Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης – Λογοθεραπείας  

Η Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης – Λογοθεραπείας αποτελεί την πρώτη κρατική Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης – Λογοθεραπείας, η οποία λειτουργεί στα πλαίσια του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου το οποίο προσφέρει το πρώτο προπτυχιακό πρόγραμμα στον Τομέα της Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας σε δημόσιο πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016, έγινε η τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου της Κλινικής Αποκατάστασης – Λογοθεραπείας του ΤΕ.ΠΑ.Κ στο Β’ Πόλο στη Λεμεσό (χώρος του Παλαιού Νοσοκομείου της Λεμεσού – Βορειοανατολική πτέρυγα χώρος Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.

Στο κτήριο στεγάζονται  χώροι για διαγνωστικές και θεραπευτικές συνεδρίες λογοθεραπείας για άτομα όλου του ηλικιακού φάσματος που παρουσιάζουν διαταραχές επικοινωνίας. Η κλινική αποτελεί φορέα κατάρτισης, παρέχοντας στους φοιτητές του Τμήματος Αποκατάστασης ένα μοντέλο καλής πρακτικής για την κλινική τους εξάσκηση, το οποίο ενσωματώνει την εκπαιδευτική / θεωρητική εμπειρία με την κλινική εκπαίδευση.

Πρωτοστατώντας στον Τομέα των Επιστημών Διαταραχών Επικοινωνίας, το ΤΕ.ΠΑ.Κ. είναι σε θέση να προσφέρει κλινικές υπηρεσίες σε ενήλικες και παιδιά στη Λεμεσό και την ευρύτερη επαρχία, χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας, θρησκείας και εθνικότητας.  Σκοπός των υπηρεσιών είναι η ολοκληρωμένη αξιολόγηση λόγου και ομιλίας ώστε να προσδιορίζεται η παρουσία, ο τύπος και η σοβαρότητα των δυσκολιών και το δυνητικό όφελος από τη θεραπευτική αγωγή. Συγκεκριμένα παρέχεται αξιολόγηση και θεραπεία λόγου και ανάπτυξης ή βελτίωσης δεξιοτήτων ομιλίας και επικοινωνίας σε βρέφη, νήπια και παιδιά με σοβαρές δυσκολίες λόγω αναπτυξιακής ή επίκτητης αιτιολογίας (αναπτυξιακή απραξία, ειδική γλωσσική διαταραχή, γενετικά σύνδρομα, διαταραχές σίτισης και κατάποσης, διαταραχές φώνησης, κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, κώφωση κ.α). Η κλινική δέχεται παραπομπές απευθείας από πελάτες, καθώς και από γιατρούς, εκπαιδευτικούς, και άλλους επαγγελματίες συναφών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας.

Περαιτέρω, μέσω της κλινικής,  είναι δυνατή η διεξαγωγή έρευνας αιχμής στον κλάδο της Αποκατάστασης με σκοπό την προσέλκυση εξωτερικής ερευνητικής χρηματοδότησης (εθνική και διεθνή). Η κλινική διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για διάφορους τύπους διαγνώσεων και θεραπείας, τεχνολογία αιχμής που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εξυπηρετεί άτομα με δυσκολίες επικοινωνίας και προγράμματα πρώιμης παρέμβαση. Σημειώνεται ότι η κλινική στεγάζει τα ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης.

Το Πανεπιστήμιο θεωρεί ότι η Κλινική Αποκατάστασης-Λογοθεραπείας αποτελεί κέντρο κοινωνικής προσφοράς και το μοναδικό δημόσιο φορέα για ολοκληρωμένη κατάρτιση στην επικοινωνιακή αποκατάσταση, με αναγνωρισμένο Πτυχίο στον Τομέα της Λογοθεραπείας/ Λογοπαθολογίας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης

 

Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης – Λογοθεραπείας  

Η Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης – Λογοθεραπείας αποτελεί την πρώτη κρατική Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης – Λογοθεραπείας, η οποία λειτουργεί στα πλαίσια του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου το οποίο προσφέρει το πρώτο προπτυχιακό πρόγραμμα στον Τομέα της Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας σε δημόσιο πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016, έγινε η τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου της Κλινικής Αποκατάστασης – Λογοθεραπείας του ΤΕ.ΠΑ.Κ στο Β’ Πόλο στη Λεμεσό (χώρος του Παλαιού Νοσοκομείου της Λεμεσού – Βορειοανατολική πτέρυγα χώρος Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.

Στο κτήριο στεγάζονται  χώροι για διαγνωστικές και θεραπευτικές συνεδρίες λογοθεραπείας για άτομα όλου του ηλικιακού φάσματος που παρουσιάζουν διαταραχές επικοινωνίας. Η κλινική αποτελεί φορέα κατάρτισης, παρέχοντας στους φοιτητές του Τμήματος Αποκατάστασης ένα μοντέλο καλής πρακτικής για την κλινική τους εξάσκηση, το οποίο ενσωματώνει την εκπαιδευτική / θεωρητική εμπειρία με την κλινική εκπαίδευση.

Πρωτοστατώντας στον Τομέα των Επιστημών Διαταραχών Επικοινωνίας, το ΤΕ.ΠΑ.Κ. είναι σε θέση να προσφέρει κλινικές υπηρεσίες σε ενήλικες και παιδιά στη Λεμεσό και την ευρύτερη επαρχία, χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας, θρησκείας και εθνικότητας.  Σκοπός των υπηρεσιών είναι η ολοκληρωμένη αξιολόγηση λόγου και ομιλίας ώστε να προσδιορίζεται η παρουσία, ο τύπος και η σοβαρότητα των δυσκολιών και το δυνητικό όφελος από τη θεραπευτική αγωγή. Συγκεκριμένα παρέχεται αξιολόγηση και θεραπεία λόγου και ανάπτυξης ή βελτίωσης δεξιοτήτων ομιλίας και επικοινωνίας σε βρέφη, νήπια και παιδιά με σοβαρές δυσκολίες λόγω αναπτυξιακής ή επίκτητης αιτιολογίας (αναπτυξιακή απραξία, ειδική γλωσσική διαταραχή, γενετικά σύνδρομα, διαταραχές σίτισης και κατάποσης, διαταραχές φώνησης, κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, κώφωση κ.α). Η κλινική δέχεται παραπομπές απευθείας από πελάτες, καθώς και από γιατρούς, εκπαιδευτικούς, και άλλους επαγγελματίες συναφών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας.

Περαιτέρω, μέσω της κλινικής,  είναι δυνατή η διεξαγωγή έρευνας αιχμής στον κλάδο της Αποκατάστασης με σκοπό την προσέλκυση εξωτερικής ερευνητικής χρηματοδότησης (εθνική και διεθνή). Η κλινική διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για διάφορους τύπους διαγνώσεων και θεραπείας, τεχνολογία αιχμής που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εξυπηρετεί άτομα με δυσκολίες επικοινωνίας και προγράμματα πρώιμης παρέμβαση. Σημειώνεται ότι η κλινική στεγάζει τα ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης.

Το Πανεπιστήμιο θεωρεί ότι η Κλινική Αποκατάστασης-Λογοθεραπείας αποτελεί κέντρο κοινωνικής προσφοράς και το μοναδικό δημόσιο φορέα για ολοκληρωμένη κατάρτιση στην επικοινωνιακή αποκατάσταση, με αναγνωρισμένο Πτυχίο στον Τομέα της Λογοθεραπείας/ Λογοπαθολογίας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης