Ειδικοί Επιστήμονες

Email

elena.kkese@cut.ac.cy

Phone

Έλενα Κκεσέ

Ειδικός Επιστήμονας

Email

kyriaki.kyriakou@cut.ac.cy

Phone

Κυριακή Κυριάκου

Ειδικός Επιστήμονας

Email

da.oikonomidou@edu.cut.ac.cy

Phone

25002500

Δέσποινα Κράνου Οικονομίδου

Ειδική Επιστήμονας