Έρευνα

Το τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών διεξάγει υψηλού επιπέδου έρευνα σε μεγάλο αριθμό τομέων. Το τμήμα ΠΟΛΥΓΡΑΤ έχει δημιουργήσει τα εξής ερευνητικά εργαστήρια:

Η έρευνα στην σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών επικεντρώνετε γύρο από τις ερευνητικές/ δημιουργικές δραστηριότητες των δυο τμημάτων της σχολής.

Ερευνητική Δραστηριότητα – Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Η έρευνα στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών κυμαίνεται σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων όπως είναι η γραφιστική επικοινωνία, τα υπολογιστικά οπτικά μέσα, ο σχεδιασμός παιχνιδιών, οι καινοτόμες τεχνολογίες, η οπτική κοινωνιολογία, η σημειωτική, η μουσειολογία, η αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή, τα εκπαιδευτικά πολυμέσα και ο σχεδιασμός για κοινωνική αλλαγή. Οι τομείς αυτοί εξερευνώνται μέσω επτά ερευνητικών εργαστηρίων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως ακολούθως:

1. Το Εργαστήρι Οπτικής Κοινωνιολογίας και Μουσειολογίας (VSMS lab) έχει ως στόχο να παράγει έρευνα κυρίως στους τομείς της οπτικής κοινωνιολογίας και της μουσειολογίας. Η έρευνα περιστρέφεται γύρω από δύο βασικούς άξονες: 1) την κριτική εξέταση φωτογραφικών εικόνων (καλλιτεχνικών και καθημερινών εικόνων), τη διανομή και την κατανάλωση τους και 2) τη μελέτη των μουσείων ως μέρος ενός πολιτιστικού τοπίου.

2. Το Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας (SVC Lab) προωθεί την έρευνα, τη θεωρία και το σχεδιασμό διερευνώντας την σχέση μεταξύ Εικόνας/Κειμένου-Τυπογραφίας/Ήχου μέσα από τα πλαίσια της Σημειωτικής, της Τέχνης, της Οπτικής Επικοινωνίας και του Κοινωνικού Σχεδιασμού.

3. Tο Ερευνητικό Εργαστήριο για τη Γλώσσα και τη Γραφιστική Επικοινωνία (ΕΕΓΓΕ) έχει ως κύρια ερευνητική του δραστηριότητα τη μελέτη του γραπτού λόγου σε επίπεδο τυπογραφικού και γραφιστικού σχεδιασμού. Θεμελιώδεις άξονες της έρευνας που διεξάγεται στο Εργαστήριο ΕΕΓΓΕΕ είναι α. η τυπογραφική γλώσσα της Κυπριακής διαλέκτου, β. η οπτική γλώσσα και η τεχνολογία και γ. η αστική γραφιστική γλώσσα. Η φιλοσοφία του Εργαστηρίου ΕΕΓΓΕ είναι διεπιστημονική γι’ αυτό και διενεργεί παράλληλες ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με ερευνητές από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους.

4. Το «Art + Design: elearning εργαστήριο - σχεδιασμός για την κοινωνική αλλαγή» ασχολείται με ερευνητικές δραστηριότητες και πρακτικές που έχουν κοινωνικό προσανατολισμό, έχουν σχέση με την εκπαίδευση, το σχεδιασμό για τη κοινωνική αλλαγή, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, και την εκμάθηση της τέχνης και του ντηζάιν μέσω τεχνολογιών μάθησης.

5. Στο Ερευνητικό Εργαστήριο Υπολογιστικών Οπτικών Μέσων (Visual Computing Media Research Lab) διεξάγεται έρευνα στον τομέα της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, όραση υπολογιστών και γραφικών υπολογιστή, με έμφαση στην ανάπτυξη αλγορίθμων για κωδικοποίηση, ερμηνεία, οπτικοποίηση και αποκατάσταση δυσδιάστατων και τρισδιάστατων αντικειμένων που υπόκεινται σε αλλαγές της εμφάνισης τους. Στο παρόν στάδιο η έρευνα που διεκπεραιώνεται επικεντρώνεται στις ακόλουθες περιοχές της ανάλυσης βιομετρικών στοιχείων, με έμφαση στη προσομοίωση γήρανσης σε εικόνες προσώπου, στις τρισδιάστατες ανακατασκευές αντικειμένων και σε εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας.

6. Το ερευνητικό εργαστήριο GET Lab - Microsoft Computer Games and Emerging Technologies Research Lab, διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις περιοχές Οπτικός Υπολογισμός, Γραφικά Υπολογιστών, Εικονική & Επαυξημένη Πραγματικότητα και Καινοτόμες Τεχνολογίες. Στη βασική έρευνα, το εργαστήριο στο παρόν στάδιο εστιάζεται σε ανάπτυξη αλγορίθμων για απόδοση (rendering) πραγματικού χρόνου, ρεαλιστική απόδοση και πραγματικού χρόνου προσομοίωση υπολογιστικού φωτισμού και ήχου. Η εφαρμοσμένη έρευνα που διεξάγεται από το εργαστήριο αφορά στην Εμβύθιση (Immersion), Παρουσία (Presence) και Ενσωμάτωση (Embodiment) σε Εικονικά Περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα για ευημερία και ιδιαίτερα συνδιάζοντας έννοιες από νευροεπιστήμη και γνωστική ψυχολογία και Σοβαρά Παιχνίδια για σκοπούς εκπαίδευσης και εξάσκησης.

7. To Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης (Cyprus Interaction Lab), μελετά την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με την τεχνολογία σε διάφορους τομείς και στοχεύει να καταλάβει τον υποστηρικτικό και διαμεσολαβητικό ρόλο της τεχνολογίας στην προώθηση της μάθησης, επικοινωνίας, συνεργασίας, και κοινωνικής αλλαγής σε ποικίλες περιστάσεις και περιβάλλοντα. Τα μέλη του εργαστηρίου δραστηριοποιούνται στους τομείς: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (HCI), Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Συνεργατική Μάθηση (CSCL), Ηλεκτρονικά παιχνίδια και κοινωνικές/παιδαγωγικές τους διαστάσεις, Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση, Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, Σχεδιασμός για Όλους/Ενιαία Εκπαίδευση, Κοινωνικές Πτυχές της Πληροφορικής, και Εκπαιδευτική Τεχνολογία. http://cyprusinteractionlab.com


Ερευνητική Δραστηριότητα – Τμήμα Καλών Τεχνών

Η ερευνητική δραστηριότητα του του Τμήματος Καλών Τεχνών, επί του παρόντος, επικεντρώνεται στην παραγωγή γραπτού και οπτικο-ακουστικού υλικού, το οποίο αφορά: α) στον νεότερο και σύγχρονο κυπριακό πολιτισμό, με έμφαση στις τέχνες. β) στον θεωρητικό λόγο γύρω από σύγχρονες μορφές τέχνης. γ) σε θεωρίες εθνι[κι]σμού, μετα-αποικιοκρατίας και παγκοσμιοποίησης, με έμφαση στη θέση των τεχνών στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα, και στο ρόλο των τεχνών στη διαμόρφωση ή υπονόμευση εθνικών ή άλλων συλλογικών, όπως και ατομικών ταυτοτήτων. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, καθώς και την ανάπτυξη συνεργασιών, περιλαμβανομένων εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, με σκοπό τη δημιουργία πολυμεσικών έργων. Σημαντικός στόχος, σε σχέση με την έρευνα, αποτελεί η διατήρηση ενός περιβάλλοντος το οποίο αποτελεί χώρο συνάντησης, συζήτησης και διαμόρφωσης ερευνητικών προτάσεων, και θεωρητικών ανταλλαγών, όπως και πλαίσιο παραγωγής βιβλιογραφικού και άλλου υλικού, μέσα στα πλαίσια των παραπάνω θεματικών- ερευνητικών πεδίων.

Έρευνα

Το τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών διεξάγει υψηλού επιπέδου έρευνα σε μεγάλο αριθμό τομέων. Το τμήμα ΠΟΛΥΓΡΑΤ έχει δημιουργήσει τα εξής ερευνητικά εργαστήρια:

Η έρευνα στην σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών επικεντρώνετε γύρο από τις ερευνητικές/ δημιουργικές δραστηριότητες των δυο τμημάτων της σχολής.

Ερευνητική Δραστηριότητα – Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Η έρευνα στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών κυμαίνεται σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων όπως είναι η γραφιστική επικοινωνία, τα υπολογιστικά οπτικά μέσα, ο σχεδιασμός παιχνιδιών, οι καινοτόμες τεχνολογίες, η οπτική κοινωνιολογία, η σημειωτική, η μουσειολογία, η αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή, τα εκπαιδευτικά πολυμέσα και ο σχεδιασμός για κοινωνική αλλαγή. Οι τομείς αυτοί εξερευνώνται μέσω επτά ερευνητικών εργαστηρίων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως ακολούθως:

1. Το Εργαστήρι Οπτικής Κοινωνιολογίας και Μουσειολογίας (VSMS lab) έχει ως στόχο να παράγει έρευνα κυρίως στους τομείς της οπτικής κοινωνιολογίας και της μουσειολογίας. Η έρευνα περιστρέφεται γύρω από δύο βασικούς άξονες: 1) την κριτική εξέταση φωτογραφικών εικόνων (καλλιτεχνικών και καθημερινών εικόνων), τη διανομή και την κατανάλωση τους και 2) τη μελέτη των μουσείων ως μέρος ενός πολιτιστικού τοπίου.

2. Το Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας (SVC Lab) προωθεί την έρευνα, τη θεωρία και το σχεδιασμό διερευνώντας την σχέση μεταξύ Εικόνας/Κειμένου-Τυπογραφίας/Ήχου μέσα από τα πλαίσια της Σημειωτικής, της Τέχνης, της Οπτικής Επικοινωνίας και του Κοινωνικού Σχεδιασμού.

3. Tο Ερευνητικό Εργαστήριο για τη Γλώσσα και τη Γραφιστική Επικοινωνία (ΕΕΓΓΕ) έχει ως κύρια ερευνητική του δραστηριότητα τη μελέτη του γραπτού λόγου σε επίπεδο τυπογραφικού και γραφιστικού σχεδιασμού. Θεμελιώδεις άξονες της έρευνας που διεξάγεται στο Εργαστήριο ΕΕΓΓΕΕ είναι α. η τυπογραφική γλώσσα της Κυπριακής διαλέκτου, β. η οπτική γλώσσα και η τεχνολογία και γ. η αστική γραφιστική γλώσσα. Η φιλοσοφία του Εργαστηρίου ΕΕΓΓΕ είναι διεπιστημονική γι’ αυτό και διενεργεί παράλληλες ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με ερευνητές από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους.

4. Το «Art + Design: elearning εργαστήριο - σχεδιασμός για την κοινωνική αλλαγή» ασχολείται με ερευνητικές δραστηριότητες και πρακτικές που έχουν κοινωνικό προσανατολισμό, έχουν σχέση με την εκπαίδευση, το σχεδιασμό για τη κοινωνική αλλαγή, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, και την εκμάθηση της τέχνης και του ντηζάιν μέσω τεχνολογιών μάθησης.

5. Στο Ερευνητικό Εργαστήριο Υπολογιστικών Οπτικών Μέσων (Visual Computing Media Research Lab) διεξάγεται έρευνα στον τομέα της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, όραση υπολογιστών και γραφικών υπολογιστή, με έμφαση στην ανάπτυξη αλγορίθμων για κωδικοποίηση, ερμηνεία, οπτικοποίηση και αποκατάσταση δυσδιάστατων και τρισδιάστατων αντικειμένων που υπόκεινται σε αλλαγές της εμφάνισης τους. Στο παρόν στάδιο η έρευνα που διεκπεραιώνεται επικεντρώνεται στις ακόλουθες περιοχές της ανάλυσης βιομετρικών στοιχείων, με έμφαση στη προσομοίωση γήρανσης σε εικόνες προσώπου, στις τρισδιάστατες ανακατασκευές αντικειμένων και σε εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας.

6. Το ερευνητικό εργαστήριο GET Lab - Microsoft Computer Games and Emerging Technologies Research Lab, διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις περιοχές Οπτικός Υπολογισμός, Γραφικά Υπολογιστών, Εικονική & Επαυξημένη Πραγματικότητα και Καινοτόμες Τεχνολογίες. Στη βασική έρευνα, το εργαστήριο στο παρόν στάδιο εστιάζεται σε ανάπτυξη αλγορίθμων για απόδοση (rendering) πραγματικού χρόνου, ρεαλιστική απόδοση και πραγματικού χρόνου προσομοίωση υπολογιστικού φωτισμού και ήχου. Η εφαρμοσμένη έρευνα που διεξάγεται από το εργαστήριο αφορά στην Εμβύθιση (Immersion), Παρουσία (Presence) και Ενσωμάτωση (Embodiment) σε Εικονικά Περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα για ευημερία και ιδιαίτερα συνδιάζοντας έννοιες από νευροεπιστήμη και γνωστική ψυχολογία και Σοβαρά Παιχνίδια για σκοπούς εκπαίδευσης και εξάσκησης.

7. To Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης (Cyprus Interaction Lab), μελετά την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με την τεχνολογία σε διάφορους τομείς και στοχεύει να καταλάβει τον υποστηρικτικό και διαμεσολαβητικό ρόλο της τεχνολογίας στην προώθηση της μάθησης, επικοινωνίας, συνεργασίας, και κοινωνικής αλλαγής σε ποικίλες περιστάσεις και περιβάλλοντα. Τα μέλη του εργαστηρίου δραστηριοποιούνται στους τομείς: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (HCI), Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Συνεργατική Μάθηση (CSCL), Ηλεκτρονικά παιχνίδια και κοινωνικές/παιδαγωγικές τους διαστάσεις, Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση, Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, Σχεδιασμός για Όλους/Ενιαία Εκπαίδευση, Κοινωνικές Πτυχές της Πληροφορικής, και Εκπαιδευτική Τεχνολογία. http://cyprusinteractionlab.com


Ερευνητική Δραστηριότητα – Τμήμα Καλών Τεχνών

Η ερευνητική δραστηριότητα του του Τμήματος Καλών Τεχνών, επί του παρόντος, επικεντρώνεται στην παραγωγή γραπτού και οπτικο-ακουστικού υλικού, το οποίο αφορά: α) στον νεότερο και σύγχρονο κυπριακό πολιτισμό, με έμφαση στις τέχνες. β) στον θεωρητικό λόγο γύρω από σύγχρονες μορφές τέχνης. γ) σε θεωρίες εθνι[κι]σμού, μετα-αποικιοκρατίας και παγκοσμιοποίησης, με έμφαση στη θέση των τεχνών στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα, και στο ρόλο των τεχνών στη διαμόρφωση ή υπονόμευση εθνικών ή άλλων συλλογικών, όπως και ατομικών ταυτοτήτων. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, καθώς και την ανάπτυξη συνεργασιών, περιλαμβανομένων εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, με σκοπό τη δημιουργία πολυμεσικών έργων. Σημαντικός στόχος, σε σχέση με την έρευνα, αποτελεί η διατήρηση ενός περιβάλλοντος το οποίο αποτελεί χώρο συνάντησης, συζήτησης και διαμόρφωσης ερευνητικών προτάσεων, και θεωρητικών ανταλλαγών, όπως και πλαίσιο παραγωγής βιβλιογραφικού και άλλου υλικού, μέσα στα πλαίσια των παραπάνω θεματικών- ερευνητικών πεδίων.