Εκπαίδευση

Ο τομέας της εκπαίδευσης εστιάζει στα μεταπτυχιακά προγράμματα που ήδη προσφέρονται στο Ινστιτούτο, δηλαδή το Μάστερ στην Επιδημιολογία και Βιοστατιστική, το Μάστερ στην Περιβαλλοντική Υγεία και το Διδακτορικό στην Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία, αλλά και στα νέα προγράμματα που σχεδιάζονται (Μάστερ στην Δημόσια Υγεία ΜΡΗ). Τα μαθήματα κοινού κορμού που μοιράζονται όλα τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε όλοι οι απόφοιτοι να έχουν μια εις βάθος κατανόηση των βασικών αρχών δημόσιας και περιβαλλοντικής υγείας και την εφαρμογή τους στις διάφορες πτυχές της δημόσιας υγείας, με επιπλέον εξειδίκευση να προσφέρεται ανάλογα με την κατεύθυνση των σπουδών. Εκτός από τις μεθοδολογικές γνώσεις και ικανότητες, έχει δοθεί έμφαση κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων στην εφαρμοσμένη γνώση και απόκτηση πρακτικών ικανοτήτων, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του Τμήματος να είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν με επιτυχία σε σχετικές επαγγελματικές θέσεις.

Η αποστολή του Ινστιτούτου δεν περιορίζεται στην εκπαίδευση μόνο των μελλοντικών επαγγελματιών υγείας αλλά και άλλων επαγγελματιών που ήδη κάνουν καριέρα σε σχετικούς τομείς. Τα προγράμματα της διά βίου μάθησης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τους υφιστάμενους επαγγελματίες στους σχετιζόμενους με την υγεία του πληθυσμού τομείς είναι επίσης ένα απαραίτητο συστατικό για το Ινστιτούτο με απώτερο σκοπό την επιμόρφωση των επαγγελματιών αυτών. Αυτά θα μπορούσαν επίσης να λάβουν τη μορφή εκπαιδευτικών σεμιναρίων δια βίου μάθησης για σχετικούς επαγγελματίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων των γενικών ιατρών και των κοινοτικών νοσηλευτών. Το Ινστιτούτο έχει προσφέρει στο παρελθόν, και θα συνεχίσει να προσφέρει στο μέλλον, σειρές μαθημάτων μικρής διάρκειας με επιπρόσθετη έμφαση στην εφαρμοσμένη γνώση, όπως την κριτική αξιολόγηση επιστημονικών ευρημάτων που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία και την ικανότητα μετάφρασης των αποτελεσμάτων αυτών σε πολιτικές υγείας, στο κλινικό περιβάλλον και στην καθημερινή πρακτική (evidence‐based practice and translational research).

 

Εκπαίδευση

Ο τομέας της εκπαίδευσης εστιάζει στα μεταπτυχιακά προγράμματα που ήδη προσφέρονται στο Ινστιτούτο, δηλαδή το Μάστερ στην Επιδημιολογία και Βιοστατιστική, το Μάστερ στην Περιβαλλοντική Υγεία και το Διδακτορικό στην Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία, αλλά και στα νέα προγράμματα που σχεδιάζονται (Μάστερ στην Δημόσια Υγεία ΜΡΗ). Τα μαθήματα κοινού κορμού που μοιράζονται όλα τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε όλοι οι απόφοιτοι να έχουν μια εις βάθος κατανόηση των βασικών αρχών δημόσιας και περιβαλλοντικής υγείας και την εφαρμογή τους στις διάφορες πτυχές της δημόσιας υγείας, με επιπλέον εξειδίκευση να προσφέρεται ανάλογα με την κατεύθυνση των σπουδών. Εκτός από τις μεθοδολογικές γνώσεις και ικανότητες, έχει δοθεί έμφαση κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων στην εφαρμοσμένη γνώση και απόκτηση πρακτικών ικανοτήτων, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του Τμήματος να είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν με επιτυχία σε σχετικές επαγγελματικές θέσεις.

Η αποστολή του Ινστιτούτου δεν περιορίζεται στην εκπαίδευση μόνο των μελλοντικών επαγγελματιών υγείας αλλά και άλλων επαγγελματιών που ήδη κάνουν καριέρα σε σχετικούς τομείς. Τα προγράμματα της διά βίου μάθησης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τους υφιστάμενους επαγγελματίες στους σχετιζόμενους με την υγεία του πληθυσμού τομείς είναι επίσης ένα απαραίτητο συστατικό για το Ινστιτούτο με απώτερο σκοπό την επιμόρφωση των επαγγελματιών αυτών. Αυτά θα μπορούσαν επίσης να λάβουν τη μορφή εκπαιδευτικών σεμιναρίων δια βίου μάθησης για σχετικούς επαγγελματίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων των γενικών ιατρών και των κοινοτικών νοσηλευτών. Το Ινστιτούτο έχει προσφέρει στο παρελθόν, και θα συνεχίσει να προσφέρει στο μέλλον, σειρές μαθημάτων μικρής διάρκειας με επιπρόσθετη έμφαση στην εφαρμοσμένη γνώση, όπως την κριτική αξιολόγηση επιστημονικών ευρημάτων που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία και την ικανότητα μετάφρασης των αποτελεσμάτων αυτών σε πολιτικές υγείας, στο κλινικό περιβάλλον και στην καθημερινή πρακτική (evidence‐based practice and translational research).