Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Email

maria.kambanaros@cut.ac.cy

Phone

25002098

Email

kakia.petinou@cut.ac.cy

Phone

25002497

Κάκια Πετεινού

Καθηγήτρια - Πρόεδρος Τμήματος

Email

nikos.konstantinou@cut.ac.cy

Phone

25002294

Νίκος Κωνσταντίνου

Επίκουρος Καθηγητής

Email

c.fyndanis@cut.ac.cy

Phone

25002580

Βαλάντης Φυνδάνης

Επίκουρος Καθηγητής

Email

eleni.theodorou@cut.ac.cy

Phone

25002327

Έλενα Θεοδώρου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Email

eliada.pampoulou@cut.ac.cy

Phone

25002402

Email

anastasios.georgiou@cut.ac.cy

Phone

25002485

Email

kyriakos.antoniou@cut.ac.cy

Phone

25002500

Κυριάκος Αντωνίου

Επισκέπτης Καθηγητής

Email

konstantinos.makris@cut.ac.cy

Phone

25002398

Κωνσταντίνος Μακρής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email

costas.christophi@cut.ac.cy

Phone

25 002393

Κώστας Α. Χριστοφή

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email

andrie.panayiotou@cut.ac.cy

Phone

+357 25002131

Άντρη Παναγιώτου

Επίκουρη Καθηγήτρια