Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Email

despo.minaidou@cut.ac.cy

Phone

25002623

Δέσπω Μηναΐδου

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Email

paris.binos@cut.ac.cy

Phone

2500 2371

Πάρης Μπίνος

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Email

marina.charalambous@cut.ac.cy

Phone

25002363

Μαρίνα Χαραλάμπους

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό