Προσωπικό Τμήματος

Email

eleni.petrou@cut.ac.cy

Phone

25002486

Ελένη Πέτρου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Email

aggela.michailidou@cut.ac.cy

Phone

25002606

Αγγέλα Μιχαηλίδου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός