Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας

Ενδιαφέρομαι για αυτό το πρόγραμμα!Δομή και περιεχόμενο

Το πρόγραμμα προσφέρεται από το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης και είναι μοναδικό στη δημόσια κυπριακή πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Συνδυάζει την ισχυρή θεωρητική γνώση με την κλινική πρακτική κατάρτιση στη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση διαταραχών λόγου, ομιλίας, ακοής, κατάποσης/δυσφαγίας και εμβαθύνει σε τομείς της ψυχογλωσσολογίας, νευροανατομίας και νευρογνωστικής αποκατάστασης. Εστιάζει στις επιστήμες της ανατομίας, της φυσιολογίας, της ψυχολογίας και της φωνολογίας και προσφέρει ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε πεδία, μεταξύ άλλων, της νευρογνωστικής αποκατάστασης, της κλινικής νευροψυχολογίας, της ψυχοφυσιολογίας ακοής, ομιλίας και λόγου και των αναπτυξιακών διαταραχών. Επιπρόσθετα, παρέχεται υψηλού επιπέδου θεωρητική εκπαίδευση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης μονάδων αποκατάστασης και σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών.

Το πρόγραμμα είναι τετραετές και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής και προχωρημένα μαθήματα ειδίκευσης, μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς και μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Κατά το 5ο, 6ο και 7ο εξάμηνο φοίτησης οι φοιτητές πραγματοποιούν Κλινική Άσκηση αναλαμβάνοντας περιστατικά, είτε με παιδιά είτε με ενήλικες, που περιλαμβάνει όλα τα στάδια της αξιολόγησης, διάγνωσης και θεραπείας, υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκών υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκών και έμπειρων κλινικών εποπτών που είναι εγγεγραμμένοι λογοπαθολόγοι. Η Κλινική Άσκηση πραγματοποιείται είτε στην Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης - Λογοθεραπείας του τμήματος είτε σε συνεργαζόμενα κλινικά πλαίσια. Επιπρόσθετα, κατά το 8ο εξάμηνο φοίτησης, οι φοιτητές τοποθετούνται σε επαγγελματικά κέντρα αποκατάστασης, σε δημόσια δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία και σε ιδιωτικά πλαίσια όπου συνεχίζουν να αναλαμβάνουν και να χειρίζονται περιστατικά. Στο 8ο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν επίσης πτυχιακή διατριβή υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκών του Τμήματος.

Μαθήματα Εξαμήνων

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

SLT 110 Εισαγωγή στις Διαταραχές Επικοινωνίας

5

SLT 150 Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές

5

SLT 120 Ανατομία-Φυσιολογία:Ακοής,Ομιλίας,Λόγου

5

SLT 160  Κλινικές Αρχές στη Λογοθεραπεία

5

SLT 130 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία

5

SLT 170 Γλωσσική Ανάπτυξη

5

SLT 135 Φωνητική και Φωνολογία

5

SLT 180 Ψυχοφυσιολογία Ακοής, Ομιλίας, Λόγου

5

SLT 140 Περιγραφική Στατιστική για Επιστήμες Αποκατάστασης

5

SLT 190 Αναπτυξιακή Ψυχολογία

5

LCE 123 Αγγλικά για Επιστήμες Αποκατάστασης Ι

5

LCE 124 Αγγλικά Επιστημών Αποκατάστασης ΙΙ

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

SLT 210 Διαγνωστικά Θέματα Λογοθεραπείας

5

SLT 270 Διαταραχές της Κατάποσης - Δυσφαγία

5

SLT 220 Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές

5

SLT 275 Διαταραχές της Φώνησης

5

SLT 230 Δεοντολογία του Επαγγέλματος και Συμβουλετική

5

SLT 290  Νευροανατομία/Νευροφυσιολογία

5

SLT 240 Γλωσσικές Μαθησιακές Διαταραχές

5

SLT 280 Εισαγωγή στην Κλινική Εξάσκηση

5

SLT 250 Διαταραχές Ροής-Τραυλισμός

5

SLT 265 Αποκαταστατική Ακοολογία

5

SLT 260 Ακοολογία

5

Μάθημα Επιλογής (SLT 266 Εισαγωγή στη νοηματική γλώσσα ή CIS 257 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ή CIS 104 Κοινωνική Ψυχολογία)

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

SLT 310 Αφασίες και Συναφείς Διαταραχές

5

SLT 350 Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές της Ομιλίας

5

SLT 320 Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες και Γενετικά Σύνδρομα

5

SLT 360 Νευρογενείς Γνωστικές Διαταραχές

5

SLT 330 Νευρολογία

5

SLT370 Νευρογνωστική Αποκατάσταση

5

SLT 340 Ψυχογλωσσολογία και Νευρογλωσσολογία για Λογοθεραπευτές

5

SLT 380 Κλινική Νευροψυχολογία

5

SLT 390 Κλινική Άσκηση I

5

SLT 395 Κλινική Άσκηση II

5

SLT 345 Βασική Στατιστική

5

Μάθημα Επιλογής (SLT 403 Γενετικά Σύνδρομα με

Διαταραχές Επικοινωνίας: Μελέτες περιπτώσεων ή MGA

316 Σχεδιασμός και ανάπτυξη παιχνιδιών υπολογιστών ή LCE 670 Συγγραφή πτυχιακής εργασίας I

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

SLT 410 Θέματα Διγλωσσίας και Πολυγλωσσίας στη Λογοθεραπεία

5

SLT 460 Πτυχιακή Εργασία

10

SLT 420 Εφαρ. Η/Υ και Νέων Τεχνολογιών στη Λογοθεραπεία

5

SLT 470 Πρακτική Άσκηση

 

20

SLT 430 Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες Αποκατάστασης

5

SLT 440 Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Λογοθεραπείας

5

 

SLT 452 Evidence-Based Practice (EBP) in Speech

5

SLT 490 Κλινική Άσκηση III

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (SLT5ΧΧ)

1. English for Academic Writing

2. Πρώτες Βοήθειες

3. Γενετικά Σύνδρομα με Διαταραχές Επικοινωνίας: Μελέτες περιπτώσεων

4. Εισαγωγή στη Νοηματική Γλώσσα

5. Η Κοινωνιολογία της Υγείας

 

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

-Νέα Ελληνικά,


-Μαθηματικά ή Μαθηματικά Κ.Κ.

 

 

-Αρχαία Ελληνικά,
-Ιστορία,
-Λατινικά,
-Πολιτική Οικονομία,
-Φυσική,
-Βιολογία,
-Χημεία,
-Λογιστική