Πρακτική Άσκηση

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (ΕΣΔ) έχει ως κύριο στόχο να δώσει στους φοιτητές του Τμήματος να αναπτύξουν σημαντικές επαγγελματικές δεξιότητες οι οποίες συμπληρώνουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο που τους παρέχεται από το πρόγραμμα σπουδών.. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες. Μέσω της συμμετοχής τους στην πρακτική άσκηση, οι φοιτητές μπορούν να εκτιμήσουν κατά πόσο το εκάστοτε εργασιακό περιβάλλον σχετίζεται με τις σπουδές τους και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξη τους στο εργατικό δυναμικό μετά το πέρας αυτών. Ορισμένες από τις ιστοσελίδες αυτών των εταιρειών και οργανισμών παρατίθενται παρακάτω:

 • www.cybc.com.cy
 • www.sigmatv.com
 • www.megatv.com.cy/live
 • www.capitaltv.com.cy
 • www.kanali6.com.cy
 • www.cna.org.cy/
 • www.primetel.com.cy
 • www.cyta.com.cy
 • www.event.com.cy
 • www.pafos2017.eu
 • www.tpbbdo.com.cy
 • www.parliament.cy
 • www.actionprgroup.com
 • www.cypronetwork.com
 • www.cut-radio.org
 • www.heartcyprus.com
 • www.netugroup.com
 • www.rcbcy.com
 • www.victusmag.com
 • www.crta.org.cy
 • www.politis-news.com
 • www.philenews.com
 • www.cubik-s.com
 • www.keogroup.com
 • www.kean.com.cy
 • www.socialspaceglobal.com
 • https://www.lightblack.eu
 • www.ael-fc.com
 • www.apollon.com.cy
 • www.limassolmunicipal.com.cy
 • www.pio.gov.cy
 • www.hermesairports.com

Η Θερινή Πρακτική Άσκηση είναι διάρκειας τουλάχιστο οκτώ (8) εβδομάδων, διέπεται από αυστηρούς κανονισμούς και βρίσκεται υπό την συνεχή εποπτεία του Τμήματος σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Επίβλεψης στον Φορέα Απασχόλησης.

Η τοποθέτηση των φοιτητών σε εργασιακούς χώρους συναφείς με το πρόγραμμα σπουδών τους πραγματοποιείται σε συνεννόηση με το Τμήμα ΕΣΔ. Για αυτό τον σκοπό, η επιτροπή συντονισμού της Πρακτικής Άσκησης έχει ετοιμάσει ένα αναλυτικό οδηγό ο οποίος περιγράφει την διαδικασία τοποθέτησης των φοιτητών στον εργασιακό χώρο, τις υπευθυνότητες και υποχρεώσεις των φοιτητών καθώς και τις υπευθυνότητες του επιβλέποντος καθηγητή. Όλοι οι φοιτητές οφείλουν να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους αλλά και να είναι ενήμεροι για όλα τα παραπάνω διαδικαστικά θέματα της Πρακτικής Άσκησης πριν την συμμετοχή τους σε αυτήν.

Η τελική αξιολόγηση βασίζεται στο προσωπικό «Χαρτοφυλάκιο Πρακτικής Άσκησης» του κάθε φοιτητή, το οποίο περιλαμβάνει έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν από τον ίδιο (πρόγραμμα σπουδών και ημερολογίου δραστηριοτήτων, θετικά και αρνητικά σημεία κάθε εβδομάδας, τελικά σχόλια / προτάσεις) από τον επόπτη (καθορισμένο καθήκον και ημερολόγιο δραστηριοτήτων, αξιολόγηση κάθε ανάθεσης, συνολική αξιολόγηση της συνεργασίας τους, προτάσεις). Η πρακτική άσκηση αξιολογείται με Επιτυχία - Αποτυχία. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα, να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους σε ξένες χώρες μέσω της Διεθνούς Ένωσης Ανταλλαγής Φοιτητών για Τεχνικούς (IAESTE Experience Program).

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

Πρακτική Άσκηση

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (ΕΣΔ) έχει ως κύριο στόχο να δώσει στους φοιτητές του Τμήματος να αναπτύξουν σημαντικές επαγγελματικές δεξιότητες οι οποίες συμπληρώνουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο που τους παρέχεται από το πρόγραμμα σπουδών.. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες. Μέσω της συμμετοχής τους στην πρακτική άσκηση, οι φοιτητές μπορούν να εκτιμήσουν κατά πόσο το εκάστοτε εργασιακό περιβάλλον σχετίζεται με τις σπουδές τους και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξη τους στο εργατικό δυναμικό μετά το πέρας αυτών. Ορισμένες από τις ιστοσελίδες αυτών των εταιρειών και οργανισμών παρατίθενται παρακάτω:

 • www.cybc.com.cy
 • www.sigmatv.com
 • www.megatv.com.cy/live
 • www.capitaltv.com.cy
 • www.kanali6.com.cy
 • www.cna.org.cy/
 • www.primetel.com.cy
 • www.cyta.com.cy
 • www.event.com.cy
 • www.pafos2017.eu
 • www.tpbbdo.com.cy
 • www.parliament.cy
 • www.actionprgroup.com
 • www.cypronetwork.com
 • www.cut-radio.org
 • www.heartcyprus.com
 • www.netugroup.com
 • www.rcbcy.com
 • www.victusmag.com
 • www.crta.org.cy
 • www.politis-news.com
 • www.philenews.com
 • www.cubik-s.com
 • www.keogroup.com
 • www.kean.com.cy
 • www.socialspaceglobal.com
 • https://www.lightblack.eu
 • www.ael-fc.com
 • www.apollon.com.cy
 • www.limassolmunicipal.com.cy
 • www.pio.gov.cy
 • www.hermesairports.com

Η Θερινή Πρακτική Άσκηση είναι διάρκειας τουλάχιστο οκτώ (8) εβδομάδων, διέπεται από αυστηρούς κανονισμούς και βρίσκεται υπό την συνεχή εποπτεία του Τμήματος σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Επίβλεψης στον Φορέα Απασχόλησης.

Η τοποθέτηση των φοιτητών σε εργασιακούς χώρους συναφείς με το πρόγραμμα σπουδών τους πραγματοποιείται σε συνεννόηση με το Τμήμα ΕΣΔ. Για αυτό τον σκοπό, η επιτροπή συντονισμού της Πρακτικής Άσκησης έχει ετοιμάσει ένα αναλυτικό οδηγό ο οποίος περιγράφει την διαδικασία τοποθέτησης των φοιτητών στον εργασιακό χώρο, τις υπευθυνότητες και υποχρεώσεις των φοιτητών καθώς και τις υπευθυνότητες του επιβλέποντος καθηγητή. Όλοι οι φοιτητές οφείλουν να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους αλλά και να είναι ενήμεροι για όλα τα παραπάνω διαδικαστικά θέματα της Πρακτικής Άσκησης πριν την συμμετοχή τους σε αυτήν.

Η τελική αξιολόγηση βασίζεται στο προσωπικό «Χαρτοφυλάκιο Πρακτικής Άσκησης» του κάθε φοιτητή, το οποίο περιλαμβάνει έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν από τον ίδιο (πρόγραμμα σπουδών και ημερολογίου δραστηριοτήτων, θετικά και αρνητικά σημεία κάθε εβδομάδας, τελικά σχόλια / προτάσεις) από τον επόπτη (καθορισμένο καθήκον και ημερολόγιο δραστηριοτήτων, αξιολόγηση κάθε ανάθεσης, συνολική αξιολόγηση της συνεργασίας τους, προτάσεις). Η πρακτική άσκηση αξιολογείται με Επιτυχία - Αποτυχία. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα, να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους σε ξένες χώρες μέσω της Διεθνούς Ένωσης Ανταλλαγής Φοιτητών για Τεχνικούς (IAESTE Experience Program).

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης