Προκηρύξεις Θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Κέντρο Γλωσσών

ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  Ακαδημαϊκό Έτος 2024/2025 - Φθινοπωρινό και Εαρινό Εξάμηνο 2024/2025 (Σεπτέμβριος 2024 – Δεκέμβριος 2024 και Ιανουάριος 2025 – Μάιος 2025).

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με έδρα τη Λεμεσό ως επίσης και με Σχολές και/ή Τμήματα στην Επαρχία Πάφου και/ή άλλη επαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων Ειδικών Επιστημόνων (γυναικών και ανδρών) για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του πιο πάνω Τμήματος για τα ακόλουθα μαθήματα:

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ

Όνομα Μαθήματος

ΩΘΕ

ΣΗΜ.

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_105

Αγγλικά για Διοίκη. Τουρ. και Φιλοξενίας Ι

3

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_105

Αγγλικά για Διοίκη. Τουρ. και Φιλοξενίας Ι

3

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_107

Αγγλικά για Εμποριο, Χρηματοοικ. Nαυτ. I

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_107

Αγγλικά για Εμποριο, Χρηματοοικ. Nαυτ. I

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_113

Αγγλικά για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Ι

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_115

Αγγλικά για Μηχ Ηλεκ Υπολ Πληροφ. I

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_119

Αγγλικά για Πολ Μηχ & Μηχ Γεωπληροφορ I

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_121

Αγγλικά για Νοσηλευτική Ι

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_123

Αγγλικά για Επιστήμες Αποκατάστασης I

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_125

Αγγλικά Ι

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_125

Αγγλικά Ι

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_125

Αγγλικά Ι

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_126

Αγγλικά ΙΙ

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_126

Αγγλικά ΙΙ

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_127

Αγγλικά ΙΙI

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_129

Αγγλικά για Διοίκηση Ι

3

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_129

Αγγλικά για Διοίκηση Ι

3

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_207

Αγγλικά για Επιχειρησιακή Επικοινωνία

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_207

Αγγλικά για Επιχειρησιακή Επικοινωνία

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_213

Αγγλικά για Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετνγκ Ι

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_600

Ενισχυμένα Αγγλικά

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_600

Ενισχυμένα Αγγλικά

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_610

Γερμανική Γλώσσα Ι

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_610

Γερμανική Γλώσσα Ι

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_611

Γερμανική Γλώσσα ΙI

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_620

Γαλλική Γλώσσα Ι

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_620

Γαλλική Γλώσσα Ι

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_621

Γαλλική Γλώσσα ΙΙ

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_621

Γαλλική Γλώσσα ΙΙ

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_622

Γαλλική Γλώσσα ΙΙI

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_630

Ισπανική Γλώσσα Ι

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_630

Ισπανική Γλώσσα Ι

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_631

Ισπανική Γλώσσα ΙΙ

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_640

Ιταλική Γλώσσα Ι

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_640

Ιταλική Γλώσσα Ι

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_641

Ιταλική Γλώσσα ΙΙ

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_650

Ρωσική Γλώσσα Ι

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_650

Ρωσική Γλώσσα Ι

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_651

Ρωσική Γλώσσα ΙΙ

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_652

Ρωσική Γλώσσα ΙΙI

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_660

Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός Ι

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_668

Ελληνικά για Ακαδ. Σκοπ.-Επικ. & Διαδ. Ι

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_668

Ελληνικά για Ακαδ. Σκοπ.-Επικ. & Διαδ. Ι

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_669

Ελληνικά για Ακαδ. Σκοπ.-Επικ. & Διαδ II

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_670

Ελληνικά - Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης Ι

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_670

Ελληνικά - Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης Ι

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_671

Ελληνικά - Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης ΙΙ

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_672

Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς σκοπούς /ΟΕΜ I

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_672

Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς σκοπούς /ΟΕΜ I

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

ΗΤΕΝ111

Professional English I

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

HTEN211

Professional English III

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CAEN111G

Επαγελματικά Αγγλικά I

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CAEN111G

Επαγελματικά Αγγλικά I

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CAEN211G

Επαγελματικά Αγγλικά III

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CAEN311G

Επαγελματικά Αγγλικά V

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CAEN111

Professional English I

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CAEN211

Professional EnglishIII

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CAEN311

Professional English V

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

HTFR211

Professional French II

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CAFR211G

Επαγελματικά Γαλλικά II

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CAFR311G

Επαγελματικά Γαλλικά IV

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CAFR211

Professional French II

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CAFR311

Professional French IV

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

HTGR311

Professional German IV

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

HTRU211

Professional Russian II

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

HTRU311

Professional Russian IV

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CARU311G

Επαγελματικά Ρωσικά IV

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CARU211

Professional Russian II

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CARU311

Professional Russian IV

2

ΠΑΦΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ

Όνομα Μαθήματος

ΩΘΕ

ΣΗΜ.

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_104

Αγγλικά για Ναυτιλιακά ΙI

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_106

Αγγλικά για Διοίκη. Τουρ. και Φιλοξενίας ΙΙ

3

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_106

Αγγλικά για Διοίκη. Τουρ. και Φιλοξενίας ΙΙ

3

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_108

Αγγλικά για Εμποριο, Χρηματοοικ. Nαυτ. I

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_108

Αγγλικά για Εμποριο, Χρηματοοικ. Nαυτ. I

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_116

Αγγλικά για Μηχ Ηλεκ Υπολ Πληροφ. IΙ

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_120

Αγγλικά για Πολ Μηχ & Μηχ Γεωπληροφορ I

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_122

Αγγλικά για Νοσηλευτική ΙI

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_125

Αγγλικά Ι

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_126

Αγγλικά ΙΙ

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_126

Αγγλικά ΙΙ

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_126

Αγγλικά ΙΙ

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_127

Αγγλικά ΙΙI

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_127

Αγγλικά ΙΙI

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_130

Αγγλικά για Διοίκηση ΙΙ

3

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_130

Αγγλικά για Διοίκηση ΙΙ

3

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_214

Αγγλικά για Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετνγκ ΙI

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_411

Αγγλικά για Ναυτιλιακά

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_411

Αγγλικά για Ναυτιλιακά

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_600

Ενισχυμένα Αγγλικά

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_610

Γερμανική Γλώσσα Ι

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_610

Γερμανική Γλώσσα Ι

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_611

Γερμανική Γλώσσα ΙΙ

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_620

Γαλλική Γλώσσα Ι

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_620

Γαλλική Γλώσσα Ι

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_621

Γαλλική Γλώσσα ΙΙ

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_621

Γαλλική Γλώσσα ΙΙ

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_622

Γαλλική Γλώσσα ΙΙI

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_630

Ισπανική Γλώσσα Ι

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_630

Ισπανική Γλώσσα Ι

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_631

Ισπανική Γλώσσα ΙΙ

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_640

Ιταλική Γλώσσα Ι

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_640

Ιταλική Γλώσσα Ι

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_641

Ιταλική Γλώσσα ΙΙ

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_650

Ρωσική Γλώσσα Ι

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_650

Ρωσική Γλώσσα Ι

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_651

Ρωσική Γλώσσα ΙΙ

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_652

Ρωσική Γλώσσα ΙΙI

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_669

Ελληνικά για Ακαδ. Σκοπ.-Επικ. & Διαδ II

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_670

Ελληνικά - Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης Ι

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_670

Ελληνικά - Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης Ι

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_671

Ελληνικά - Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης ΙΙ

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

ΗΤΕΝ121.2_T

Professional English II

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

HTEN221.2_T

Professional English IV

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAEN 121G.1_T

Επαγελματικά Αγγλικά II

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAEN 221G.1_T

Επαγελματικά Αγγλικά IV

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAEN321G.1_T

Επαγελματικά Αγγλικά VI

1

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAEN 121.2_T

Professional English II

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAEN 221.2_T

Professional English IV

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAEN 321.2_T

Professional English VI

1

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

HTFR121.2_T

Professional French I

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

HTFR221.2_T

Professional French III

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAFR121G.1_T

Επαγγελματικά Γαλλικά I

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAFR221G.1_T

Επαγγελματικά Γαλλικά III

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAFR321G.1_T

Επαγγελματικά Γαλλικά V

1

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAFR121.2_T

Professional French I

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAFR221.2_T

Professional French III

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAFR321.2_T

Professional French V

1

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

HTGR121.2_T

Professional German I

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

HTGR321.2_T

Professional German V

1

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAGR 121.2_T

Professional German I

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAGR 121G.I_T

Επαγγελματικά Γερμανικά Ι

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

HTRU121.2_T

Professional Russian I

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

HTRU221.2_T

Professional Russian III

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

HTRU321.2_T

Professional Russian V

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CARU121G.1_T

Επαγγελματικά Ρωσικά I

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CARU221G.1_T

Επαγγελματικά Ρωσικά III

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CARU321G.1_T

Επαγγελματικά Ρωσικά V

1

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CARU121.2_T

Professional Russian I

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CARU221.2_T

Professional Russian III

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CARU321.2_T

Professional Russian V

1

ΠΑΦΟΣ

 

 

ΦΕ2024/2025 = Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2024/2025

ΕΕ2024/2025 = Εαρινό Εξάμηνο 2024/2025

ΩΘΕ = Ώρες Θεωρίας την εβδομάδα

Σημειώνεται ότι:

α.         Η προκήρυξη των μαθημάτων ισχύει νοουμένου ότι θα υπάρχει επαρκές κονδύλι στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για τα έτη 2024 και 2025.

β.         Τα πιο πάνω μαθήματα θα προσφερθούν εάν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός ενδιαφερομένων φοιτητριών/ών σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου.

         γ.         Οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων πιθανόν να τύχουν τροποποίησης.

δ.         Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να μην πληρώσει τη θέση στην περίπτωση που αλλάξουν τα δεδομένα.

δ.         Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας που θα επιλεγεί πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου του 2003 έως 2010 και ως έχει μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και με οποιονδήποτε από τους σχετικούς κανονισμούς, κανόνες όπως και τις οδηγίες, εγκυκλίους και άλλες διατάξεις των Πανεπιστημιακών Αρχών.  Χωρίς επηρεασμό του πιο πάνω, τυγχάνουν εφαρμογής και οι Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες που ισχύουν στο ΤΕΠΑΚ.

ε.         Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας που θα επιλεγεί θα πρέπει να συμμορφώνεται με την νομοθεσία που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων.

στ.       Σημειώνεται ότι κάθε γραπτή ή προφορική πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του/της, καθώς και όλες οι κατηγορίες δεδομένων και εξοπλισμού που έχει στην κατοχή του/της κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του/της στο ΤΕΠΑΚ, αποτελούν ιδιοκτησία του τελευταίου και απαγορεύεται να κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε πρόσωπο παρά μόνο για την εκτέλεση των εργασιών και των καθηκόντων του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα.

ζ.          Οποιαδήποτε πνευματικά ή άλλα δικαιώματα και οποιαδήποτε δραστηριότητα, εργασία, πνευματικό ή άλλο έργο, αποκτηθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα στο ΤΕΠΑΚ, με τη συμμετοχή ή τη συνδρομή του/της, αποτελούν αποκλειστικό πνευματικό δικαίωμα του ΤΕΠΑΚ και ανήκουν σε αυτό και/ή θα λογίζεται ότι μεταβιβάζονται στο ΤΕΠΑΚ.  Νοείται ότι δεν επιτρέπεται στον/στην Ειδικό/ή Επιστήμονα η οποιαδήποτε χρήση και/ή εκμετάλλευση, όλων όσα αναφέρονται πιο πάνω, προς ίδιο όφελος ή προς όφελος τρίτου, τόσο κατά το χρόνο ισχύος της εργασίας του /της όσο και σε οποιονδήποτε χρόνο μετά τον τερματισμό ή τη λήξη της.

Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας δηλώνει ότι, οποιαδήποτε συγγράμματα, έγγραφα, στοιχεία, σημειώσεις, πιστοποιητικά, πρακτικά και γενικά οτιδήποτε έχει δοθεί σε αυτόν/ή ή περιήλθε με οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή του/της κατά τη διάρκεια της εργασίας του/της, ανήκουν στο ΤΕΠΑΚ και αυτός/ατή είναι υποχρεωμένος/η να τα παραδώσει στο ΤΕΠΑΚ ή/και στον Συντονιστή και/ή τον Υπεύθυνο και/ή το αρμόδιο πρόσωπο, οποτεδήποτε του/της ζητηθούν ή κατά τον τερματισμό ή τη λήξη της εργασίας του/της.

