Γενικές Πληροφορίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 (Ι) Δικαιούχοι

Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε ενήλικες και παιδιά ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, θρησκείας και εθνικότητας που παρουσιάζουν διαταραχές όπως:

 • Διαταραχές ομιλίας (π.χ. διαταραχή άρθρωσης, λεκτική απραξία, δυσαρθρία)
 • Αναπτυξιακές και επίκτητες γλωσσικές διαταραχές (π.χ. αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή, βαρηκοΐα/κώφωση, αφασία)
 • Σύνθετες επικοινωνιακές δυσκολίες (π.χ. χρήση συστημάτων επαυξητικής εναλλακτικής επικοινωνίας)
 • Διαταραχές φώνησης (π.χ.  όζοι των φωνητικών χορδών)
 • Διαταραχές ροής της ομιλίας (π.χ. τραυλισμός)
 • Γνωστικές διαταραχές που σχετίζονται με την επικοινωνία (π.χ. άνοια τύπου Alzheimer, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις)
 • Διαταραχές σίτισης ή/και κατάποσης

Προτεραιότητα θα δίνεται σε:

 1. Άτομα ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων με χαμηλό εισόδημα βάσει αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. λήπτες ΕΕΕ-Ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, δελτίο ανεργίας)
 2. Άτομα που δε λαμβάνουν υπηρεσίες λογοθεραπείας συστηματικά από άλλο δημόσιο φορέα
 3. Άτομα που χρειάζονται εξειδικευμένες υπηρεσίες παροχής λογοθεραπείας π.χ. Επαυξητική Εναλλακτική Επικοινωνία, ανάλυση φώνησης
 4. Άτομα σε οξεία φάση π.χ. πρόωρα παιδιά με διαταραχές σίτισης/κατάποσης, ενήλικες με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια(ΑΕΕ)
 5. Άτομα που εμπίπτουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος επιστήμων αποκατάστασης (π.χ. πολυγλωσσία/διγλωσσία, αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές, αφασία)
 6. Άτομα με σπάνια νοσήματα που επηρεάζουν την ικανότητα επικοινωνίας ή/και κατάποσης

(ΙΙ) Είδος και συχνότητα υπηρεσιών

Παρέχονται 

 • Ατομικές ή/και ομαδικές εβδομαδιαίες θεραπευτικές συνεδρίες
 • Άμεσες ή έμμεσες θεραπευτικές παρεμβάσεις

Χρόνος παραμονής

 • Τα περιστατικά μπορούν να παραμείνουν στο πρόγραμμα για τρεις συνεχόμενες ακαδημαϊκές περιόδους.
 • Περιστατικά που εμπίπτουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος επιστήμων αποκατάστασης μπορούν να υπερβούν τον προαναφερθέντα χρόνο παραμονής στο πρόγραμμα της κλινικής.
 • Οι ομάδες με ενήλικες που συμμετέχουν σε πρόγραμμα κοινωνικής ενσωμάτωσης δεν έχουν περιορισμένο χρόνο παραμονής στο πρόγραμμα.

(ΙΙΙ) Κριτήρια τερματισμού παροχής υπηρεσίας

 1. Ολοκλήρωση θεραπευτικής παρέμβασης (π.χ. όταν το άτομο παρουσιάσει ικανοποιητική βελτίωση)
 2. Μη συνέπεια στις προγραμματισμένες συναντήσεις (2 συνεχόμενες αδικαιολόγητες απουσίες από προγραμματισμένες συνεδρίες)
 3. Όταν το άτομο γίνει αποδέκτης λογοθεραπείας από άλλο δημόσιο φορέα
 4. Αυτόβουλη απόφαση τερματισμού από γονέα ή/και κηδεμόνα του περιστατικού σε οποιαδήποτε στιγμή
 5. Όταν το άτομο που λαμβάνει την υπηρεσία δεν ωφελείται πλέον παρά την παρέμβαση που λαμβάνει, όπως αυτό κρίνεται από το επιστημονικό προσωπικό της κλινικής

V) Διευθέτηση αξιολόγησης

 1. Όλοι όσοι αιτούνται, δικαιούνται αξιολόγησης ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο και το ανθρώπινο δυναμικό.  

(V) Tρόπος παραπομπής

 1. Από οποιονδήποτε προς την κλινική τηλεφωνικώς ή
 2. γραπτώς ή
 3. με ηλεκτρονικό μήνυμα στην κλινική ή
 4. με συμπλήρωση εντύπου παραπομπής από την ιστοσελίδα προς την ΠΚΑ-Λ

(VI) Εισφορές

 1. Η Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης-Λογοθεραπείας θα δέχεται εισφορές από τους λήπτες υπηρεσιών και τις οικογένειες τους αλλά και από το ευρύ κοινό για στήριξη των δραστηριοτήτων της κλινικής.

 

 

 

Γενικές Πληροφορίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 (Ι) Δικαιούχοι

Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε ενήλικες και παιδιά ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, θρησκείας και εθνικότητας που παρουσιάζουν διαταραχές όπως:

 • Διαταραχές ομιλίας (π.χ. διαταραχή άρθρωσης, λεκτική απραξία, δυσαρθρία)
 • Αναπτυξιακές και επίκτητες γλωσσικές διαταραχές (π.χ. αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή, βαρηκοΐα/κώφωση, αφασία)
 • Σύνθετες επικοινωνιακές δυσκολίες (π.χ. χρήση συστημάτων επαυξητικής εναλλακτικής επικοινωνίας)
 • Διαταραχές φώνησης (π.χ.  όζοι των φωνητικών χορδών)
 • Διαταραχές ροής της ομιλίας (π.χ. τραυλισμός)
 • Γνωστικές διαταραχές που σχετίζονται με την επικοινωνία (π.χ. άνοια τύπου Alzheimer, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις)
 • Διαταραχές σίτισης ή/και κατάποσης

Προτεραιότητα θα δίνεται σε:

 1. Άτομα ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων με χαμηλό εισόδημα βάσει αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. λήπτες ΕΕΕ-Ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, δελτίο ανεργίας)
 2. Άτομα που δε λαμβάνουν υπηρεσίες λογοθεραπείας συστηματικά από άλλο δημόσιο φορέα
 3. Άτομα που χρειάζονται εξειδικευμένες υπηρεσίες παροχής λογοθεραπείας π.χ. Επαυξητική Εναλλακτική Επικοινωνία, ανάλυση φώνησης
 4. Άτομα σε οξεία φάση π.χ. πρόωρα παιδιά με διαταραχές σίτισης/κατάποσης, ενήλικες με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια(ΑΕΕ)
 5. Άτομα που εμπίπτουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος επιστήμων αποκατάστασης (π.χ. πολυγλωσσία/διγλωσσία, αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές, αφασία)
 6. Άτομα με σπάνια νοσήματα που επηρεάζουν την ικανότητα επικοινωνίας ή/και κατάποσης

(ΙΙ) Είδος και συχνότητα υπηρεσιών

Παρέχονται 

 • Ατομικές ή/και ομαδικές εβδομαδιαίες θεραπευτικές συνεδρίες
 • Άμεσες ή έμμεσες θεραπευτικές παρεμβάσεις

Χρόνος παραμονής

 • Τα περιστατικά μπορούν να παραμείνουν στο πρόγραμμα για τρεις συνεχόμενες ακαδημαϊκές περιόδους.
 • Περιστατικά που εμπίπτουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος επιστήμων αποκατάστασης μπορούν να υπερβούν τον προαναφερθέντα χρόνο παραμονής στο πρόγραμμα της κλινικής.
 • Οι ομάδες με ενήλικες που συμμετέχουν σε πρόγραμμα κοινωνικής ενσωμάτωσης δεν έχουν περιορισμένο χρόνο παραμονής στο πρόγραμμα.

(ΙΙΙ) Κριτήρια τερματισμού παροχής υπηρεσίας

 1. Ολοκλήρωση θεραπευτικής παρέμβασης (π.χ. όταν το άτομο παρουσιάσει ικανοποιητική βελτίωση)
 2. Μη συνέπεια στις προγραμματισμένες συναντήσεις (2 συνεχόμενες αδικαιολόγητες απουσίες από προγραμματισμένες συνεδρίες)
 3. Όταν το άτομο γίνει αποδέκτης λογοθεραπείας από άλλο δημόσιο φορέα
 4. Αυτόβουλη απόφαση τερματισμού από γονέα ή/και κηδεμόνα του περιστατικού σε οποιαδήποτε στιγμή
 5. Όταν το άτομο που λαμβάνει την υπηρεσία δεν ωφελείται πλέον παρά την παρέμβαση που λαμβάνει, όπως αυτό κρίνεται από το επιστημονικό προσωπικό της κλινικής

V) Διευθέτηση αξιολόγησης

 1. Όλοι όσοι αιτούνται, δικαιούνται αξιολόγησης ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο και το ανθρώπινο δυναμικό.  

(V) Tρόπος παραπομπής

 1. Από οποιονδήποτε προς την κλινική τηλεφωνικώς ή
 2. γραπτώς ή
 3. με ηλεκτρονικό μήνυμα στην κλινική ή
 4. με συμπλήρωση εντύπου παραπομπής από την ιστοσελίδα προς την ΠΚΑ-Λ

(VI) Εισφορές

 1. Η Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης-Λογοθεραπείας θα δέχεται εισφορές από τους λήπτες υπηρεσιών και τις οικογένειες τους αλλά και από το ευρύ κοινό για στήριξη των δραστηριοτήτων της κλινικής.