Προσωπικό Τμήματος

Email

christiana.argyrou@cut.ac.cy

Phone

25002129

Χριστιάνα Αργυρού

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Email

eleni.petrou@cut.ac.cy

Phone

25002486

Ελένη Πέτρου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός