Προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών

Το Πρόγραμμα Erasmus αποτελεί το βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ε.Ε., δίνοντας έμφαση στην κινητικότητα φοιτητών/σπουδαστών και προσωπικού και στη συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. To Erasmus υποστηρίζει τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (EHEA) μέσω της αυξανόμενης κινητικότητας, γεγονός το οποίο ενθαρρύνει την καινοτομία, την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ε.Ε. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο φοιτητές/σπουδαστές έχουν συμμετάσχει μέχρι τώρα στο πρόγραμμα, ενώ ο απώτερος στόχος είναι να φτάσουν τα 3 εκατομμύρια μέχρι το 2013. Πέρα από τη δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας σπουδών για τους φοιτητές, το Erasmus παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα γνωριμίας με διαφορετικούς πολιτισμούς. Το Erasmus υποστηρίζει δραστηριότητες στους τομείς της κινητικότητας (περίοδος σπουδών ή τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας στο εξωτερικό), συμπράξεις συνεργασίας και δίκτυα.

Στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών Erasmus του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (ΕΣΔ), θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τις σπουδές σας. Οι πληροφορίες είναι οργανωμένες σε δύο κατηγορίες:

 

Προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών

Το Πρόγραμμα Erasmus αποτελεί το βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ε.Ε., δίνοντας έμφαση στην κινητικότητα φοιτητών/σπουδαστών και προσωπικού και στη συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. To Erasmus υποστηρίζει τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (EHEA) μέσω της αυξανόμενης κινητικότητας, γεγονός το οποίο ενθαρρύνει την καινοτομία, την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ε.Ε. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο φοιτητές/σπουδαστές έχουν συμμετάσχει μέχρι τώρα στο πρόγραμμα, ενώ ο απώτερος στόχος είναι να φτάσουν τα 3 εκατομμύρια μέχρι το 2013. Πέρα από τη δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας σπουδών για τους φοιτητές, το Erasmus παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα γνωριμίας με διαφορετικούς πολιτισμούς. Το Erasmus υποστηρίζει δραστηριότητες στους τομείς της κινητικότητας (περίοδος σπουδών ή τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας στο εξωτερικό), συμπράξεις συνεργασίας και δίκτυα.

Στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών Erasmus του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (ΕΣΔ), θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τις σπουδές σας. Οι πληροφορίες είναι οργανωμένες σε δύο κατηγορίες: