Προκηρύξεις Θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  Ακαδημαϊκό Έτος 2024/2025 - Φθινοπωρινό και Εαρινό Εξάμηνο 2024/2025 (Σεπτέμβριος 2024 – Δεκέμβριος 2024 και Ιανουάριος 2025 – Μάιος 2025).

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με έδρα τη Λεμεσό ως επίσης και με Σχολές και/ή Τμήματα στην Επαρχία Πάφου και/ή άλλη επαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων Ειδικών Επιστημόνων (γυναικών και ανδρών) για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του πιο πάνω Τμήματος για τα ακόλουθα μαθήματα:

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ

Όνομα Μαθήματος

ΩΘΕ

ΩΦΕ

ΩΕΕ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_101

Οικονομικά Ι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_101

Οικονομικά Ι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_101

Οικονομικά Ι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_110

Μαθηματικές Μέθοδοι Ι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_110

Μαθηματικές Μέθοδοι Ι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_110

Μαθηματικές Μέθοδοι Ι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_110

Μαθηματικές Μέθοδοι Ι

3

   

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_111

Στατιστικές Μέθοδοι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

HTM_140

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

HTM_140

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

 

1

 

ΦΕ2024/2025

PhD

HTM_140

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

3

   

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_203

Εμπόριο Ι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_210

Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικον. και Διοίκ

   

1.5

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_210

Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικον. και Διοίκ

   

1.5

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_210

Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικον. και Διοίκ

3

   

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_221

Χρηματοοικονομική Ι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_221

Χρηματοοικονομική Ι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_221

Χρηματοοικονομική Ι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_221

Χρηματοοικονομική Ι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_221

Χρηματοοικονομική Ι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_222

Χρηματοοικονομική ΙΙ

 

1

 

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_222

Χρηματοοικονομική ΙΙ

1.5

   

ΦΕ2024/2025

PhD

HTM_260

Αρχές Μάρκετινγκ

3

   

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_310

Εισαγωγή στην Οικονομετρία

 

1

 

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_310

Εισαγωγή στην Οικονομετρία

3

   

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_320

Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

 

1

 

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_320

Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

3

   

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_322

Αποτίμηση Κεφαλαιουχικών Στοιχείων

 

1

 

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_322

Αποτίμηση Κεφαλαιουχικών Στοιχείων

3

   

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_330

Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

 

2

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_334

Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας

 

1

 

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_334

Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας

3

   

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_335

Ναυλώσεις

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_420/430

Μεθόδοι 'Ερευνας στα Χρηματοοικονομικά

   

1.5

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_420/430

Μεθόδοι 'Ερευνας στα Χρηματοοικονομικά

2

   

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_423

Διαχείριση Κινδύνου Προϊόντων

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_431

Διοίκηση Εφοδ. Αλυσίδας και Διανομών

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_432

Οικονομικά και Διαχείριση Λιμένων

 

1

 

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_506

Στατιστική για Διοίκηση

4

   

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_511

Χρηματοοικονομική Θεωρία και Επιχειρηματικότητα

1

   

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_520

Επιχειρησιακή Διοίκηση

4

   

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_544

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

4

   

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_551

Αποτίμηση και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων

4

   

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_562

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

4

   

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_850

Μεθόδοι Έρευνας

4

   

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_501

Eισαγωγή στη Χρηματοοικονομική

4

   

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_502

Eισαγωγή στη Στατιστική

4

   

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ

Όνομα Μαθήματος

ΩΘΕ

ΩΦΕ

ΩΕΕ

ΕΕ2024/2025

PhD

MGT_100

Εισαγωγή στη Διοίκηση

3

   

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_101

Οικονομικά Ι

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_102

Οικονομικά ΙΙ

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_102

Οικονομικά ΙΙ

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_110

Μαθηματικές Μέθοδοι Ι

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_111

Στατιστικές Μέθοδοι

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_111

Στατιστικές Μέθοδοι

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_111

Στατιστικές Μέθοδοι

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_111

Στατιστικές Μέθοδοι

 

1

 

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_141

Τεχνολ. Πληροφορικής για Επιχειρήσεις

3

   

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_141

Τεχνολ. Πληροφορικής για Επιχειρήσεις

3

   

ΕΕ2024/2025

PhD

HTM_141

Διοικητική Λογιστική

3

   

ΕΕ2024/2025

MASTER

HTM_141

Διοικητική Λογιστική

 

1

 

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_143

Εταιρική Νομοθεσία

3

   

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_204

Εμπόριο ΙΙ

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_211

Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικον. και Διοίκ

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_211

Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικον. και Διοίκ

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_221

Χρηματοοικονομική Ι

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_221

Χρηματοοικονομική Ι

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_222

Χρηματοοικονομική ΙΙ

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_222

Χρηματοοικονομική ΙΙ

 

1

 

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_312

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

3

   

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_323

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

 

1

 

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_323

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

3

   

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_324

Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 

1

 

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_324

Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση

1

   

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_325

Διαχείριση Επενδύσεων

 

1

 

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_333

Ναυτικό Δίκαιο

3

   

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_441

Πρακτική Άσκηση

6

   

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_508

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

4

   

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_530

Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά

1

   

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_534

Ναυλώσεις

1

   

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_556

Διαχείριση Ναυτιλιακών Κινδύνων

4

   

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_559

Εφαρμογές Χρηματοοικονομικών Μοντέλων

1

   

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_563

Επενδύσεις και Διαχείριση Χρηματοοικονομ

4

   

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_569

Πράσινη Χρηματοδότηση & Βιώσιμες Επενδύσεις

4

   

ΕΕ2024/2025

PhD

FAMS_564

Ιστορία και Εξελίξεις της Κυπριακής Οικονομίας

4

   

ΕΕ2024/2025

PhD

FAMS_566

Επιχειρηματική Ηθική και Διακυβέρνηση

4

   

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_528

Τραπεζική Οικονομική & Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

4

   

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_558

Καινοτομία Υπηρεσιών - FinTech & ShipTech (Χρηματοοικονομική Τεχνολογία)

4

   

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_569

Financial Applications with Python

4

   

 

ΦΕ2024/2025 = Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2024/2025

ΕΕ2024/2025 = Εαρινό Εξάμηνο 2024/2025

ΩΘΕ = Ώρες Θεωρίας την εβδομάδα

ΩΦΕ = Ώρες Φροντιστηρίου την εβδομάδα

ΩΕΕ = Ώρες Εργαστηρίου την εβδομάδα

Σημειώνεται ότι:

α.         Η προκήρυξη των μαθημάτων ισχύει νοουμένου ότι θα υπάρχει επαρκές κονδύλι στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για τα έτη 2024 και 2025.

β.         Τα πιο πάνω μαθήματα θα προσφερθούν εάν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός ενδιαφερομένων φοιτητριών/ών σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου.

         γ.         Οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων πιθανόν να τύχουν τροποποίησης.

δ.         Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να μην πληρώσει τη θέση στην περίπτωση που αλλάξουν τα δεδομένα.

δ.         Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας που θα επιλεγεί πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου του 2003 έως 2010 και ως έχει μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και με οποιονδήποτε από τους σχετικούς κανονισμούς, κανόνες όπως και τις οδηγίες, εγκυκλίους και άλλες διατάξεις των Πανεπιστημιακών Αρχών.  Χωρίς επηρεασμό του πιο πάνω, τυγχάνουν εφαρμογής και οι Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες που ισχύουν στο ΤΕΠΑΚ.

ε.         Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας που θα επιλεγεί θα πρέπει να συμμορφώνεται με την νομοθεσία που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων.

στ.       Σημειώνεται ότι κάθε γραπτή ή προφορική πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του/της, καθώς και όλες οι κατηγορίες δεδομένων και εξοπλισμού που έχει στην κατοχή του/της κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του/της στο ΤΕΠΑΚ, αποτελούν ιδιοκτησία του τελευταίου και απαγορεύεται να κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε πρόσωπο παρά μόνο για την εκτέλεση των εργασιών και των καθηκόντων του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα.

ζ.          Οποιαδήποτε πνευματικά ή άλλα δικαιώματα και οποιαδήποτε δραστηριότητα, εργασία, πνευματικό ή άλλο έργο, αποκτηθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα στο ΤΕΠΑΚ, με τη συμμετοχή ή τη συνδρομή του/της, αποτελούν αποκλειστικό πνευματικό δικαίωμα του ΤΕΠΑΚ και ανήκουν σε αυτό και/ή θα λογίζεται ότι μεταβιβάζονται στο ΤΕΠΑΚ.  Νοείται ότι δεν επιτρέπεται στον/στην Ειδικό/ή Επιστήμονα η οποιαδήποτε χρήση και/ή εκμετάλλευση, όλων όσα αναφέρονται πιο πάνω, προς ίδιο όφελος ή προς όφελος τρίτου, τόσο κατά το χρόνο ισχύος της εργασίας του /της όσο και σε οποιονδήποτε χρόνο μετά τον τερματισμό ή τη λήξη της.

             Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας δηλώνει ότι, οποιαδήποτε συγγράμματα, έγγραφα, στοιχεία, σημειώσεις, πιστοποιητικά, πρακτικά και γενικά οτιδήποτε έχει δοθεί σε αυτόν/ή ή περιήλθε με οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή του/της κατά τη διάρκεια της εργασίας του/της, ανήκουν στο ΤΕΠΑΚ και αυτός/ατή είναι υποχρεωμένος/η να τα παραδώσει στο ΤΕΠΑΚ ή/και στον Συντονιστή και/ή τον Υπεύθυνο και/ή το αρμόδιο πρόσωπο, οποτεδήποτε του/της ζητηθούν ή κατά τον τερματισμό ή τη λήξη της εργασίας του/της.

η.         Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας που θα επιλεγεί θα παρέχει τη διδασκαλία στο χώρο που έχει το ΤΕΠΑΚ τις εγκαταστάσεις του, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εγκαταστάσεων εκτός της Επαρχίας Λεμεσού.  Επίσης, μετά από σχετικές οδηγίες ενδέχεται η διδασκαλία να γίνεται με σύγχρονα μέσα που να επιτρέπουν τη μη φυσική παρουσία.

Σύντομη περιγραφή του κάθε μαθήματος υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.cut.ac.cy/faculties/fet/mem/modules/

Οι υποψήφιες/οι πρέπει να κατέχουν:

 1. Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε θέμα σχετικό με το  γνωστικό   αντικείμενο της θέσης ανάλογα με την ένδειξη του πιο πάνω πίνακα μαθημάτων.  Όπου υπάρχουν και τα δύο ο Μεταπτυχιακός τίτλος αφορά στη διεξαγωγή φροντιστηρίων ή εργαστηρίων.
 2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 3. Εμπειρία στη διδασκαλία πανεπιστημιακού επιπέδου.

 

Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων (γυναικών και ανδρών) κυμαίνεται από €34 – €68 την ώρα αναλόγως προσόντων και της φύσης των καθηκόντων. Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x ώρες διδασκαλίας/την εβδομάδα x 14 εβδομάδες.  Σημειώνεται ότι, οι Ειδικές/οί Επιστήμονες υποχρεούνται να αναπληρώσουν τα μαθήματα που δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω των αργιών ( https://www.cut.ac.cy/students/practical-information/enrolment/academic-calendar/ ) εάν και εφόσον οι ημερομηνίες αυτές εμπίπτουν στο πρόγραμμα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος.

Οι υποψήφιες/οι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι ενδέχεται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη μεταξύ 27 Μαΐου 2024 και 4 Ιουνίου 2024 για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων.            

Σημειώνεται ότι:

 • Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
 • Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το  σεξουαλικό προσανατολισμό.

 

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 1. Συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα αναφέρονται τα μαθήματα (γνωστικό αντικείμενο και κωδικός) για τα οποία γίνεται η αίτηση και θα συνοψίζονται τα επαγγελματικά προσόντα καθώς και η εργασιακή τους πείρα
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας, του αριθμού τηλεφώνου και της πολιτικής ταυτότητας)
 3. Αποδεικτικά Στοιχεία των προσόντων τους

 

Όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν, σε μορφή ενός (1) αρχείου PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT.

Συνοδευτικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο https://jobs.cut.ac.cy/ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024 και ώρα 11.00 π.μ.

Προκηρύξεις Θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  Ακαδημαϊκό Έτος 2024/2025 - Φθινοπωρινό και Εαρινό Εξάμηνο 2024/2025 (Σεπτέμβριος 2024 – Δεκέμβριος 2024 και Ιανουάριος 2025 – Μάιος 2025).

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με έδρα τη Λεμεσό ως επίσης και με Σχολές και/ή Τμήματα στην Επαρχία Πάφου και/ή άλλη επαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων Ειδικών Επιστημόνων (γυναικών και ανδρών) για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του πιο πάνω Τμήματος για τα ακόλουθα μαθήματα:

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ

Όνομα Μαθήματος

ΩΘΕ

ΩΦΕ

ΩΕΕ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_101

Οικονομικά Ι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_101

Οικονομικά Ι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_101

Οικονομικά Ι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_110

Μαθηματικές Μέθοδοι Ι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_110

Μαθηματικές Μέθοδοι Ι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_110

Μαθηματικές Μέθοδοι Ι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_110

Μαθηματικές Μέθοδοι Ι

3

   

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_111

Στατιστικές Μέθοδοι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

HTM_140

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

HTM_140

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

 

1

 

ΦΕ2024/2025

PhD

HTM_140

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

3

   

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_203

Εμπόριο Ι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_210

Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικον. και Διοίκ

   

1.5

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_210

Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικον. και Διοίκ

   

1.5

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_210

Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικον. και Διοίκ

3

   

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_221

Χρηματοοικονομική Ι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_221

Χρηματοοικονομική Ι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_221

Χρηματοοικονομική Ι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_221

Χρηματοοικονομική Ι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_221

Χρηματοοικονομική Ι

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_222

Χρηματοοικονομική ΙΙ

 

1

 

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_222

Χρηματοοικονομική ΙΙ

1.5

   

ΦΕ2024/2025

PhD

HTM_260

Αρχές Μάρκετινγκ

3

   

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_310

Εισαγωγή στην Οικονομετρία

 

1

 

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_310

Εισαγωγή στην Οικονομετρία

3

   

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_320

Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

 

1

 

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_320

Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

3

   

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_322

Αποτίμηση Κεφαλαιουχικών Στοιχείων

 

1

 

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_322

Αποτίμηση Κεφαλαιουχικών Στοιχείων

3

   

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_330

Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

 

2

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_334

Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας

 

1

 

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_334

Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας

3

   

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_335

Ναυλώσεις

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_420/430

Μεθόδοι 'Ερευνας στα Χρηματοοικονομικά

   

1.5

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_420/430

Μεθόδοι 'Ερευνας στα Χρηματοοικονομικά

2

   

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_423

Διαχείριση Κινδύνου Προϊόντων

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_431

Διοίκηση Εφοδ. Αλυσίδας και Διανομών

 

1

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

CFS_432

Οικονομικά και Διαχείριση Λιμένων

 

1

 

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_506

Στατιστική για Διοίκηση

4

   

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_511

Χρηματοοικονομική Θεωρία και Επιχειρηματικότητα

1

   

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_520

Επιχειρησιακή Διοίκηση

4

   

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_544

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

4

   

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_551

Αποτίμηση και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων

4

   

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_562

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

4

   

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_850

Μεθόδοι Έρευνας

4

   

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_501

Eισαγωγή στη Χρηματοοικονομική

4

   

ΦΕ2024/2025

PhD

CFS_502

Eισαγωγή στη Στατιστική

4

   

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ

Όνομα Μαθήματος

ΩΘΕ

ΩΦΕ

ΩΕΕ

ΕΕ2024/2025

PhD

MGT_100

Εισαγωγή στη Διοίκηση

3

   

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_101

Οικονομικά Ι

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_102

Οικονομικά ΙΙ

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_102

Οικονομικά ΙΙ

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_110

Μαθηματικές Μέθοδοι Ι

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_111

Στατιστικές Μέθοδοι

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_111

Στατιστικές Μέθοδοι

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_111

Στατιστικές Μέθοδοι

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_111

Στατιστικές Μέθοδοι

 

1

 

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_141

Τεχνολ. Πληροφορικής για Επιχειρήσεις

3

   

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_141

Τεχνολ. Πληροφορικής για Επιχειρήσεις

3

   

ΕΕ2024/2025

PhD

HTM_141

Διοικητική Λογιστική

3

   

ΕΕ2024/2025

MASTER

HTM_141

Διοικητική Λογιστική

 

1

 

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_143

Εταιρική Νομοθεσία

3

   

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_204

Εμπόριο ΙΙ

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_211

Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικον. και Διοίκ

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_211

Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικον. και Διοίκ

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_221

Χρηματοοικονομική Ι

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_221

Χρηματοοικονομική Ι

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_222

Χρηματοοικονομική ΙΙ

 

1

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_222

Χρηματοοικονομική ΙΙ

 

1

 

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_312

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

3

   

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_323

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

 

1

 

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_323

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

3

   

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_324

Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 

1

 

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_324

Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση

1

   

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_325

Διαχείριση Επενδύσεων

 

1

 

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_333

Ναυτικό Δίκαιο

3

   

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_441

Πρακτική Άσκηση

6

   

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_508

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

4

   

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_530

Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά

1

   

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_534

Ναυλώσεις

1

   

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_556

Διαχείριση Ναυτιλιακών Κινδύνων

4

   

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_559

Εφαρμογές Χρηματοοικονομικών Μοντέλων

1

   

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_563

Επενδύσεις και Διαχείριση Χρηματοοικονομ

4

   

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_569

Πράσινη Χρηματοδότηση & Βιώσιμες Επενδύσεις

4

   

ΕΕ2024/2025

PhD

FAMS_564

Ιστορία και Εξελίξεις της Κυπριακής Οικονομίας

4

   

ΕΕ2024/2025

PhD

FAMS_566

Επιχειρηματική Ηθική και Διακυβέρνηση

4

   

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_528

Τραπεζική Οικονομική & Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

4

   

ΕΕ2024/2025

PhD

CFS_558

Καινοτομία Υπηρεσιών - FinTech & ShipTech (Χρηματοοικονομική Τεχνολογία)

4

   

ΕΕ2024/2025

MASTER

CFS_569

Financial Applications with Python

4

   

 

ΦΕ2024/2025 = Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2024/2025

ΕΕ2024/2025 = Εαρινό Εξάμηνο 2024/2025

ΩΘΕ = Ώρες Θεωρίας την εβδομάδα

ΩΦΕ = Ώρες Φροντιστηρίου την εβδομάδα

ΩΕΕ = Ώρες Εργαστηρίου την εβδομάδα

Σημειώνεται ότι:

α.         Η προκήρυξη των μαθημάτων ισχύει νοουμένου ότι θα υπάρχει επαρκές κονδύλι στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για τα έτη 2024 και 2025.

β.         Τα πιο πάνω μαθήματα θα προσφερθούν εάν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός ενδιαφερομένων φοιτητριών/ών σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου.

         γ.         Οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων πιθανόν να τύχουν τροποποίησης.

δ.         Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να μην πληρώσει τη θέση στην περίπτωση που αλλάξουν τα δεδομένα.

δ.         Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας που θα επιλεγεί πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου του 2003 έως 2010 και ως έχει μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και με οποιονδήποτε από τους σχετικούς κανονισμούς, κανόνες όπως και τις οδηγίες, εγκυκλίους και άλλες διατάξεις των Πανεπιστημιακών Αρχών.  Χωρίς επηρεασμό του πιο πάνω, τυγχάνουν εφαρμογής και οι Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες που ισχύουν στο ΤΕΠΑΚ.

ε.         Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας που θα επιλεγεί θα πρέπει να συμμορφώνεται με την νομοθεσία που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων.

στ.       Σημειώνεται ότι κάθε γραπτή ή προφορική πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του/της, καθώς και όλες οι κατηγορίες δεδομένων και εξοπλισμού που έχει στην κατοχή του/της κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του/της στο ΤΕΠΑΚ, αποτελούν ιδιοκτησία του τελευταίου και απαγορεύεται να κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε πρόσωπο παρά μόνο για την εκτέλεση των εργασιών και των καθηκόντων του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα.

ζ.          Οποιαδήποτε πνευματικά ή άλλα δικαιώματα και οποιαδήποτε δραστηριότητα, εργασία, πνευματικό ή άλλο έργο, αποκτηθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα στο ΤΕΠΑΚ, με τη συμμετοχή ή τη συνδρομή του/της, αποτελούν αποκλειστικό πνευματικό δικαίωμα του ΤΕΠΑΚ και ανήκουν σε αυτό και/ή θα λογίζεται ότι μεταβιβάζονται στο ΤΕΠΑΚ.  Νοείται ότι δεν επιτρέπεται στον/στην Ειδικό/ή Επιστήμονα η οποιαδήποτε χρήση και/ή εκμετάλλευση, όλων όσα αναφέρονται πιο πάνω, προς ίδιο όφελος ή προς όφελος τρίτου, τόσο κατά το χρόνο ισχύος της εργασίας του /της όσο και σε οποιονδήποτε χρόνο μετά τον τερματισμό ή τη λήξη της.

             Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας δηλώνει ότι, οποιαδήποτε συγγράμματα, έγγραφα, στοιχεία, σημειώσεις, πιστοποιητικά, πρακτικά και γενικά οτιδήποτε έχει δοθεί σε αυτόν/ή ή περιήλθε με οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή του/της κατά τη διάρκεια της εργασίας του/της, ανήκουν στο ΤΕΠΑΚ και αυτός/ατή είναι υποχρεωμένος/η να τα παραδώσει στο ΤΕΠΑΚ ή/και στον Συντονιστή και/ή τον Υπεύθυνο και/ή το αρμόδιο πρόσωπο, οποτεδήποτε του/της ζητηθούν ή κατά τον τερματισμό ή τη λήξη της εργασίας του/της.

η.         Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας που θα επιλεγεί θα παρέχει τη διδασκαλία στο χώρο που έχει το ΤΕΠΑΚ τις εγκαταστάσεις του, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εγκαταστάσεων εκτός της Επαρχίας Λεμεσού.  Επίσης, μετά από σχετικές οδηγίες ενδέχεται η διδασκαλία να γίνεται με σύγχρονα μέσα που να επιτρέπουν τη μη φυσική παρουσία.

Σύντομη περιγραφή του κάθε μαθήματος υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.cut.ac.cy/faculties/fet/mem/modules/

Οι υποψήφιες/οι πρέπει να κατέχουν:

 1. Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό τίτλο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε θέμα σχετικό με το  γνωστικό   αντικείμενο της θέσης ανάλογα με την ένδειξη του πιο πάνω πίνακα μαθημάτων.  Όπου υπάρχουν και τα δύο ο Μεταπτυχιακός τίτλος αφορά στη διεξαγωγή φροντιστηρίων ή εργαστηρίων.
 2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 3. Εμπειρία στη διδασκαλία πανεπιστημιακού επιπέδου.

 

Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων (γυναικών και ανδρών) κυμαίνεται από €34 – €68 την ώρα αναλόγως προσόντων και της φύσης των καθηκόντων. Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x ώρες διδασκαλίας/την εβδομάδα x 14 εβδομάδες.  Σημειώνεται ότι, οι Ειδικές/οί Επιστήμονες υποχρεούνται να αναπληρώσουν τα μαθήματα που δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω των αργιών ( https://www.cut.ac.cy/students/practical-information/enrolment/academic-calendar/ ) εάν και εφόσον οι ημερομηνίες αυτές εμπίπτουν στο πρόγραμμα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος.

Οι υποψήφιες/οι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι ενδέχεται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη μεταξύ 27 Μαΐου 2024 και 4 Ιουνίου 2024 για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων.            

Σημειώνεται ότι:

 • Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
 • Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το  σεξουαλικό προσανατολισμό.

 

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 1. Συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα αναφέρονται τα μαθήματα (γνωστικό αντικείμενο και κωδικός) για τα οποία γίνεται η αίτηση και θα συνοψίζονται τα επαγγελματικά προσόντα καθώς και η εργασιακή τους πείρα
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας, του αριθμού τηλεφώνου και της πολιτικής ταυτότητας)
 3. Αποδεικτικά Στοιχεία των προσόντων τους

 

Όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν, σε μορφή ενός (1) αρχείου PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT.

Συνοδευτικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο https://jobs.cut.ac.cy/ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024 και ώρα 11.00 π.μ.