Εγγραφή

Υποψήφιοι στους οποίους προσφέρεται θέση σε ένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου θα πρέπει, σε καθορισμένη από το Πανεπιστήμιο προθεσμία, να αποδεχτούν τη θέση, να καταβάλουν προκαταβολή διδάκτρων και τέλος εγγραφής. Άτομα που για οποιοδήποτε λόγο δεν  αποδεχτούν εμπρόθεσμα τη θέση και δεν διευθετήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις, θεωρείται πως δεν αποδέχονται την προσφορά της θέσης.

Βήμα 1: Καταβολή προκαταβολής και τέλους Εγγραφής με πιστωτική κάρτα μέσω της JCC στο σύνδεσμο: https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062

Βήμα 2: Έλεγχος και επιβεβαίωση από την Υπηρεσία Σπουδών

Με την ολοκλήρωση της δημιουργίας της αίτησής σας, η Υπηρεσία Σπουδών θα ελέγξει και στη συνέχεια θα εγκρίνει τις αιτήσεις εισαγωγής για αυτούς που θα επιβεβαιωθεί:

- η πληρωμή της προκαταβολής και του τέλους εγγραφής (€40) και

- η θέση που έχουν εξασφαλίσει στο Πανεπιστήμιο.

Για την έκβαση της αίτησής σας θα μπορείτε άμεσα να ενημερώνεστε από την διαδικτυακή πύλη του Πανεπιστημίου στο σύνδεσμο: https://sis.cut.ac.cy/irj/portal

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε ή χρειαστείτε βοήθεια επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πανεπιστημίου στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711.

Εγγραφή

Υποψήφιοι στους οποίους προσφέρεται θέση σε ένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου θα πρέπει, σε καθορισμένη από το Πανεπιστήμιο προθεσμία, να αποδεχτούν τη θέση, να καταβάλουν προκαταβολή διδάκτρων και τέλος εγγραφής. Άτομα που για οποιοδήποτε λόγο δεν  αποδεχτούν εμπρόθεσμα τη θέση και δεν διευθετήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις, θεωρείται πως δεν αποδέχονται την προσφορά της θέσης.

Βήμα 1: Καταβολή προκαταβολής και τέλους Εγγραφής με πιστωτική κάρτα μέσω της JCC στο σύνδεσμο: https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062

Βήμα 2: Έλεγχος και επιβεβαίωση από την Υπηρεσία Σπουδών

Με την ολοκλήρωση της δημιουργίας της αίτησής σας, η Υπηρεσία Σπουδών θα ελέγξει και στη συνέχεια θα εγκρίνει τις αιτήσεις εισαγωγής για αυτούς που θα επιβεβαιωθεί:

- η πληρωμή της προκαταβολής και του τέλους εγγραφής (€40) και

- η θέση που έχουν εξασφαλίσει στο Πανεπιστήμιο.

Για την έκβαση της αίτησής σας θα μπορείτε άμεσα να ενημερώνεστε από την διαδικτυακή πύλη του Πανεπιστημίου στο σύνδεσμο: https://sis.cut.ac.cy/irj/portal

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε ή χρειαστείτε βοήθεια επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πανεπιστημίου στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711.