Δελτία Τύπου

5η Ημερίδα Δημόσιας Υγείας

Επιστημονικό σεμινάριο από την απόφοιτο του ΤΕΠΑΚ και τώρα στο Χάρβαντ Dr. Marie-Abèle Bind» 

Συμφωνητικό Συνεργασίας ανάμεσα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας της Ιταλίας

Τελετή Βράβευσης των αριστούχων φοιτητών της Σχολής Επιστημών Υγείας ΤΕΠΑΚ

4η Ημερίδα Δημόσιας Υγείας Επετειακή Ημερίδα 10 χρόνων λειτουργίας της Σχολής Επιστημών Υγείας

 

Δελτία Τύπου

5η Ημερίδα Δημόσιας Υγείας

Επιστημονικό σεμινάριο από την απόφοιτο του ΤΕΠΑΚ και τώρα στο Χάρβαντ Dr. Marie-Abèle Bind» 

Συμφωνητικό Συνεργασίας ανάμεσα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας της Ιταλίας

Τελετή Βράβευσης των αριστούχων φοιτητών της Σχολής Επιστημών Υγείας ΤΕΠΑΚ

4η Ημερίδα Δημόσιας Υγείας Επετειακή Ημερίδα 10 χρόνων λειτουργίας της Σχολής Επιστημών Υγείας