Φοιτητές στο Τμήμα ΕΣΔ

Αν είστε φοιτητής/φοιτήτρια του Τμήματος ΕΣΔ, μπορείτε να σπουδάσετε για ένα διάστημα σε ένα από τα πανεπιστήμια της Ευρώπης, με τα οποία έχει υπογραφεί διμερής συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus. Δείτε εδώ τη λίστα των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων και τους δικτυακούς τους τόπους.

Σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής αίτησης και τις προθεσμίες, επισκεφθείτε την κεντρική ιστοσελίδα του πανεπιστημίου για το πρόγραμμα Erasmus.

Φοιτητές στο Τμήμα ΕΣΔ

Αν είστε φοιτητής/φοιτήτρια του Τμήματος ΕΣΔ, μπορείτε να σπουδάσετε για ένα διάστημα σε ένα από τα πανεπιστήμια της Ευρώπης, με τα οποία έχει υπογραφεί διμερής συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus. Δείτε εδώ τη λίστα των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων και τους δικτυακούς τους τόπους.

Σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής αίτησης και τις προθεσμίες, επισκεφθείτε την κεντρική ιστοσελίδα του πανεπιστημίου για το πρόγραμμα Erasmus.