Ειδική/ός Επιστήμονας

ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  Ακαδημαϊκό Έτος 2023/2024 - Φθινοπωρινό και Εαρινό Εξάμηνο 2023/2024 (Σεπτέμβριος 2023 – Δεκέμβριος 2023 και Ιανουάριος 2024 – Μάιος 2024).

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με έδρα τη Λεμεσό ως επίσης και με Σχολές και/ή Τμήματα στην Επαρχία Πάφου και/ή άλλη επαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων Ειδικών Επιστημόνων (γυναικών και ανδρών) για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του πιο πάνω Τμήματος για τα ακόλουθα μαθήματα:

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Όνομα Μαθήματος

ΩΘΕ

ΩΦΕ

ΩΕΕ

ΦΕ2023/2024

LCE_105_L1 & L2

Master

Αγγλικά για Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού Ι

6

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_115_L2

Master

Αγγλικά για Μηχανικούς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Ι

3

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_125_L1 & L2

Master

Αγγλικά Ι

6

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_126_L1

Master

Αγγλικά ΙΙ

3

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_129_L1 & L2

Master

Αγγλικά για Διοίκηση Ι

6

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_131_L2

Master

Αγγλικά για Χημικούς Μηχανικούς Ι

3

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_600

Master

Ενισχυμένα Αγγλικά

4

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_610_L1 & L2

Master

Γερμανική Γλώσσα Ι

8

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_611

Master

Γερμανική Γλώσσα ΙΙ

4

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_620_L1 & L2

Master

Γαλλική Γλώσσα Ι

8

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_621_L1

Master

Γαλλική Γλώσσα ΙΙ

4

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_630_L1 & L2

Master

Ισπανική Γλώσσα Ι

8

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_631_L1 & L2

Master

Ισπανική Γλώσσα ΙΙ

4

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_640_L1 & L2

Master

Ιταλική Γλώσσα Ι

8

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_641_L1

Master

Ιταλική Γλώσσα ΙΙ

4

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_650_L1 & L2

Master

Ρωσική Γλώσσα Ι

8

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_651_L1

Master

Ρωσική Γλώσσα ΙΙ

4

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_652_L1

Master

Ρωσική Γλώσσα ΙΙΙ

4

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_668_L1 & L2

Master

Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΕΣΔ

6

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_669_L1

Master

Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΕΣΔ ΙΙ

4

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_670_L1 & L2

Master

Ελληνικά – Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης Ι

8

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_671_L1

Master

Ελληνικά-Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης ΙΙ

4

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_672_L2

Master

Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς/ΟΕΜ

3

-

-

ΦΕ2023/2024

ΕΛΚΑ1 & Α2

Master

Ελληνικά για το Κοινό

6

-

-

ΦΕ2023/2024

ΕΛΚΒ1 & Β2

Master

Ελληνικά για το Κοινό

6

-

-

ΦΕ2023/2024

ΕΛΚΓ1

Master

Ελληνικά για το Κοινό (Ιατρικά Επαγγέλματα)

3

-

-

ΦΕ2023/2024

IEL

Master

Αγγλικά για IELTS

4 για 6 εβδομάδες

-

-

ΦΕ2023/2024

ΓΕΚ

Master

Γερμανικά για το Κοινό

3

-

-

ΦΕ2023/2024

ΡΩΚ

Master

Ρωσικά για το Κοινό

3

-

-

ΦΕ2023/2024

ΕΛΚ

Master

Ελληνικά για Εταιρείες

2

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_600

Master

Ενισχυμένα Αγγλικά

4

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_610_L1 & L2

Master

Γερμανική Γλώσσα Ι

8

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_611

Master

Γερμανική Γλώσσα ΙΙ

4

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_620_L1 & L2

Master

Γαλλική Γλώσσα Ι

8

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_621

Master

Γαλλική Γλώσσα ΙΙ

4

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_630_L1 & L2

Master

Ισπανική Γλώσσα Ι

8

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_631

Master

Ισπανική Γλώσσα ΙΙ

4

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_640_L1 & L2

Master

Ιταλική Γλώσσα Ι

8

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_641

Master

Ιταλική Γλώσσα ΙΙ

4

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_650_L1 & L2

Master

Ρωσική Γλώσσα

8

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_651

Master

Ρωσική Γλώσσα ΙΙ

4

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_652

Master

Ρωσική Γλώσσα ΙΙΙ

4

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_669_L1 & L2

Master

Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΕΣΔ ΙΙ

8

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_670_L2, L3, L4 & L5

Master

Ελληνικά – Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης Ι

16

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_671

Master

Ελληνικά – Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης ΙΙ

4

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_106_L1

Master

Αγγλικά για Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού ΙΙ

6

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_108_ L3

Master

Αγγλικά για Εμπόριο, Χρηματοοικονομικά και Ναυτιλία ΙΙ

3

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_114_L1 & L2

Master

Αγγλικά για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ΙΙ

6

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_135

Master

Αγγλικά για Δημόσια Επικοινωνία Ι

3

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_126_L1, L2 L3 & L4

Master

Αγγλικά ΙΙ

12

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_130_L1 & L2

Master

Αγγλικά για Διοίκηση ΙΙ

6

-

--

ΕΕ2023/2024

LCE_132_L2

Master

Αγγλικά για Χημικούς Μηχανικούς ΙΙ

3

-

-

ΕΕ2023/2024

ΕΛΚ

Master

Ελληνικά για το Κοινό

15

-

-

ΕΕ2023/2024

IEL

Master

Αγγλικά για IELTS

4 για 6 εβδομάδες

-

-

ΕΕ2023/2024

ΕΛΚ

Master

Αγγλικά για Εταιρείες

2

-

-

 

ΦΕ2023/2024 = Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2023/2024

ΕΕ2023/2024 = Εαρινό Εξάμηνο 2023/2024

ΩΘΕ = Ώρες Θεωρίας την εβδομάδα

ΩΦΕ = Ώρες Φροντιστηρίου την εβδομάδα

ΩΕΕ = Ώρες Εργαστηρίου την εβδομάδα

 

Σημειώνεται ότι:

α.         Η προκήρυξη των μαθημάτων ισχύει νοουμένου ότι θα υπάρχει επαρκές κονδύλι στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για τα έτη 2023 και 2024.

β.         Τα πιο πάνω μαθήματα θα προσφερθούν εάν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός ενδιαφερομένων φοιτητριών/ών σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου.

γ.         Οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων πιθανόν να τύχουν τροποποίησης.

δ.         Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να μην πληρώσει τη θέση στην περίπτωση που αλλάξουν τα δεδομένα.

δ.         Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας που θα επιλεγεί πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου του 2003 έως 2010 και ως έχει μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και με οποιονδήποτε από τους σχετικούς κανονισμούς, κανόνες όπως και τις οδηγίες, εγκυκλίους και άλλες διατάξεις των Πανεπιστημιακών Αρχών.  Χωρίς επηρεασμό του πιο πάνω, τυγχάνουν εφαρμογής και οι Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες που ισχύουν στο ΤΕΠΑΚ.

ε.         Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας που θα επιλεγεί θα πρέπει να συμμορφώνεται με την νομοθεσία που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων.

στ.       Σημειώνεται ότι κάθε γραπτή ή προφορική πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του/της, καθώς και όλες οι κατηγορίες δεδομένων και εξοπλισμού που έχει στην κατοχή του/της κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του/της στο ΤΕΠΑΚ, αποτελούν ιδιοκτησία του τελευταίου και απαγορεύεται να κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε πρόσωπο παρά μόνο για την εκτέλεση των εργασιών και των καθηκόντων του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα.

ζ.          Οποιαδήποτε πνευματικά ή άλλα δικαιώματα και οποιαδήποτε δραστηριότητα, εργασία, πνευματικό ή άλλο έργο, αποκτηθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα στο ΤΕΠΑΚ, με τη συμμετοχή ή τη συνδρομή του/της, αποτελούν αποκλειστικό πνευματικό δικαίωμα του ΤΕΠΑΚ και ανήκουν σε αυτό και/ή θα λογίζεται ότι μεταβιβάζονται στο ΤΕΠΑΚ.  Νοείται ότι δεν επιτρέπεται στον/στην Ειδικό/ή Επιστήμονα η οποιαδήποτε χρήση και/ή εκμετάλλευση, όλων όσα αναφέρονται πιο πάνω, προς ίδιο όφελος ή προς όφελος τρίτου, τόσο κατά το χρόνο ισχύος της εργασίας του /της όσο και σε οποιονδήποτε χρόνο μετά τον τερματισμό ή τη λήξη της.

             Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας δηλώνει ότι, οποιαδήποτε συγγράμματα, έγγραφα, στοιχεία, σημειώσεις, πιστοποιητικά, πρακτικά και γενικά οτιδήποτε έχει δοθεί σε αυτόν/ή ή περιήλθε με οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή του/της κατά τη διάρκεια της εργασίας του/της, ανήκουν στο ΤΕΠΑΚ και αυτός/ατή είναι υποχρεωμένος/η να τα παραδώσει στο ΤΕΠΑΚ ή/και στον Συντονιστή και/ή τον Υπεύθυνο και/ή το αρμόδιο πρόσωπο, οποτεδήποτε του/της ζητηθούν ή κατά τον τερματισμό ή τη λήξη της εργασίας του/της.

η.         Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας που θα επιλεγεί θα παρέχει τη διδασκαλία στο χώρο που έχει το ΤΕΠΑΚ τις εγκαταστάσεις του, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εγκαταστάσεων εκτός της Επαρχίας Λεμεσού.  Επίσης, μετά από σχετικές οδηγίες ενδέχεται η διδασκαλία να γίνεται με σύγχρονα μέσα που να επιτρέπουν τη μη φυσική παρουσία.

Σύντομη περιγραφή του κάθε μαθήματος υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.cut.ac.cy/faculties/languagecentre/module-descriptions/

Οι υποψήφιες/οι πρέπει να κατέχουν:

 1. Πτυχίο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε θέμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

Σημειώνεται ότι για όλα τα μαθήματα Ελληνικών απαιτείται τίτλος πτυχίου στην «Ελληνική Γλώσσα/Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας»

 1. Μεταπτυχιακός Τίτλος από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στις σύγχρονες γλώσσες με ειδίκευση/υπόβαθρο σε συναφή θέματα π.χ. διδασκαλία γλωσσών, χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της γλώσσας ή εκπαιδευτική τεχνολογία, διδακτικό σχεδιασμό, γλωσσική αξιολόγηση.  Για τα μαθήματα αγγλικής ως ξένης γλώσσας, με κωδικό LCE_125 και LCE_126 απαιτείται Προπτυχιακός ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο με ειδικότητα στην διδασκαλία φοιτητών με διαφοροποιημένες ικανότητες.
 2. Ικανότητα χρήσης της γλώσσας στην οποία θα διδάσκεται το γνωστικό αντικείμενο ως μητρική.
 3. Τουλάχιστο 2 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία πανεπιστημιακού επιπέδου.

5.         Εμπειρία στη χρήση νέων τεχνολογιών στη γλωσσική διδασκαλία 

 

Θα αποτελέσουν πλεονέκτημα τα πιο κάτω:

 1. Γνώση χειρισμού αιθουσών πολυμέσων για τη διδασκαλία της γλώσσας
 2. Διδακτορικός τίτλος/ερευνητικό/συγγραφικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο

 

Οι Ειδικές/οί Επιστήμονες αναμένονται να είναι ενήμεροι για τις εξελίξεις και τη σχετική πρόσφατη έρευνα σε ότι αφορά στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, όπως και στις μεθόδους γλωσσικής διδασκαλίας και αξιολόγησης, υποβοηθούμενες από τις σύγχρονες τεχνολογίες.

 

Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων (γυναικών και ανδρών) κυμαίνεται από €34 – €68 την ώρα αναλόγως προσόντων και της φύσης των καθηκόντων. Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x ώρες διδασκαλίας/την εβδομάδα x 14 εβδομάδες.  Σημειώνεται ότι, οι Ειδικές/οί Επιστήμονες υποχρεούνται να αναπληρώσουν τα μαθήματα που δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω των αργιών 25 Μαρτίου 2024, 1 Απριλίου 2024 και 1 Μαΐου 2024,  εάν και εφόσον οι ημερομηνίες αυτές εμπίπτουν στο πρόγραμμα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος.

Οι υποψήφιες/οι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι ενδέχεται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη μεταξύ 27 Ιουνίου 2023 και 6 Ιουλίου 2023 για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων.            

 

Σημειώνεται ότι:

 • Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
 • Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το  σεξουαλικό προσανατολισμό.

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 1. Συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα αναφέρονται τα μαθήματα (γνωστικό αντικείμενο και κωδικός) για τα οποία γίνεται η αίτηση και θα συνοψίζονται τα επαγγελματικά προσόντα καθώς και η εργασιακή τους πείρα
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας, του αριθμού τηλεφώνου και της πολιτικής ταυτότητας)
 3. Αποδεικτικά Στοιχεία των προσόντων τους

 

Όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν, σε μορφή ενός (1) αρχείου PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT.

Συνοδευτικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο https://jobs.cut.ac.cy/ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ.

Ειδική/ός Επιστήμονας

ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  Ακαδημαϊκό Έτος 2023/2024 - Φθινοπωρινό και Εαρινό Εξάμηνο 2023/2024 (Σεπτέμβριος 2023 – Δεκέμβριος 2023 και Ιανουάριος 2024 – Μάιος 2024).

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με έδρα τη Λεμεσό ως επίσης και με Σχολές και/ή Τμήματα στην Επαρχία Πάφου και/ή άλλη επαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων Ειδικών Επιστημόνων (γυναικών και ανδρών) για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του πιο πάνω Τμήματος για τα ακόλουθα μαθήματα:

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Όνομα Μαθήματος

ΩΘΕ

ΩΦΕ

ΩΕΕ

ΦΕ2023/2024

LCE_105_L1 & L2

Master

Αγγλικά για Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού Ι

6

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_115_L2

Master

Αγγλικά για Μηχανικούς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Ι

3

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_125_L1 & L2

Master

Αγγλικά Ι

6

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_126_L1

Master

Αγγλικά ΙΙ

3

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_129_L1 & L2

Master

Αγγλικά για Διοίκηση Ι

6

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_131_L2

Master

Αγγλικά για Χημικούς Μηχανικούς Ι

3

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_600

Master

Ενισχυμένα Αγγλικά

4

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_610_L1 & L2

Master

Γερμανική Γλώσσα Ι

8

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_611

Master

Γερμανική Γλώσσα ΙΙ

4

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_620_L1 & L2

Master

Γαλλική Γλώσσα Ι

8

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_621_L1

Master

Γαλλική Γλώσσα ΙΙ

4

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_630_L1 & L2

Master

Ισπανική Γλώσσα Ι

8

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_631_L1 & L2

Master

Ισπανική Γλώσσα ΙΙ

4

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_640_L1 & L2

Master

Ιταλική Γλώσσα Ι

8

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_641_L1

Master

Ιταλική Γλώσσα ΙΙ

4

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_650_L1 & L2

Master

Ρωσική Γλώσσα Ι

8

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_651_L1

Master

Ρωσική Γλώσσα ΙΙ

4

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_652_L1

Master

Ρωσική Γλώσσα ΙΙΙ

4

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_668_L1 & L2

Master

Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΕΣΔ

6

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_669_L1

Master

Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΕΣΔ ΙΙ

4

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_670_L1 & L2

Master

Ελληνικά – Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης Ι

8

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_671_L1

Master

Ελληνικά-Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης ΙΙ

4

-

-

ΦΕ2023/2024

LCE_672_L2

Master

Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς/ΟΕΜ

3

-

-

ΦΕ2023/2024

ΕΛΚΑ1 & Α2

Master

Ελληνικά για το Κοινό

6

-

-

ΦΕ2023/2024

ΕΛΚΒ1 & Β2

Master

Ελληνικά για το Κοινό

6

-

-

ΦΕ2023/2024

ΕΛΚΓ1

Master

Ελληνικά για το Κοινό (Ιατρικά Επαγγέλματα)

3

-

-

ΦΕ2023/2024

IEL

Master

Αγγλικά για IELTS

4 για 6 εβδομάδες

-

-

ΦΕ2023/2024

ΓΕΚ

Master

Γερμανικά για το Κοινό

3

-

-

ΦΕ2023/2024

ΡΩΚ

Master

Ρωσικά για το Κοινό

3

-

-

ΦΕ2023/2024

ΕΛΚ

Master

Ελληνικά για Εταιρείες

2

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_600

Master

Ενισχυμένα Αγγλικά

4

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_610_L1 & L2

Master

Γερμανική Γλώσσα Ι

8

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_611

Master

Γερμανική Γλώσσα ΙΙ

4

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_620_L1 & L2

Master

Γαλλική Γλώσσα Ι

8

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_621

Master

Γαλλική Γλώσσα ΙΙ

4

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_630_L1 & L2

Master

Ισπανική Γλώσσα Ι

8

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_631

Master

Ισπανική Γλώσσα ΙΙ

4

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_640_L1 & L2

Master

Ιταλική Γλώσσα Ι

8

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_641

Master

Ιταλική Γλώσσα ΙΙ

4

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_650_L1 & L2

Master

Ρωσική Γλώσσα

8

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_651

Master

Ρωσική Γλώσσα ΙΙ

4

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_652

Master

Ρωσική Γλώσσα ΙΙΙ

4

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_669_L1 & L2

Master

Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΕΣΔ ΙΙ

8

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_670_L2, L3, L4 & L5

Master

Ελληνικά – Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης Ι

16

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_671

Master

Ελληνικά – Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης ΙΙ

4

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_106_L1

Master

Αγγλικά για Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού ΙΙ

6

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_108_ L3

Master

Αγγλικά για Εμπόριο, Χρηματοοικονομικά και Ναυτιλία ΙΙ

3

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_114_L1 & L2

Master

Αγγλικά για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ΙΙ

6

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_135

Master

Αγγλικά για Δημόσια Επικοινωνία Ι

3

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_126_L1, L2 L3 & L4

Master

Αγγλικά ΙΙ

12

-

-

ΕΕ2023/2024

LCE_130_L1 & L2

Master

Αγγλικά για Διοίκηση ΙΙ

6

-

--

ΕΕ2023/2024

LCE_132_L2

Master

Αγγλικά για Χημικούς Μηχανικούς ΙΙ

3

-

-

ΕΕ2023/2024

ΕΛΚ

Master

Ελληνικά για το Κοινό

15

-

-

ΕΕ2023/2024

IEL

Master

Αγγλικά για IELTS

4 για 6 εβδομάδες

-

-

ΕΕ2023/2024

ΕΛΚ

Master

Αγγλικά για Εταιρείες

2

-

-

 

ΦΕ2023/2024 = Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2023/2024

ΕΕ2023/2024 = Εαρινό Εξάμηνο 2023/2024

ΩΘΕ = Ώρες Θεωρίας την εβδομάδα

ΩΦΕ = Ώρες Φροντιστηρίου την εβδομάδα

ΩΕΕ = Ώρες Εργαστηρίου την εβδομάδα

 

Σημειώνεται ότι:

α.         Η προκήρυξη των μαθημάτων ισχύει νοουμένου ότι θα υπάρχει επαρκές κονδύλι στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για τα έτη 2023 και 2024.

β.         Τα πιο πάνω μαθήματα θα προσφερθούν εάν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός ενδιαφερομένων φοιτητριών/ών σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου.

γ.         Οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων πιθανόν να τύχουν τροποποίησης.

δ.         Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να μην πληρώσει τη θέση στην περίπτωση που αλλάξουν τα δεδομένα.

δ.         Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας που θα επιλεγεί πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου του 2003 έως 2010 και ως έχει μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και με οποιονδήποτε από τους σχετικούς κανονισμούς, κανόνες όπως και τις οδηγίες, εγκυκλίους και άλλες διατάξεις των Πανεπιστημιακών Αρχών.  Χωρίς επηρεασμό του πιο πάνω, τυγχάνουν εφαρμογής και οι Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες που ισχύουν στο ΤΕΠΑΚ.

ε.         Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας που θα επιλεγεί θα πρέπει να συμμορφώνεται με την νομοθεσία που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων.

στ.       Σημειώνεται ότι κάθε γραπτή ή προφορική πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του/της, καθώς και όλες οι κατηγορίες δεδομένων και εξοπλισμού που έχει στην κατοχή του/της κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του/της στο ΤΕΠΑΚ, αποτελούν ιδιοκτησία του τελευταίου και απαγορεύεται να κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε πρόσωπο παρά μόνο για την εκτέλεση των εργασιών και των καθηκόντων του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα.

ζ.          Οποιαδήποτε πνευματικά ή άλλα δικαιώματα και οποιαδήποτε δραστηριότητα, εργασία, πνευματικό ή άλλο έργο, αποκτηθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα στο ΤΕΠΑΚ, με τη συμμετοχή ή τη συνδρομή του/της, αποτελούν αποκλειστικό πνευματικό δικαίωμα του ΤΕΠΑΚ και ανήκουν σε αυτό και/ή θα λογίζεται ότι μεταβιβάζονται στο ΤΕΠΑΚ.  Νοείται ότι δεν επιτρέπεται στον/στην Ειδικό/ή Επιστήμονα η οποιαδήποτε χρήση και/ή εκμετάλλευση, όλων όσα αναφέρονται πιο πάνω, προς ίδιο όφελος ή προς όφελος τρίτου, τόσο κατά το χρόνο ισχύος της εργασίας του /της όσο και σε οποιονδήποτε χρόνο μετά τον τερματισμό ή τη λήξη της.

             Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας δηλώνει ότι, οποιαδήποτε συγγράμματα, έγγραφα, στοιχεία, σημειώσεις, πιστοποιητικά, πρακτικά και γενικά οτιδήποτε έχει δοθεί σε αυτόν/ή ή περιήλθε με οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή του/της κατά τη διάρκεια της εργασίας του/της, ανήκουν στο ΤΕΠΑΚ και αυτός/ατή είναι υποχρεωμένος/η να τα παραδώσει στο ΤΕΠΑΚ ή/και στον Συντονιστή και/ή τον Υπεύθυνο και/ή το αρμόδιο πρόσωπο, οποτεδήποτε του/της ζητηθούν ή κατά τον τερματισμό ή τη λήξη της εργασίας του/της.

η.         Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας που θα επιλεγεί θα παρέχει τη διδασκαλία στο χώρο που έχει το ΤΕΠΑΚ τις εγκαταστάσεις του, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εγκαταστάσεων εκτός της Επαρχίας Λεμεσού.  Επίσης, μετά από σχετικές οδηγίες ενδέχεται η διδασκαλία να γίνεται με σύγχρονα μέσα που να επιτρέπουν τη μη φυσική παρουσία.

Σύντομη περιγραφή του κάθε μαθήματος υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.cut.ac.cy/faculties/languagecentre/module-descriptions/

Οι υποψήφιες/οι πρέπει να κατέχουν:

 1. Πτυχίο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε θέμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

Σημειώνεται ότι για όλα τα μαθήματα Ελληνικών απαιτείται τίτλος πτυχίου στην «Ελληνική Γλώσσα/Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας»

 1. Μεταπτυχιακός Τίτλος από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στις σύγχρονες γλώσσες με ειδίκευση/υπόβαθρο σε συναφή θέματα π.χ. διδασκαλία γλωσσών, χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της γλώσσας ή εκπαιδευτική τεχνολογία, διδακτικό σχεδιασμό, γλωσσική αξιολόγηση.  Για τα μαθήματα αγγλικής ως ξένης γλώσσας, με κωδικό LCE_125 και LCE_126 απαιτείται Προπτυχιακός ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο με ειδικότητα στην διδασκαλία φοιτητών με διαφοροποιημένες ικανότητες.
 2. Ικανότητα χρήσης της γλώσσας στην οποία θα διδάσκεται το γνωστικό αντικείμενο ως μητρική.
 3. Τουλάχιστο 2 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία πανεπιστημιακού επιπέδου.

5.         Εμπειρία στη χρήση νέων τεχνολογιών στη γλωσσική διδασκαλία 

 

Θα αποτελέσουν πλεονέκτημα τα πιο κάτω:

 1. Γνώση χειρισμού αιθουσών πολυμέσων για τη διδασκαλία της γλώσσας
 2. Διδακτορικός τίτλος/ερευνητικό/συγγραφικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο

 

Οι Ειδικές/οί Επιστήμονες αναμένονται να είναι ενήμεροι για τις εξελίξεις και τη σχετική πρόσφατη έρευνα σε ότι αφορά στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, όπως και στις μεθόδους γλωσσικής διδασκαλίας και αξιολόγησης, υποβοηθούμενες από τις σύγχρονες τεχνολογίες.

 

Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων (γυναικών και ανδρών) κυμαίνεται από €34 – €68 την ώρα αναλόγως προσόντων και της φύσης των καθηκόντων. Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x ώρες διδασκαλίας/την εβδομάδα x 14 εβδομάδες.  Σημειώνεται ότι, οι Ειδικές/οί Επιστήμονες υποχρεούνται να αναπληρώσουν τα μαθήματα που δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω των αργιών 25 Μαρτίου 2024, 1 Απριλίου 2024 και 1 Μαΐου 2024,  εάν και εφόσον οι ημερομηνίες αυτές εμπίπτουν στο πρόγραμμα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος.

Οι υποψήφιες/οι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι ενδέχεται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη μεταξύ 27 Ιουνίου 2023 και 6 Ιουλίου 2023 για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων.            

 

Σημειώνεται ότι:

 • Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
 • Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το  σεξουαλικό προσανατολισμό.

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 1. Συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα αναφέρονται τα μαθήματα (γνωστικό αντικείμενο και κωδικός) για τα οποία γίνεται η αίτηση και θα συνοψίζονται τα επαγγελματικά προσόντα καθώς και η εργασιακή τους πείρα
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας, του αριθμού τηλεφώνου και της πολιτικής ταυτότητας)
 3. Αποδεικτικά Στοιχεία των προσόντων τους

 

Όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν, σε μορφή ενός (1) αρχείου PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT.

Συνοδευτικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο https://jobs.cut.ac.cy/ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ.