Ηλεκτρολογική Μηχανική

Department of Electrical Engineering, Computer Engineering and Informatics

Department of Electrical Engineering, Computer Engineering and Informatics

Ενδιαφέρομαι για αυτό το πρόγραμμα!Structure

Το πρόγραμμα Μάστερ αποσκοπεί στην υψηλού επιπέδου επιμόρφωση των φοιτητών σε προχωρημένα θέματα της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε σύγχρονα θέματα τεχνολογικής αιχμής.

Το Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της βιομηχανίας και της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο και να προσφέρει στο φοιτητή όλα τα εφόδια για πρωτότυπη έρευνα και συνεισφορά στον τομέα της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε προηγμένα θέματα όπως: Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, Συστήματα Αποφάσεων, Ελέγχου και Αυτοματισμού, Ηλεκτρομαγνητισμό, Κεραίες και Οπτική, Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος, Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Βιοϊατρικής Μηχανικής. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν άριστα στις σύγχρονες τεχνο- λογικές προκλήσεις, είτε αυτές θα αφορούν κάποιο εργασιακό και επαγγελματικό περιβάλλον, είτε τη συ- νέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

 • Η συνέχιση των σπουδών των αποφοίτων σε μεταπτυχια- κό τίτλο σπουδών επιπέδου Διδακτορικού καθώς επίσης και η ενεργή εμπλοκή τους σε αυτοδύναμη έρευνα.
 • Η ανάπτυξη και εμπέδωση σε ανώτατο επίπεδο των θεμελιωδών εννοιών και γνώσεων σε βασικά θέματα του κάθε κλάδου.
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας των αποφοίτων για διεξαγωγή ανεξάρτητης επιστημονικής έρευνας ανωτάτου επιπέδου.
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας συγγραφής και δημοσίευ- σης εργασιών και η παραγωγή ερευνητικού έργου.
 • Η διασφάλιση της δυνατότητας των φοιτητών για περαιτέρω διεύρυνση των γνώσεων τους σε επιμέρους προχωρημένα θέματα του κάθε κλάδου.
 • Η ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης των αποφοίτων με απώτερο στόχο τη διάκρισή τους σε τομείς του εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο θα δραστηριοποιηθούν.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους αναγνωρισμένων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίοι προέρχονται από τις Επιστήμες της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, ή από άλλους συναφείς κλάδους.

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα περιορισμένης επιλογής.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 90 ECTS η οποία μπορεί να διασφαλιστεί με την επιλογή από τον φοιτητή ενός εκ των ακόλουθων δύο εναλλακτικών τρόπων:

α) Με εκπόνηση Διατριβής Μάστερ:

Ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς oκτώ (8) μαθήματα του προγράμματος σπουδών τα οποία λαμβάνουν 60 ECTS και θα πρέπει επίσης να εκπονήσει Διατριβή Μάστερ η οποία λαμβάνει 30 ECTS.

Στην πλήρη φοίτηση το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το ελάχιστο σε δεκατρείς (13) μήνες στους οποίους περιλαμβάνονται δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και η θερινή περίοδος η οποία ορίζεται ως οι μήνες Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος.

Στη μερική φοίτηση το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το μέγιστο σε εικοσιπέντε (25) μήνες οι οποίοι περιλαμβάνουν τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα και τις δύο θερινές περιόδους που ακολουθούν τα εαρινά  εξάμηνα.

Ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών είναι οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

β) Χωρίς εκπόνηση Διατριβής Μάστερ:

Ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς συνολικά δώδεκα (12) μαθήματα.

Συγκεκριμένα, πέρα από την ολοκλήρωση των οκτώ (8) μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και τα οποία λαμβάνουν 60 ECTS, ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει τέσσερα (4) επιπλέον μαθήματα, τα οποία λαμβάνουν 30 ECTS.

Στην πλήρη φοίτηση το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το ελάχιστο σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και στη μερική φοίτηση τα προγράμματα ολοκληρώνονται το μέγιστο σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών είναι οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Modules

With Master Thesis

1st Semester

ECTS

EEN 511  Digital Communications

8

EEN 512 Advanced Digital Signal Processing I

8

EEN 514 Advanced Topics in Power Systems

8

Departmental Elective

7-8

TOTAL

31-32

2nd Semester

ECTS

EEN 513 Systems Theory and Automatic Control 

8

Departmental Elective

8

EEN 515 Research Methodology

7

Free Elective

6-8

TOTAL

29-31

SUMMER PERIOD

ECTS

EEN 580 Master Thesis

30

 

Without Thesis

1st Semester

ECTS

EEN 511  Digital Communications

8

EEN 512 Advanced Digital Signal Processing I

8

EEN 514 Advanced Topics in Power Systems

8

Departmental Elective

7-8

TOTAL 

31-32

2nd Semester

ECTS

EEN 513 Systems Theory and Automatic Control 

8

Departmental Elective

7-8

Departmental Elective

7-8

Departmental Elective

7-8

TOTAL

29-32

3rd Semester

ECTS

Departmental Elective

7-8

Departmental Elective

7-8

Free Elective

6-8

Free Elective

6-8

TOTAL

28-32

Departmental Electives:

 • EEN 541 - Power Electronics and Renewable Electricity Sources
 • EEN 542 - Advanced Systems Theory and Automatic Control  (8 ECTS)
 • EEN 543 - Digital Image Processing
 • EEN 544 - Advanced Digital Signal Processing II (8 ECTS)
 • EEN 545 - Photonics 
 • EEN 546 - Wireless Networks Technologies
 • EEN 547 Topics in Advanced Mathematics for Engineers
 • EEN 548 Engineering Project Management
 • EEN 549 Advanced VLSI Design and Embedded Systems
 • EEN 550 Advanced Electronics
 • EEN 551 MRI-guided Therapeutic Ultrasound
 • EEN 552 Wireless Communications
 • EEN 553 Waveguides and Antenna Theory
 • EEN 554 Medical Imaging (8 ECTS)
 • EEN 555 Renewable Energy Sources (7 ECTS)
 • EEN 556 Power System Operation and Control (8 ECTS)
 • EEN 558 Independent Study (3 ECTS)
 • EEN 559 Special Topics in Electrical Engineering  (7 ECTS) 
 • EEN 515 Research Methodology (7 ECTS)  

Other Departmental Electives:

Alternatively, students can enroll in the following departmental electives offered in the Computer Engineering and Informatics MSc program:

 • CEI 525 Advanced Topics in Architecture and Parallel Computers
 • CEI 561 Web Information Retrieval  
 • CEI 562 Advanced Topics in Digital Cultural Heritage 
 • CEI 563 Advanced Topics in Parallel and Distributed Processing
 • CEI 523 Data Science 
 • CEI 565 Software Project Management
 • CEI 524 Network Science
 • CEI 568 Computer Graphics: Object Modelling and Reconstruction
 • CEI 569 Advanced Topics in Computer Security and Cryptography

For CEI 562, 563, 564 and 569, it is required that the student has not taken a very similar course during his undergraduate program.

Admission

Applicants must have an accredited University degree, awarded by an accredited institution in the country where it operates, or a degree evaluated as equivalent to University degree by the Cyprus Council for the Recognition of Higher Education Qualifications (KYSATS). Undergraduate students that are about to graduate can apply for a master’s programme, considering that they expect to receive their University degree before the commencement of the master’s programme.

Applications (early) should be submitted electronically, using the online application system of the University, Student Portal by the 31st of March of 2019.

However, late applications will be assessed depending on availability in each programme.

The following documents are required to be submitted, with the applications:

 • A copy of a valid passport or Civil ID.
 • A Curriculum Vitae (C.V.)
 • Copies of University degrees or a confirmation letter which states that the candidate is expected to graduate before he/she starts the postgraduate programme.
 • Copies of Academic Transcripts
 • A brief Personal Statement of goals and research interests (approximately 500 words) in which the candidate explains why he/she wishes to pursue a graduate programme at CUT.
 • Any other certificates and documents, such as samples of relevant academic or professional work (publications, articles, portfolios etc.) according to the internal rules of graduate studies of each Department where the application is submitted.

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος