Κλινική Παιδιών

Σκοπός

Σκοπός της Πανεπιστημιακής Κλινικής Αποκατάστασης – Λογοθεραπείας  είναι η παροχή ολοκληρωμένων και υψηλής ποιότητας κλινικών πρακτικών που να βασίζονται σε ερευνητικές αποδείξεις (Evidence-Informed Practice), ώστε να μεγιστοποιούνται οι ικανότητες κάθε παιδιού, ενώ ταυτόχρονα να μειώνεται η επίδραση των δυσκολιών/διαταραχών στη καθημερινότητά τους.

Μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτονται τόσο η αξιολόγηση του λόγου και ομιλίας των παιδιών, όσο και ο τύπος αλλά και η σοβαρότητα των επικοινωνιακών δυσκολιών. Τελικά, προσδιορίζεται το δυνητικό όφελος της εξατομικευμένης παρεχόμενης θεραπευτικής αγωγής, αφού η Κλινική Παιδιών βοηθά κάθε παιδί ξεχωριστά να πετύχει:

 • το μέγιστο των δυνατοτήτων του,
 • την ανεξαρτησία του μέσα από την αυτό-εξυπηρέτηση,
 • την βελτίωση των επικοινωνιακών του δυνατοτήτων,
 • την ανάπτυξη των γνωστικών του χαρακτηριστικών και
 • την ομαλή και απρόσκοπτη κοινωνικοποίησή του

 

Η Κλινική Παιδιών, σαν κλινικό πλαίσιο παρέχει υπηρεσίες σε βρέφη, νήπια και παιδιά με δυσκολίες όπως:

 • Αναπτυξιακή Γλωσσική Καθυστέρηση ή Διαταραχή
 • Λεκτική / Στοματοπροσωπική  Απραξία
 • Διαταραχή Φώνησης
 • Διαταραχές Ροής Ομιλίας – Τραυλισμός
 • Βαρηκοΐα/Κώφωση
 • Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας
 • Σοβαρές Διαταραχές Επικοινωνίας (όπως Εγκεφαλική Παράλυση, Γενετικά Σύνδρομα)
 • Διαταραχές Σίτισης και Κατάποσης
 • Σχιστίες

 

Η παροχή υπηρεσιών γίνεται με άμεσες ή έμμεσες θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο.

Η κλινική δέχεται παραπομπές από:

 • Επαγγελματίες υγείας
 • απευθείας από γονείς
 • εκπαιδευτικούς, και
 • άλλους επαγγελματίες συναφών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας από την ευρύτερη περιοχή της Λεμεσού αλλά και από άλλες επαρχίες

 

Συνεργασίες Κλινικής Παιδιών

 • Κλινική Γενετικής στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ Λευκωσία
 • Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Παιδιού «ΑΛΜΑ»
 • Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού «Στέλλα Σουλιώτη»,
 • Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ειδικά σχολεία και δημόσια δημοτικά και νηπιαγωγεία)

 

Κλινική Παιδιών

Σκοπός

Σκοπός της Πανεπιστημιακής Κλινικής Αποκατάστασης – Λογοθεραπείας  είναι η παροχή ολοκληρωμένων και υψηλής ποιότητας κλινικών πρακτικών που να βασίζονται σε ερευνητικές αποδείξεις (Evidence-Informed Practice), ώστε να μεγιστοποιούνται οι ικανότητες κάθε παιδιού, ενώ ταυτόχρονα να μειώνεται η επίδραση των δυσκολιών/διαταραχών στη καθημερινότητά τους.

Μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτονται τόσο η αξιολόγηση του λόγου και ομιλίας των παιδιών, όσο και ο τύπος αλλά και η σοβαρότητα των επικοινωνιακών δυσκολιών. Τελικά, προσδιορίζεται το δυνητικό όφελος της εξατομικευμένης παρεχόμενης θεραπευτικής αγωγής, αφού η Κλινική Παιδιών βοηθά κάθε παιδί ξεχωριστά να πετύχει:

 • το μέγιστο των δυνατοτήτων του,
 • την ανεξαρτησία του μέσα από την αυτό-εξυπηρέτηση,
 • την βελτίωση των επικοινωνιακών του δυνατοτήτων,
 • την ανάπτυξη των γνωστικών του χαρακτηριστικών και
 • την ομαλή και απρόσκοπτη κοινωνικοποίησή του

 

Η Κλινική Παιδιών, σαν κλινικό πλαίσιο παρέχει υπηρεσίες σε βρέφη, νήπια και παιδιά με δυσκολίες όπως:

 • Αναπτυξιακή Γλωσσική Καθυστέρηση ή Διαταραχή
 • Λεκτική / Στοματοπροσωπική  Απραξία
 • Διαταραχή Φώνησης
 • Διαταραχές Ροής Ομιλίας – Τραυλισμός
 • Βαρηκοΐα/Κώφωση
 • Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας
 • Σοβαρές Διαταραχές Επικοινωνίας (όπως Εγκεφαλική Παράλυση, Γενετικά Σύνδρομα)
 • Διαταραχές Σίτισης και Κατάποσης
 • Σχιστίες

 

Η παροχή υπηρεσιών γίνεται με άμεσες ή έμμεσες θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο.

Η κλινική δέχεται παραπομπές από:

 • Επαγγελματίες υγείας
 • απευθείας από γονείς
 • εκπαιδευτικούς, και
 • άλλους επαγγελματίες συναφών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας από την ευρύτερη περιοχή της Λεμεσού αλλά και από άλλες επαρχίες

 

Συνεργασίες Κλινικής Παιδιών

 • Κλινική Γενετικής στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ Λευκωσία
 • Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Παιδιού «ΑΛΜΑ»
 • Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού «Στέλλα Σουλιώτη»,
 • Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ειδικά σχολεία και δημόσια δημοτικά και νηπιαγωγεία)