Αποστολή και στρατηγική

Με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις του τόπου σε θέματα υγείας και ιδιαίτερα σε τομείς που αφορούν την αποκατάσταση προβλημάτων επικοινωνίας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ίδρυσε το πρώτο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης στην Κύπρο. Το Τμήμα προσφέρει το πρώτο δημόσιο αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό βασικό πτυχίο Λογοθεραπείας / Λογοπαθολογίας στην Ελληνική γλώσσα. Το Τμήμα προετοιμάζει τους πτυχιούχους του για επαγγελματική σταδιοδρομία τόσο στο δημόσιο όσο και στο ιδιωτικό πλαίσιο απασχόλησης. Η οργάνωση του ακαδημαϊκού προγράμματος και της κλινικής εκπαίδευσης ανταποκρίνονται στα πρότυπα και τις αρχές διεθνώς αναγνωρισμένων προγραμμάτων. Το Πρόγραμμα Λογοθεραπείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου εγγυάται την ακαδημαϊκή και κλινική παιδεία υψηλών προδιαγραφών που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία της Κύπρου και οι πολίτες της και τα άτομα που παρουσιάζουν διαταραχές επικοινωνίας.

Όραμα του Τμήματος είναι να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό, ερευνητικό και κλινικό κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης στους τομείς των επιστημών Λογοθεραπείας-Λογοπαθολογίας. Το Τμήμα λειτουργεί με ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών που παρέχει μαθήματα υποδομής από τις επιστήμες της Γλωσσολογίας, Βιολογίας, Ιατρικής και Ψυχολογίας. Τα απαραίτητα μαθήματα ειδικότητας εστιάζονται στις διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής και ακοής, κατάποσης, καθώς και σε μαθήματα νέων τεχνολογιών.

Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος είναι η καλλιέργεια, ανάπτυξη και προώθηση του τομέα της Λογοθεραπείας στην Κύπρο, με την παραγωγή (μέσω έρευνας) και διάδοση (μέσω εκπαίδευσης) της απαραίτητης επιστημονικής γνώσης, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Άλλοι επιμέρους στόχοι του τμήματος είναι:

  • Να προσελκύσει ακαδημαϊκό προσωπικό της υψηλότερης δυνατής στάθμης.
  • Να παρέχει για πρώτη φορά στους φοιτητές τη δυνατότητα να σπουδάσουν την επιστήμη της Λογοθεραπείας σε δημόσιο ίδρυμα στην Κύπρο, σε ένα περιβάλλον υψηλού ακαδημαϊκού και κλινικού επιπέδου.
  • Να δημιουργήσει στενούς δεσμούς συνεργασίας με την τοπική κοινότητα όπως σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης κτλ.
  • Να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία και την εκπαιδευτική κινητικότητα, κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο.

Αποστολή και στρατηγική

Με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις του τόπου σε θέματα υγείας και ιδιαίτερα σε τομείς που αφορούν την αποκατάσταση προβλημάτων επικοινωνίας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ίδρυσε το πρώτο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης στην Κύπρο. Το Τμήμα προσφέρει το πρώτο δημόσιο αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό βασικό πτυχίο Λογοθεραπείας / Λογοπαθολογίας στην Ελληνική γλώσσα. Το Τμήμα προετοιμάζει τους πτυχιούχους του για επαγγελματική σταδιοδρομία τόσο στο δημόσιο όσο και στο ιδιωτικό πλαίσιο απασχόλησης. Η οργάνωση του ακαδημαϊκού προγράμματος και της κλινικής εκπαίδευσης ανταποκρίνονται στα πρότυπα και τις αρχές διεθνώς αναγνωρισμένων προγραμμάτων. Το Πρόγραμμα Λογοθεραπείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου εγγυάται την ακαδημαϊκή και κλινική παιδεία υψηλών προδιαγραφών που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία της Κύπρου και οι πολίτες της και τα άτομα που παρουσιάζουν διαταραχές επικοινωνίας.

Όραμα του Τμήματος είναι να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό, ερευνητικό και κλινικό κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης στους τομείς των επιστημών Λογοθεραπείας-Λογοπαθολογίας. Το Τμήμα λειτουργεί με ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών που παρέχει μαθήματα υποδομής από τις επιστήμες της Γλωσσολογίας, Βιολογίας, Ιατρικής και Ψυχολογίας. Τα απαραίτητα μαθήματα ειδικότητας εστιάζονται στις διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής και ακοής, κατάποσης, καθώς και σε μαθήματα νέων τεχνολογιών.

Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος είναι η καλλιέργεια, ανάπτυξη και προώθηση του τομέα της Λογοθεραπείας στην Κύπρο, με την παραγωγή (μέσω έρευνας) και διάδοση (μέσω εκπαίδευσης) της απαραίτητης επιστημονικής γνώσης, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Άλλοι επιμέρους στόχοι του τμήματος είναι:

  • Να προσελκύσει ακαδημαϊκό προσωπικό της υψηλότερης δυνατής στάθμης.
  • Να παρέχει για πρώτη φορά στους φοιτητές τη δυνατότητα να σπουδάσουν την επιστήμη της Λογοθεραπείας σε δημόσιο ίδρυμα στην Κύπρο, σε ένα περιβάλλον υψηλού ακαδημαϊκού και κλινικού επιπέδου.
  • Να δημιουργήσει στενούς δεσμούς συνεργασίας με την τοπική κοινότητα όπως σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης κτλ.
  • Να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία και την εκπαιδευτική κινητικότητα, κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο.