ΕΠΙ.ΛΟ.Γ.ο

Το εργαστήριο με την επωνυμία ΕΠΙ.ΛΟ.Γ.ο ιδρύθηκε από τη Λέκτορα Λογοπαθολογίας Έλενα Θεοδώρου, για να καλύψει ερευνητικές, εκπαιδευτικές και κλινικές ανάγκες στους τομείς των Γλωσσικών και Επικοινωνιακών Διαταραχών στην παιδική ηλικία με χρηματοδότηση από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Εναρκτήρια χρηματοδότηση στη Λέκτορα Έλενα Θεοδώρου).  Το εργαστήριο στεγάζεται στο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης στο κτήριο ZT3, Βραγαδίνου 15, 3041, Λεμεσός.

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με σταθμούς εργασίας όπου οι ερευνητές και οι συνεργάτες τους μπορούν να αποθηκεύσουν και να αναλύσουν ερευνητικά δεδομένα. Είναι εξοπλισμένο μεταξύ άλλων με Διαγνωστικά Εργαλεία Γλώσσας, ταμπλέτες για ανάπτυξη πινάκων επικοινωνίας, εφαρμογές που αφορούν χρήση συμβόλων για γλωσσική ανάπτυξη κ.λ.π.

Συνοπτικά η δράση του εργαστήριου σχετίζεται α) με τη χαρτογράφηση των γλωσσικών ικανοτήτων παιδιών με αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές (πρωτογενής και δευτερογενής), β) το σωστό εντοπισμό και αξιόπιστη αξιολόγηση των γλωσσικών δυσκολιών στην παιδική ηλικία, και γ) την αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων για στοχευμένη παρέμβαση (Evidence Based Practice). Επίσης ασχολείται με δ) τη διερεύνηση των παρεχόμενων υπηρεσιών Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας σε άτομα χωρίς ή με περιορισμένη λεκτική επικοινωνία και ε) πως τα γλωσσικά προγράμματα συμβόλων και νοημάτων (π.χ. ΜΑΚΑΤΟΝ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στη λογοθεραπευτική παρέμβαση τόσο στο επίπεδο της αξιολόγησης όσο και στο σχεδιασμό της παρέμβασης.  Επιπρόσθετα, ασχολείται με τη διερεύνηση της θεραπευτική αντιμετώπισης παιδιών με σοβαρές επικοινωνιακές δυσκολίες, και συγκεκριμένα πως τα προγράμματα που χρησιμοποιούν χειρονομίες, νοήματα και σύμβολα μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας καθώς επίσης και στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου.

Επιπλέον, το εργαστήριο φιλοδοξεί να συμβάλει στην προώθηση της γνώσης αλλά και στην παροχή υπηρεσιών στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, και ως εκ τούτου εμπλέκεται στην επιμόρφωση επαγγελματιών και γονέων σε τομείς που σχετίζονται με τη δράση του εργαστηρίου.

Το εργαστήριο, το οποίο έχει δημιουργηθεί πολύ πρόσφατα, συνεργάζεται με ακαδημαϊκούς του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και με ακαδημαϊκούς από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού. Επίσης,  συνεργάζεται με μη –κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Κύπρου, με ιδιωτικά κέντρα λογοθεραπείας, με ιδιώτες επαγγελματίες στους συναφείς τομείς με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου κ.λ.π..

 

 

Υπεύθυνη εργαστηρίου

Δρ. Ελενα Θεοδώρου

Λέκτορας Λογοπαθολογίας

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

ΕΠΙ.ΛΟ.Γ.ο

Το εργαστήριο με την επωνυμία ΕΠΙ.ΛΟ.Γ.ο ιδρύθηκε από τη Λέκτορα Λογοπαθολογίας Έλενα Θεοδώρου, για να καλύψει ερευνητικές, εκπαιδευτικές και κλινικές ανάγκες στους τομείς των Γλωσσικών και Επικοινωνιακών Διαταραχών στην παιδική ηλικία με χρηματοδότηση από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Εναρκτήρια χρηματοδότηση στη Λέκτορα Έλενα Θεοδώρου).  Το εργαστήριο στεγάζεται στο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης στο κτήριο ZT3, Βραγαδίνου 15, 3041, Λεμεσός.

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με σταθμούς εργασίας όπου οι ερευνητές και οι συνεργάτες τους μπορούν να αποθηκεύσουν και να αναλύσουν ερευνητικά δεδομένα. Είναι εξοπλισμένο μεταξύ άλλων με Διαγνωστικά Εργαλεία Γλώσσας, ταμπλέτες για ανάπτυξη πινάκων επικοινωνίας, εφαρμογές που αφορούν χρήση συμβόλων για γλωσσική ανάπτυξη κ.λ.π.

Συνοπτικά η δράση του εργαστήριου σχετίζεται α) με τη χαρτογράφηση των γλωσσικών ικανοτήτων παιδιών με αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές (πρωτογενής και δευτερογενής), β) το σωστό εντοπισμό και αξιόπιστη αξιολόγηση των γλωσσικών δυσκολιών στην παιδική ηλικία, και γ) την αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων για στοχευμένη παρέμβαση (Evidence Based Practice). Επίσης ασχολείται με δ) τη διερεύνηση των παρεχόμενων υπηρεσιών Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας σε άτομα χωρίς ή με περιορισμένη λεκτική επικοινωνία και ε) πως τα γλωσσικά προγράμματα συμβόλων και νοημάτων (π.χ. ΜΑΚΑΤΟΝ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στη λογοθεραπευτική παρέμβαση τόσο στο επίπεδο της αξιολόγησης όσο και στο σχεδιασμό της παρέμβασης.  Επιπρόσθετα, ασχολείται με τη διερεύνηση της θεραπευτική αντιμετώπισης παιδιών με σοβαρές επικοινωνιακές δυσκολίες, και συγκεκριμένα πως τα προγράμματα που χρησιμοποιούν χειρονομίες, νοήματα και σύμβολα μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας καθώς επίσης και στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου.

Επιπλέον, το εργαστήριο φιλοδοξεί να συμβάλει στην προώθηση της γνώσης αλλά και στην παροχή υπηρεσιών στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, και ως εκ τούτου εμπλέκεται στην επιμόρφωση επαγγελματιών και γονέων σε τομείς που σχετίζονται με τη δράση του εργαστηρίου.

Το εργαστήριο, το οποίο έχει δημιουργηθεί πολύ πρόσφατα, συνεργάζεται με ακαδημαϊκούς του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και με ακαδημαϊκούς από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού. Επίσης,  συνεργάζεται με μη –κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Κύπρου, με ιδιωτικά κέντρα λογοθεραπείας, με ιδιώτες επαγγελματίες στους συναφείς τομείς με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου κ.λ.π..

 

 

Υπεύθυνη εργαστηρίου

Δρ. Ελενα Θεοδώρου

Λέκτορας Λογοπαθολογίας

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου