Ευκαιρίες Εργοδότησης (Διοικητικό Προσωπικό)

Δύο (2) Θέσεις Βοηθών Λογιστικών Λειτουργών

Λογιστής

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης

Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου