Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριος 2018

  • Μία (1) θέση στο θέμα «Μεταβολομικές εφαρμογές σε πληθυσμιακές μελέτες υγείας»

Η θέση διδακτορικού είναι διαθέσιμη στην ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Νερό και Υγεία του Διεθνούς Κυπριακού Ινστιτούτου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η μελέτη του συνόλου των εκθέσεων του ανθρώπου σε επιβλαβείς παράγοντες που βρίσκονται στο νερό, τον αέρα, τρόφιμα και καταναλωτικά προιόντα αλλά και των επιπτώσεών τους στην υγεία απαιτούν τη χρήση νέων μεθόδων και τεχνολογιών υπό το πρίσμα του “εκθεσιώματος”(exposome), δηλαδή τη μελέτη του συνόλου των εκθέσεων του ανθρώπου καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και σε ατομικές συμπεριφορές και καθημερινές συνήθειες. Ο επιτυχημένος υποψήφιος θα εκπαιδευτεί σε πρωτόκολλα ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης και εφαρμογής αγνωστικών -omics τεχνολογιών (metabolomics) με στόχο τη βελτίωση της κατανόησης της παθογένεσης χρησιμοποιώντας δεδομένα πληθυσμιακών μελετών.

Ο απώτερος στόχος της ομάδας Water and Health Lab είναι να χαρακτηρίσει και να μειώσει τους κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με χρόνιες εκθέσεις σε περιβαλλοντικούς παράγοντες με έμφαση στην εφαρμογή τεχνολογιών ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης και μεταβολομίας που βελτιώνουν την εκτίμηση της έκθεσης στις μελέτες υγείας πληθυσμού.

Το εργαστήριο μας είναι άρτια εξοπλισμένο με φασματογράφους μάζας για εξειδικευμένες αναλύσεις σε ανθρώπινα βιολογικά υγρά και βρίσκεται στην παλιά πόλη της Λεμεσού, μόλις μερικά λεπτά από το κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο μέτωπο της πόλης. Το Κυπριακό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο κατατάσσεται # 1 μαζί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης μεταξύ όλων των κυπριακών και ελλαδικών πανεπιστημίων και συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων πανεπιστημίων ανά το παγκόσμιο, βάσει της πρόσφατης κατάταξης διεθνούς κύρους Times Higher Education World University Rankings 2017-18.

Απαιτούμενα προσόντα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή / και μεταπτυχιακό στις επιστήμες υγείας ή στις φυσικές επιστήμες ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Χρηματοδότηση: Ο επιλεγείς υποψήφιος θα υποστηριχθεί οικονομικά αναλόγως προσόντων.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Χ. Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Περιβαλλοντικής Υγείας, www.cut.ac.cy/waterandhealth,  konstantinos.makris@cut.ac.cy

Επίσης, επισκεφθείτε το σύνδεσμο του εργαστηρίου στο Facebook με επικαιροποιημένες πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες της ομάδας μας στο https://www.facebook.com/waterandhealthlab.CII/

Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριος 2018

  • Μία (1) θέση στο θέμα «Μεταβολομικές εφαρμογές σε πληθυσμιακές μελέτες υγείας»

Η θέση διδακτορικού είναι διαθέσιμη στην ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Νερό και Υγεία του Διεθνούς Κυπριακού Ινστιτούτου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η μελέτη του συνόλου των εκθέσεων του ανθρώπου σε επιβλαβείς παράγοντες που βρίσκονται στο νερό, τον αέρα, τρόφιμα και καταναλωτικά προιόντα αλλά και των επιπτώσεών τους στην υγεία απαιτούν τη χρήση νέων μεθόδων και τεχνολογιών υπό το πρίσμα του “εκθεσιώματος”(exposome), δηλαδή τη μελέτη του συνόλου των εκθέσεων του ανθρώπου καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και σε ατομικές συμπεριφορές και καθημερινές συνήθειες. Ο επιτυχημένος υποψήφιος θα εκπαιδευτεί σε πρωτόκολλα ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης και εφαρμογής αγνωστικών -omics τεχνολογιών (metabolomics) με στόχο τη βελτίωση της κατανόησης της παθογένεσης χρησιμοποιώντας δεδομένα πληθυσμιακών μελετών.

Ο απώτερος στόχος της ομάδας Water and Health Lab είναι να χαρακτηρίσει και να μειώσει τους κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με χρόνιες εκθέσεις σε περιβαλλοντικούς παράγοντες με έμφαση στην εφαρμογή τεχνολογιών ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης και μεταβολομίας που βελτιώνουν την εκτίμηση της έκθεσης στις μελέτες υγείας πληθυσμού.

Το εργαστήριο μας είναι άρτια εξοπλισμένο με φασματογράφους μάζας για εξειδικευμένες αναλύσεις σε ανθρώπινα βιολογικά υγρά και βρίσκεται στην παλιά πόλη της Λεμεσού, μόλις μερικά λεπτά από το κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο μέτωπο της πόλης. Το Κυπριακό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο κατατάσσεται # 1 μαζί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης μεταξύ όλων των κυπριακών και ελλαδικών πανεπιστημίων και συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων πανεπιστημίων ανά το παγκόσμιο, βάσει της πρόσφατης κατάταξης διεθνούς κύρους Times Higher Education World University Rankings 2017-18.

Απαιτούμενα προσόντα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή / και μεταπτυχιακό στις επιστήμες υγείας ή στις φυσικές επιστήμες ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Χρηματοδότηση: Ο επιλεγείς υποψήφιος θα υποστηριχθεί οικονομικά αναλόγως προσόντων.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Χ. Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Περιβαλλοντικής Υγείας, www.cut.ac.cy/waterandhealth,  konstantinos.makris@cut.ac.cy

Επίσης, επισκεφθείτε το σύνδεσμο του εργαστηρίου στο Facebook με επικαιροποιημένες πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες της ομάδας μας στο https://www.facebook.com/waterandhealthlab.CII/