου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας & Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων)

25002213

theodora.patsiaourou@cut.ac.cy

Κεντρικό E-mail επικοινωνίας με Γραφείο Σπουδών*:

studies@cut.ac.cy

*Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες της Σχολής Επιστημών Υγείας (Τμήμα Νοσηλευτικής & Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης) που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Σπουδών κατά την περίοδο των εγγραφών, να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο κεντρικό e-mail του Γραφείου Σπουδών (studies@cut.ac.cy)