Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Email

maria.kambanaros@cut.ac.cy

Phone

25002098

Μαρία Καμπανάρος

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Email

kakia.petinou@cut.ac.cy

Phone

25002497

Κάκια Πετεινού

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Email

nikos.konstantinou@cut.ac.cy

Phone

25002294

Νίκος Κωνσταντίνου

Επίκουρος Καθηγητής

Email

eleni.theodorou@cut.ac.cy

Phone

25002327

Email

eliada.pampoulou@cut.ac.cy

Phone

25002402