Κλινική Αποκατάστασης

Η πανεπιστημιακή Κλινική αποτελεί την πρώτη κρατική Κλινική Αποκατάστασης, η οποία λειτουργεί στα πλαίσια του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου το οποίο προσφέρει το πρώτο προπτυχιακό πρόγραμμα στον Τομέα της Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας σε δημόσιο πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016, έγινε η τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου της Κλινικής Αποκατάστασης του ΤΕ.ΠΑ.Κ στο Β’ Πόλο στη Λεμεσό (χώρος του Παλαιού Νοσοκομείου της Λεμεσού – Βορειοανατολική πτέρυγα χώρος Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού).

Στο κτήριο στεγάζονται  χώροι για διαγνωστικές και θεραπευτικές συνεδρίες λογοθεραπείας για άτομα όλου του ηλικιακού φάσματος που παρουσιάζουν διαταραχές επικοινωνίας. Η κλινική αποτελεί φορέα κατάρτισης, παρέχοντας στους φοιτητές του Τμήματος Αποκατάστασης ένα μοντέλο καλής πρακτικής για την κλινική τους εξάσκηση, το οποίο ενσωματώνει την εκπαιδευτική / θεωρητική εμπειρία με την κλινική εκπαίδευση. Πρωτοστατώντας στον Τομέα των Επιστημών Διαταραχών Επικοινωνίας, το ΤΕ.ΠΑ.Κ. είναι σε θέση να προσφέρει κλινικές υπηρεσίες σε ενήλικες και παιδιά στη Λεμεσό και την ευρύτερη επαρχία. Σκοπός των υπηρεσιών είναι η ολοκληρωμένη αξιολόγηση λόγου και ομιλίας ώστε να προσδιορίζεται η παρουσία, ο τύπος και η σοβαρότητα των δυσκολιών και το δυνητικό όφελος από τη θεραπευτική αγωγή. Συγκεκριμένα παρέχεται αξιολόγηση και θεραπεία λόγου και ανάπτυξης ή βελτίωσης δεξιοτήτων ομιλίας και επικοινωνίας σε βρέφη, νήπια και παιδιά με σοβαρές δυσκολίες λόγω αναπτυξιακής ή επίκτητης αιτιολογίας (αναπτυξιακή απραξία, ειδική γλωσσική διαταραχή, γενετικά σύνδρομα, διαταραχές σίτισης και κατάποσης, διαταραχές φώνησης, κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, κώφωση κ.α). Η κλινική δέχεται παραπομπές απευθείας από πελάτες, καθώς και από γιατρούς, εκπαιδευτικούς, και άλλους επαγγελματίες συναφών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας.

Περαιτέρω, μέσω της κλινικής,  είναι δυνατή η διεξαγωγή έρευνας αιχμής στον κλάδο της Αποκατάστασης με σκοπό την προσέλκυση εξωτερικής ερευνητικής χρηματοδότησης (εθνική και διεθνή). Η κλινική διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για διάφορους τύπους διαγνώσεων και θεραπείας, τεχνολογία αιχμής που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εξυπηρετεί άτομα με δυσκολίες επικοινωνίας και προγράμματα πρώιμης παρέμβαση. Σημειώνεται ότι η κλινική στεγάζει τα ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΘΕΜΕΛΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Θ.ΕΡ.ΑΠ.Ο) και του εργαστηρίου ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΟΓΟΥ (ΔΙΑΘΛΟ) και του Εργαστηρίου Επικοινωνίας Λόγου και Γλώσσας (ΕΠΙΛΟΓο). Το εργαστήριο Θ.ΕΡ.ΑΠ.Ο εξειδικεύεται κυρίως σε συστηματικές διαχρονικές μελέτες της γλωσσικής κατάκτησης και γλωσσικής αργοπορίας κυρίως στη βρεφική, νηπιακή και προσχολική ηλικία. Απώτερος στόχος της ερευνητικής δραστηριότητάς του είναι η μελέτη της τυπικής και πρώιμης γλωσσικής ικανότητας και δυσκολίας στην παραγωγή και αντίληψη της γλώσσας μέσω καινοτομικών ερευνητικών μεθόδων και  ανάπτυξης ευαίσθητων και αξιόπιστων διαγνωστικών εργαλείων γλωσσικής αξιολόγησης και γλωσσικής αποκατάστασης σε παιδιατρικό και προσχολικό πληθυσμό. Το ΔΙΑΛΟ είναι ένα σύγχρονο εργαστήριο που διαθέτει όλα τα τρέχοντα εργαλεία στην Ελληνική γλώσσα για την αξιολόγηση αναπτυξιακών και επίκτητων διαταραχών ομιλίας, λόγου και άρθρωσης. Τα διαγνωστικά εργαλεία αξιολόγησης χορηγούνται, εκτός των άλλων, και από φοιτητές Λογοθεραπείας του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένων λογοθεραπευτών/ λογοπαθολόγων ως μέρος της κλινικής τους εξάσκησης.

Το εργαστήριο ΕΠΙΛΟΓο εκπονεί έρευνα η οποία αποσκοπεί  στη χαρτογράφηση των γλωσσικών ικανοτήτων παιδιών με αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές (πρωτογενής και δευτερογενής), στο σωστό εντοπισμό και αξιόπιστη αξιολόγηση των γλωσσικών δυσκολιών στην παιδική ηλικία, στην αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων για στοχευμένη παρέμβαση (Evidence Based Practice) και στη διερεύνηση των παρεχόμενων υπηρεσιών Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας σε άτομα χωρίς ή με περιορισμένη λεκτική επικοινωνία. Μελέτες, οι οποίες εστιάζουν στην αποκατάσταση προβλημάτων επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες με νευρολογικές ασθένειες, στην Κύπρο είναι πολύ περιορισμένες. Η ίδρυση ενός καινοτόμου ερευνητικού εργαστηρίου στον τομέα της αποκατάστασης επικοινωνίας ατόμων με νευρολογικές ασθένειες, στο τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου καλύπτει αυτό το ερευνητικό και θεραπευτικό κενό. Το Εργαστήριο Έρευνας και Αποκατάστασης Νευρολογικών Διαταραχών Επικοινωνίας (ΕΑΝΔΕ) εκπονεί ερευνητική δραστηριότητα με κεντρικό άξονα την αποκατάσταση των προβλημάτων επικοινωνίας μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών νευρωνικής διέγερσης. Πρόκειται για την τεχνική Επαναλαμβανόμενης Διακρανιακής Μαγνητικής Διέγερσης (ΕΜΔ) (Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation).

Το Πανεπιστήμιο θεωρεί ότι η Κλινική Αποκατάστασης αποτελεί κέντρο κοινωνικής προσφοράς και το μοναδικό δημόσιο φορέα για ολοκληρωμένη κατάρτιση στην επικοινωνιακή αποκατάσταση, με αναγνωρισμένο Πτυχίο στον Τομέα της Λογοθεραπείας/ Λογοπαθολογίας.

 

 

 

Κλινική Αποκατάστασης

Η πανεπιστημιακή Κλινική αποτελεί την πρώτη κρατική Κλινική Αποκατάστασης, η οποία λειτουργεί στα πλαίσια του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου το οποίο προσφέρει το πρώτο προπτυχιακό πρόγραμμα στον Τομέα της Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας σε δημόσιο πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016, έγινε η τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου της Κλινικής Αποκατάστασης του ΤΕ.ΠΑ.Κ στο Β’ Πόλο στη Λεμεσό (χώρος του Παλαιού Νοσοκομείου της Λεμεσού – Βορειοανατολική πτέρυγα χώρος Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού).

Στο κτήριο στεγάζονται  χώροι για διαγνωστικές και θεραπευτικές συνεδρίες λογοθεραπείας για άτομα όλου του ηλικιακού φάσματος που παρουσιάζουν διαταραχές επικοινωνίας. Η κλινική αποτελεί φορέα κατάρτισης, παρέχοντας στους φοιτητές του Τμήματος Αποκατάστασης ένα μοντέλο καλής πρακτικής για την κλινική τους εξάσκηση, το οποίο ενσωματώνει την εκπαιδευτική / θεωρητική εμπειρία με την κλινική εκπαίδευση. Πρωτοστατώντας στον Τομέα των Επιστημών Διαταραχών Επικοινωνίας, το ΤΕ.ΠΑ.Κ. είναι σε θέση να προσφέρει κλινικές υπηρεσίες σε ενήλικες και παιδιά στη Λεμεσό και την ευρύτερη επαρχία. Σκοπός των υπηρεσιών είναι η ολοκληρωμένη αξιολόγηση λόγου και ομιλίας ώστε να προσδιορίζεται η παρουσία, ο τύπος και η σοβαρότητα των δυσκολιών και το δυνητικό όφελος από τη θεραπευτική αγωγή. Συγκεκριμένα παρέχεται αξιολόγηση και θεραπεία λόγου και ανάπτυξης ή βελτίωσης δεξιοτήτων ομιλίας και επικοινωνίας σε βρέφη, νήπια και παιδιά με σοβαρές δυσκολίες λόγω αναπτυξιακής ή επίκτητης αιτιολογίας (αναπτυξιακή απραξία, ειδική γλωσσική διαταραχή, γενετικά σύνδρομα, διαταραχές σίτισης και κατάποσης, διαταραχές φώνησης, κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, κώφωση κ.α). Η κλινική δέχεται παραπομπές απευθείας από πελάτες, καθώς και από γιατρούς, εκπαιδευτικούς, και άλλους επαγγελματίες συναφών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας.

Περαιτέρω, μέσω της κλινικής,  είναι δυνατή η διεξαγωγή έρευνας αιχμής στον κλάδο της Αποκατάστασης με σκοπό την προσέλκυση εξωτερικής ερευνητικής χρηματοδότησης (εθνική και διεθνή). Η κλινική διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για διάφορους τύπους διαγνώσεων και θεραπείας, τεχνολογία αιχμής που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εξυπηρετεί άτομα με δυσκολίες επικοινωνίας και προγράμματα πρώιμης παρέμβαση. Σημειώνεται ότι η κλινική στεγάζει τα ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΘΕΜΕΛΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Θ.ΕΡ.ΑΠ.Ο) και του εργαστηρίου ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΟΓΟΥ (ΔΙΑΘΛΟ) και του Εργαστηρίου Επικοινωνίας Λόγου και Γλώσσας (ΕΠΙΛΟΓο). Το εργαστήριο Θ.ΕΡ.ΑΠ.Ο εξειδικεύεται κυρίως σε συστηματικές διαχρονικές μελέτες της γλωσσικής κατάκτησης και γλωσσικής αργοπορίας κυρίως στη βρεφική, νηπιακή και προσχολική ηλικία. Απώτερος στόχος της ερευνητικής δραστηριότητάς του είναι η μελέτη της τυπικής και πρώιμης γλωσσικής ικανότητας και δυσκολίας στην παραγωγή και αντίληψη της γλώσσας μέσω καινοτομικών ερευνητικών μεθόδων και  ανάπτυξης ευαίσθητων και αξιόπιστων διαγνωστικών εργαλείων γλωσσικής αξιολόγησης και γλωσσικής αποκατάστασης σε παιδιατρικό και προσχολικό πληθυσμό. Το ΔΙΑΛΟ είναι ένα σύγχρονο εργαστήριο που διαθέτει όλα τα τρέχοντα εργαλεία στην Ελληνική γλώσσα για την αξιολόγηση αναπτυξιακών και επίκτητων διαταραχών ομιλίας, λόγου και άρθρωσης. Τα διαγνωστικά εργαλεία αξιολόγησης χορηγούνται, εκτός των άλλων, και από φοιτητές Λογοθεραπείας του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένων λογοθεραπευτών/ λογοπαθολόγων ως μέρος της κλινικής τους εξάσκησης.

Το εργαστήριο ΕΠΙΛΟΓο εκπονεί έρευνα η οποία αποσκοπεί  στη χαρτογράφηση των γλωσσικών ικανοτήτων παιδιών με αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές (πρωτογενής και δευτερογενής), στο σωστό εντοπισμό και αξιόπιστη αξιολόγηση των γλωσσικών δυσκολιών στην παιδική ηλικία, στην αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων για στοχευμένη παρέμβαση (Evidence Based Practice) και στη διερεύνηση των παρεχόμενων υπηρεσιών Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας σε άτομα χωρίς ή με περιορισμένη λεκτική επικοινωνία. Μελέτες, οι οποίες εστιάζουν στην αποκατάσταση προβλημάτων επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες με νευρολογικές ασθένειες, στην Κύπρο είναι πολύ περιορισμένες. Η ίδρυση ενός καινοτόμου ερευνητικού εργαστηρίου στον τομέα της αποκατάστασης επικοινωνίας ατόμων με νευρολογικές ασθένειες, στο τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου καλύπτει αυτό το ερευνητικό και θεραπευτικό κενό. Το Εργαστήριο Έρευνας και Αποκατάστασης Νευρολογικών Διαταραχών Επικοινωνίας (ΕΑΝΔΕ) εκπονεί ερευνητική δραστηριότητα με κεντρικό άξονα την αποκατάσταση των προβλημάτων επικοινωνίας μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών νευρωνικής διέγερσης. Πρόκειται για την τεχνική Επαναλαμβανόμενης Διακρανιακής Μαγνητικής Διέγερσης (ΕΜΔ) (Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation).

Το Πανεπιστήμιο θεωρεί ότι η Κλινική Αποκατάστασης αποτελεί κέντρο κοινωνικής προσφοράς και το μοναδικό δημόσιο φορέα για ολοκληρωμένη κατάρτιση στην επικοινωνιακή αποκατάσταση, με αναγνωρισμένο Πτυχίο στον Τομέα της Λογοθεραπείας/ Λογοπαθολογίας.