η.         Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας που θα επιλεγεί θα παρέχει τη διδασκαλία στο χώρο που έχει το ΤΕΠΑΚ τις εγκαταστάσεις του, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εγκαταστάσεων εκτός της Επαρχίας Λεμεσού.  Επίσης, μετά από σχετικές οδηγίες ενδέχεται η διδασκαλία να γίνεται με σύγχρονα μέσα που να επιτρέπουν τη μη φυσική παρουσία.

Σύντομη περιγραφή του κάθε μαθήματος υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.cut.ac.cy/faculties/languagecentre/module-descriptions/

Οι υποψήφιες/οι πρέπει να κατέχουν: 

 1. Πτυχίο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε θέμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Σημειώνεται ότι για όλα τα μαθήματα Ελληνικών απαιτείται τίτλος πτυχίου στην «Ελληνική Γλώσσα/Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας» 

 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στις σύγχρονες γλώσσες με ειδίκευση/υπόβαθρο σε συναφή θέματα π.χ. διδασκαλία γλωσσών, χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της γλώσσας ή εκπαιδευτική τεχνολογία, διδακτικό σχεδιασμό, γλωσσική αξιολόγηση.  Για τα μαθήματα αγγλικής ως ξένης γλώσσας, με κωδικό LCE_125 και LCE_126 απαιτείται Προπτυχιακός ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο με ειδικότητα στην διδασκαλία φοιτητών με διαφοροποιημένες ικανότητες. 

 3. Ικανότητα χρήσης της γλώσσας στην οποία θα διδάσκεται το γνωστικό αντικείμενο ως μητρική.  

 1. Τουλάχιστο 2 χρόνια διδακτικής εμπειρίας στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρουμένων των γλωσσικών μαθημάτων των γερμανικών, γαλλικών, ιταλικών, ισπανικών και ρωσικών. 

 1. Εμπειρία στη χρήση νέων τεχνολογιών στη γλωσσική διδασκαλία.   

 

Θα αποτελέσουν πλεονέκτημα τα πιο κάτω:

 1. Γνώση χειρισμού αιθουσών πολυμέσων για τη διδασκαλία της γλώσσας
 2. Διδακτορικός τίτλος/ερευνητικό/συγγραφικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο

 

Οι Ειδικές/οί Επιστήμονες αναμένονται να είναι ενήμεροι για τις εξελίξεις και τη σχετική πρόσφατη έρευνα σε ότι αφορά στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, όπως και στις μεθόδους γλωσσικής διδασκαλίας και αξιολόγησης, υποβοηθούμενες από τις σύγχρονες τεχνολογίες.

 

Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων (γυναικών και ανδρών) κυμαίνεται από €34 – €68 την ώρα αναλόγως προσόντων και της φύσης των καθηκόντων. Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x ώρες διδασκαλίας/την εβδομάδα x 14 εβδομάδες.  Σημειώνεται ότι, οι Ειδικές/οί Επιστήμονες υποχρεούνται να αναπληρώσουν τα μαθήματα που δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω των αργιών ( https://www.cut.ac.cy/students/practical-information/enrolment/academic-calendar/ ) εάν και εφόσον οι ημερομηνίες αυτές εμπίπτουν στο πρόγραμμα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος.

Οι υποψήφιες/οι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι ενδέχεται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη μεταξύ 27 Μαΐου 2024 και 4 Ιουνίου 2024 για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων.            

Σημειώνεται ότι:

 • Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
 • Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το  σεξουαλικό προσανατολισμό.

 

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 1. Συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα αναφέρονται τα μαθήματα (γνωστικό αντικείμενο και κωδικός) για τα οποία γίνεται η αίτηση και θα συνοψίζονται τα επαγγελματικά προσόντα καθώς και η εργασιακή τους πείρα
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας, του αριθμού τηλεφώνου και της πολιτικής ταυτότητας)
 3. Αποδεικτικά Στοιχεία των προσόντων τους

 

Όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν, σε μορφή ενός (1) αρχείου PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT).

Συνοδευτικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο https://jobs.cut.ac.cy/ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024 και ώρα 11.00 π.μ.

Προκηρύξεις Θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Κέντρο Γλωσσών

ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  Ακαδημαϊκό Έτος 2024/2025 - Φθινοπωρινό και Εαρινό Εξάμηνο 2024/2025 (Σεπτέμβριος 2024 – Δεκέμβριος 2024 και Ιανουάριος 2025 – Μάιος 2025).

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με έδρα τη Λεμεσό ως επίσης και με Σχολές και/ή Τμήματα στην Επαρχία Πάφου και/ή άλλη επαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων Ειδικών Επιστημόνων (γυναικών και ανδρών) για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του πιο πάνω Τμήματος για τα ακόλουθα μαθήματα:

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ

Όνομα Μαθήματος

ΩΘΕ

ΣΗΜ.

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_105

Αγγλικά για Διοίκη. Τουρ. και Φιλοξενίας Ι

3

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_105

Αγγλικά για Διοίκη. Τουρ. και Φιλοξενίας Ι

3

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_107

Αγγλικά για Εμποριο, Χρηματοοικ. Nαυτ. I

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_107

Αγγλικά για Εμποριο, Χρηματοοικ. Nαυτ. I

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_113

Αγγλικά για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Ι

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_115

Αγγλικά για Μηχ Ηλεκ Υπολ Πληροφ. I

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_119

Αγγλικά για Πολ Μηχ & Μηχ Γεωπληροφορ I

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_121

Αγγλικά για Νοσηλευτική Ι

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_123

Αγγλικά για Επιστήμες Αποκατάστασης I

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_125

Αγγλικά Ι

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_125

Αγγλικά Ι

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_125

Αγγλικά Ι

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_126

Αγγλικά ΙΙ

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_126

Αγγλικά ΙΙ

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_127

Αγγλικά ΙΙI

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_129

Αγγλικά για Διοίκηση Ι

3

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_129

Αγγλικά για Διοίκηση Ι

3

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_207

Αγγλικά για Επιχειρησιακή Επικοινωνία

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_207

Αγγλικά για Επιχειρησιακή Επικοινωνία

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_213

Αγγλικά για Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετνγκ Ι

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_600

Ενισχυμένα Αγγλικά

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_600

Ενισχυμένα Αγγλικά

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_610

Γερμανική Γλώσσα Ι

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_610

Γερμανική Γλώσσα Ι

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_611

Γερμανική Γλώσσα ΙI

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_620

Γαλλική Γλώσσα Ι

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_620

Γαλλική Γλώσσα Ι

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_621

Γαλλική Γλώσσα ΙΙ

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_621

Γαλλική Γλώσσα ΙΙ

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_622

Γαλλική Γλώσσα ΙΙI

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_630

Ισπανική Γλώσσα Ι

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_630

Ισπανική Γλώσσα Ι

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_631

Ισπανική Γλώσσα ΙΙ

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_640

Ιταλική Γλώσσα Ι

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_640

Ιταλική Γλώσσα Ι

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_641

Ιταλική Γλώσσα ΙΙ

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_650

Ρωσική Γλώσσα Ι

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_650

Ρωσική Γλώσσα Ι

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_651

Ρωσική Γλώσσα ΙΙ

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_652

Ρωσική Γλώσσα ΙΙI

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_660

Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός Ι

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_668

Ελληνικά για Ακαδ. Σκοπ.-Επικ. & Διαδ. Ι

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_668

Ελληνικά για Ακαδ. Σκοπ.-Επικ. & Διαδ. Ι

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_669

Ελληνικά για Ακαδ. Σκοπ.-Επικ. & Διαδ II

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_670

Ελληνικά - Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης Ι

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_670

Ελληνικά - Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης Ι

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_671

Ελληνικά - Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης ΙΙ

4

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_672

Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς σκοπούς /ΟΕΜ I

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

LCE_672

Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς σκοπούς /ΟΕΜ I

3

 

ΦΕ2024/2025

MASTER

ΗΤΕΝ111

Professional English I

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

HTEN211

Professional English III

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CAEN111G

Επαγελματικά Αγγλικά I

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CAEN111G

Επαγελματικά Αγγλικά I

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CAEN211G

Επαγελματικά Αγγλικά III

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CAEN311G

Επαγελματικά Αγγλικά V

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CAEN111

Professional English I

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CAEN211

Professional EnglishIII

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CAEN311

Professional English V

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

HTFR211

Professional French II

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CAFR211G

Επαγελματικά Γαλλικά II

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CAFR311G

Επαγελματικά Γαλλικά IV

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CAFR211

Professional French II

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CAFR311

Professional French IV

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

HTGR311

Professional German IV

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

HTRU211

Professional Russian II

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

HTRU311

Professional Russian IV

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CARU311G

Επαγελματικά Ρωσικά IV

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CARU211

Professional Russian II

2

ΠΑΦΟΣ

ΦΕ2024/2025

MASTER

CARU311

Professional Russian IV

2

ΠΑΦΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ

Όνομα Μαθήματος

ΩΘΕ

ΣΗΜ.

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_104

Αγγλικά για Ναυτιλιακά ΙI

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_106

Αγγλικά για Διοίκη. Τουρ. και Φιλοξενίας ΙΙ

3

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_106

Αγγλικά για Διοίκη. Τουρ. και Φιλοξενίας ΙΙ

3

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_108

Αγγλικά για Εμποριο, Χρηματοοικ. Nαυτ. I

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_108

Αγγλικά για Εμποριο, Χρηματοοικ. Nαυτ. I

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_116

Αγγλικά για Μηχ Ηλεκ Υπολ Πληροφ. IΙ

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_120

Αγγλικά για Πολ Μηχ & Μηχ Γεωπληροφορ I

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_122

Αγγλικά για Νοσηλευτική ΙI

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_125

Αγγλικά Ι

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_126

Αγγλικά ΙΙ

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_126

Αγγλικά ΙΙ

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_126

Αγγλικά ΙΙ

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_127

Αγγλικά ΙΙI

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_127

Αγγλικά ΙΙI

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_130

Αγγλικά για Διοίκηση ΙΙ

3

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_130

Αγγλικά για Διοίκηση ΙΙ

3

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_214

Αγγλικά για Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετνγκ ΙI

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_411

Αγγλικά για Ναυτιλιακά

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_411

Αγγλικά για Ναυτιλιακά

3

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_600

Ενισχυμένα Αγγλικά

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_610

Γερμανική Γλώσσα Ι

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_610

Γερμανική Γλώσσα Ι

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_611

Γερμανική Γλώσσα ΙΙ

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_620

Γαλλική Γλώσσα Ι

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_620

Γαλλική Γλώσσα Ι

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_621

Γαλλική Γλώσσα ΙΙ

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_621

Γαλλική Γλώσσα ΙΙ

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_622

Γαλλική Γλώσσα ΙΙI

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_630

Ισπανική Γλώσσα Ι

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_630

Ισπανική Γλώσσα Ι

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_631

Ισπανική Γλώσσα ΙΙ

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_640

Ιταλική Γλώσσα Ι

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_640

Ιταλική Γλώσσα Ι

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_641

Ιταλική Γλώσσα ΙΙ

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_650

Ρωσική Γλώσσα Ι

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_650

Ρωσική Γλώσσα Ι

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_651

Ρωσική Γλώσσα ΙΙ

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_652

Ρωσική Γλώσσα ΙΙI

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_669

Ελληνικά για Ακαδ. Σκοπ.-Επικ. & Διαδ II

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_670

Ελληνικά - Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης Ι

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_670

Ελληνικά - Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης Ι

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

LCE_671

Ελληνικά - Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης ΙΙ

4

 

ΕΕ2024/2025

MASTER

ΗΤΕΝ121.2_T

Professional English II

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

HTEN221.2_T

Professional English IV

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAEN 121G.1_T

Επαγελματικά Αγγλικά II

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAEN 221G.1_T

Επαγελματικά Αγγλικά IV

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAEN321G.1_T

Επαγελματικά Αγγλικά VI

1

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAEN 121.2_T

Professional English II

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAEN 221.2_T

Professional English IV

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAEN 321.2_T

Professional English VI

1

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

HTFR121.2_T

Professional French I

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

HTFR221.2_T

Professional French III

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAFR121G.1_T

Επαγγελματικά Γαλλικά I

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAFR221G.1_T

Επαγγελματικά Γαλλικά III

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAFR321G.1_T

Επαγγελματικά Γαλλικά V

1

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAFR121.2_T

Professional French I

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAFR221.2_T

Professional French III

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAFR321.2_T

Professional French V

1

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

HTGR121.2_T

Professional German I

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

HTGR321.2_T

Professional German V

1

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAGR 121.2_T

Professional German I

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CAGR 121G.I_T

Επαγγελματικά Γερμανικά Ι

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

HTRU121.2_T

Professional Russian I

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

HTRU221.2_T

Professional Russian III

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

HTRU321.2_T

Professional Russian V

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CARU121G.1_T

Επαγγελματικά Ρωσικά I

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CARU221G.1_T

Επαγγελματικά Ρωσικά III

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CARU321G.1_T

Επαγγελματικά Ρωσικά V

1

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CARU121.2_T

Professional Russian I

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CARU221.2_T

Professional Russian III

2

ΠΑΦΟΣ

ΕΕ2024/2025

MASTER

CARU321.2_T

Professional Russian V

1

ΠΑΦΟΣ

 

 

ΦΕ2024/2025 = Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2024/2025

ΕΕ2024/2025 = Εαρινό Εξάμηνο 2024/2025

ΩΘΕ = Ώρες Θεωρίας την εβδομάδα

Σημειώνεται ότι:

α.         Η προκήρυξη των μαθημάτων ισχύει νοουμένου ότι θα υπάρχει επαρκές κονδύλι στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για τα έτη 2024 και 2025.

β.         Τα πιο πάνω μαθήματα θα προσφερθούν εάν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός ενδιαφερομένων φοιτητριών/ών σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου.

         γ.         Οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων πιθανόν να τύχουν τροποποίησης.

δ.         Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να μην πληρώσει τη θέση στην περίπτωση που αλλάξουν τα δεδομένα.

δ.         Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας που θα επιλεγεί πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου του 2003 έως 2010 και ως έχει μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και με οποιονδήποτε από τους σχετικούς κανονισμούς, κανόνες όπως και τις οδηγίες, εγκυκλίους και άλλες διατάξεις των Πανεπιστημιακών Αρχών.  Χωρίς επηρεασμό του πιο πάνω, τυγχάνουν εφαρμογής και οι Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες που ισχύουν στο ΤΕΠΑΚ.

ε.         Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας που θα επιλεγεί θα πρέπει να συμμορφώνεται με την νομοθεσία που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων.

στ.       Σημειώνεται ότι κάθε γραπτή ή προφορική πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του/της, καθώς και όλες οι κατηγορίες δεδομένων και εξοπλισμού που έχει στην κατοχή του/της κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του/της στο ΤΕΠΑΚ, αποτελούν ιδιοκτησία του τελευταίου και απαγορεύεται να κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε πρόσωπο παρά μόνο για την εκτέλεση των εργασιών και των καθηκόντων του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα.

ζ.          Οποιαδήποτε πνευματικά ή άλλα δικαιώματα και οποιαδήποτε δραστηριότητα, εργασία, πνευματικό ή άλλο έργο, αποκτηθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα στο ΤΕΠΑΚ, με τη συμμετοχή ή τη συνδρομή του/της, αποτελούν αποκλειστικό πνευματικό δικαίωμα του ΤΕΠΑΚ και ανήκουν σε αυτό και/ή θα λογίζεται ότι μεταβιβάζονται στο ΤΕΠΑΚ.  Νοείται ότι δεν επιτρέπεται στον/στην Ειδικό/ή Επιστήμονα η οποιαδήποτε χρήση και/ή εκμετάλλευση, όλων όσα αναφέρονται πιο πάνω, προς ίδιο όφελος ή προς όφελος τρίτου, τόσο κατά το χρόνο ισχύος της εργασίας του /της όσο και σε οποιονδήποτε χρόνο μετά τον τερματισμό ή τη λήξη της.

Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας δηλώνει ότι, οποιαδήποτε συγγράμματα, έγγραφα, στοιχεία, σημειώσεις, πιστοποιητικά, πρακτικά και γενικά οτιδήποτε έχει δοθεί σε αυτόν/ή ή περιήλθε με οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή του/της κατά τη διάρκεια της εργασίας του/της, ανήκουν στο ΤΕΠΑΚ και αυτός/ατή είναι υποχρεωμένος/η να τα παραδώσει στο ΤΕΠΑΚ ή/και στον Συντονιστή και/ή τον Υπεύθυνο και/ή το αρμόδιο πρόσωπο, οποτεδήποτε του/της ζητηθούν ή κατά τον τερματισμό ή τη λήξη της εργασίας του/της.

η.         Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας που θα επιλεγεί θα παρέχει τη διδασκαλία στο χώρο που έχει το ΤΕΠΑΚ τις εγκαταστάσεις του, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εγκαταστάσεων εκτός της Επαρχίας Λεμεσού.  Επίσης, μετά από σχετικές οδηγίες ενδέχεται η διδασκαλία να γίνεται με σύγχρονα μέσα που να επιτρέπουν τη μη φυσική παρουσία.

Σύντομη περιγραφή του κάθε μαθήματος υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.cut.ac.cy/faculties/languagecentre/module-descriptions/

Οι υποψήφιες/οι πρέπει να κατέχουν: 

 1. Πτυχίο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε θέμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Σημειώνεται ότι για όλα τα μαθήματα Ελληνικών απαιτείται τίτλος πτυχίου στην «Ελληνική Γλώσσα/Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας» 

 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στις σύγχρονες γλώσσες με ειδίκευση/υπόβαθρο σε συναφή θέματα π.χ. διδασκαλία γλωσσών, χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της γλώσσας ή εκπαιδευτική τεχνολογία, διδακτικό σχεδιασμό, γλωσσική αξιολόγηση.  Για τα μαθήματα αγγλικής ως ξένης γλώσσας, με κωδικό LCE_125 και LCE_126 απαιτείται Προπτυχιακός ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο με ειδικότητα στην διδασκαλία φοιτητών με διαφοροποιημένες ικανότητες. 

 3. Ικανότητα χρήσης της γλώσσας στην οποία θα διδάσκεται το γνωστικό αντικείμενο ως μητρική.  

 1. Τουλάχιστο 2 χρόνια διδακτικής εμπειρίας στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρουμένων των γλωσσικών μαθημάτων των γερμανικών, γαλλικών, ιταλικών, ισπανικών και ρωσικών. 

 1. Εμπειρία στη χρήση νέων τεχνολογιών στη γλωσσική διδασκαλία.   

 

Θα αποτελέσουν πλεονέκτημα τα πιο κάτω:

 1. Γνώση χειρισμού αιθουσών πολυμέσων για τη διδασκαλία της γλώσσας
 2. Διδακτορικός τίτλος/ερευνητικό/συγγραφικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο

 

Οι Ειδικές/οί Επιστήμονες αναμένονται να είναι ενήμεροι για τις εξελίξεις και τη σχετική πρόσφατη έρευνα σε ότι αφορά στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, όπως και στις μεθόδους γλωσσικής διδασκαλίας και αξιολόγησης, υποβοηθούμενες από τις σύγχρονες τεχνολογίες.

 

Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων (γυναικών και ανδρών) κυμαίνεται από €34 – €68 την ώρα αναλόγως προσόντων και της φύσης των καθηκόντων. Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x ώρες διδασκαλίας/την εβδομάδα x 14 εβδομάδες.  Σημειώνεται ότι, οι Ειδικές/οί Επιστήμονες υποχρεούνται να αναπληρώσουν τα μαθήματα που δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω των αργιών ( https://www.cut.ac.cy/students/practical-information/enrolment/academic-calendar/ ) εάν και εφόσον οι ημερομηνίες αυτές εμπίπτουν στο πρόγραμμα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος.

Οι υποψήφιες/οι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι ενδέχεται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη μεταξύ 27 Μαΐου 2024 και 4 Ιουνίου 2024 για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων.            

Σημειώνεται ότι:

 • Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
 • Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το  σεξουαλικό προσανατολισμό.

 

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 1. Συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα αναφέρονται τα μαθήματα (γνωστικό αντικείμενο και κωδικός) για τα οποία γίνεται η αίτηση και θα συνοψίζονται τα επαγγελματικά προσόντα καθώς και η εργασιακή τους πείρα
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας, του αριθμού τηλεφώνου και της πολιτικής ταυτότητας)
 3. Αποδεικτικά Στοιχεία των προσόντων τους

 

Όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν, σε μορφή ενός (1) αρχείου PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT).

Συνοδευτικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο https://jobs.cut.ac.cy/ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024 και ώρα 11.00 π.μ.