Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβρη 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

  • Μία (1) θέση στο αντικείμενο Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία με θέμα «Επιδημιολογία καρδιαγγειακών παθήσεων»

Περιγραφή: Η θέση αφορά στο σχεδιασμό και εκτέλεση κλινικής μελέτης σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο, με αξιολόγηση δεικτών μικροαγγειακής κυκλοφορίας.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας (κατά προτίμηση ιατρικής, φαρμακευτικής ή Βιολογίας) και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε συναφές αντικείμενο.

Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης στατιστικών προγραμμάτων. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Ερευνητική Σύμβουλος: Άντρη Παναγιώτου, Επίκουρη καθηγήτρια., andrie.panayiotou@cut.ac.cy,ή στην ιστοσελίδα http://www.cut.ac.cy/cii/

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Τηλ.: 25002246, Φαξ.: 25002640

Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβρη 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

  • Μία (1) θέση στο αντικείμενο Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία με θέμα «Επιδημιολογία καρδιαγγειακών παθήσεων»

Περιγραφή: Η θέση αφορά στο σχεδιασμό και εκτέλεση κλινικής μελέτης σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο, με αξιολόγηση δεικτών μικροαγγειακής κυκλοφορίας.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας (κατά προτίμηση ιατρικής, φαρμακευτικής ή Βιολογίας) και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε συναφές αντικείμενο.

Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης στατιστικών προγραμμάτων. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Ερευνητική Σύμβουλος: Άντρη Παναγιώτου, Επίκουρη καθηγήτρια., andrie.panayiotou@cut.ac.cy,ή στην ιστοσελίδα http://www.cut.ac.cy/cii/

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Τηλ.: 25002246, Φαξ.: 25002640