Όραμα - Στόχοι

Όραμα του Τμήματος είναι να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως ένα διεθνές κέντρο έρευνας και μάθησης στον τομέα των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών. Σκοπός είναι η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος, το οποίο παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν με ορθό τρόπο τις επαγγελματικές απαιτήσεις του Τομέα των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών. 

Στόχος του είναι η ορθολογιστική ανάπτυξη και διάδοση των διεπιστημονικών γνώσεων και αξιών πάνω στις οποίες θα πρέπει να στηρίζονται καταξιωμένοι επαγγελματίες στον χώρο των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών.

 

Οι σκοποί του Τμήματος είναι:

 • Να προσελκύσει φοιτητές και Ακαδημαϊκό και Άλλο Διδακτικό Προσωπικό υψηλής στάθμης.
 • Να προσφέρει ποιοτική προπτυχιακή και μεταπτυχιακή ακαδημαϊκή εμπειρία και τα εφόδια για επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε φοιτητές τόσο από την Κύπρο όσο και από γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να παρέχει την πιο σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση στα Πολυμέσα και τις Γραφικές Τέχνες.
 • Να αναλάβει και να φέρει εις πέρας ερευνητικές εργασίες υψηλής στάθμης και εμβέλειας.
 • Μέσω ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων, να διαμορφώσει δεσμούς τόσο με τοπικά όσο και με διεθνή κέντρα τα οποία δραστηριοποιούνται στους τομείς των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών.
 • Να διευκολύνει και να διευρύνει τη διεθνή συνεργασία και την εκπαιδευτική κινητικότητα και διακίνηση φοιτητών και ακαδημαϊκών, κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο.
 • Να παρέχει τη βάση για την προώθηση   της διά βίου μάθησης.

 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών θα αποκτήσουν την κατάλληλη επιστημονική υποδομή που θα τους επιτρέπει να:

 • Αναπτύσσουν ιδέες, έννοιες, προτάσεις, λύσεις και επιχειρήματα ανεξάρτητα ή / και συνεργατικά σε σχέση με προκαθορισμένες εργασίες ή με βάση προσωπική πρωτοβουλία.
 • Αναπτύσσουν συγκλίνουσες και αποκλίνουσες ιδέες σε σχέση με την παρατήρηση, έρευνα, προβληματισμό, οπτικοποίηση, σχεδιασμό και ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων.
 • Επιλέγουν, δοκιμάζουν και να χρησιμοποιούν διαφορετικά μέσα, υλικά, μεθοδολογίες, διαδικασίες, περιβάλλοντα και πλαίσια, και/ή με συνδυασμό αυτών, σχετικά με προκαθορισμένες εργασίες.
 • Αναπτύσσουν ολοκληρωμένες λύσεις όπως δημιουργίες, περιβάλλοντα, διεργασίες, προϊόντα, συστήματα, εφαρμογές, γραφιστικές και πολυμεσικές εφαρμογές. Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: εικόνες, γραφικά, κείμενα, τυπογραφικές εφαρμογές, ποικίλα οπτικοακουστικά στοιχεία και αλγορίθμους.
 • Αναζητούν, αξιολογούν, διαχειρίζονται και να διαχέουν πληροφορίες και γνώσεις (πληροφοριακή παιδεία, διαχείριση και ιεράρχηση πληροφορίας, μεταφορά γνώσης). 
 • Διαχειρίζονται σωστά την αλληλεπίδραση μεταξύ πρόθεσης, διαδικασίας, αποτελεσμάτων, πλαισίων και τις μεθόδους διάδοσης.
 • Είναι δημιουργικοί, καινοτόμοι, πολυμήχανοι, επιχειρηματικοί και κοινωνικά υπεύθυνοι.
 • Έχουν τα εφόδια για επαγγελματική απασχόληση σε τομείς που σχετίζονται με τις Γραφικές Τέχνες, τη Γραφιστική, το Σχεδιασμό Πολυμέσων, τις Εφαρμοσμένες Τέχνες και τις Δημιουργικές Τεχνολογίες.
 • Εφαρμόζουν στην πράξη τη δια βίου μάθηση.

 

Ακολουθήστε μας στα social media!

   

 

Όραμα - Στόχοι

Όραμα του Τμήματος είναι να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως ένα διεθνές κέντρο έρευνας και μάθησης στον τομέα των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών. Σκοπός είναι η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος, το οποίο παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν με ορθό τρόπο τις επαγγελματικές απαιτήσεις του Τομέα των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών. 

Στόχος του είναι η ορθολογιστική ανάπτυξη και διάδοση των διεπιστημονικών γνώσεων και αξιών πάνω στις οποίες θα πρέπει να στηρίζονται καταξιωμένοι επαγγελματίες στον χώρο των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών.

 

Οι σκοποί του Τμήματος είναι:

 • Να προσελκύσει φοιτητές και Ακαδημαϊκό και Άλλο Διδακτικό Προσωπικό υψηλής στάθμης.
 • Να προσφέρει ποιοτική προπτυχιακή και μεταπτυχιακή ακαδημαϊκή εμπειρία και τα εφόδια για επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε φοιτητές τόσο από την Κύπρο όσο και από γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να παρέχει την πιο σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση στα Πολυμέσα και τις Γραφικές Τέχνες.
 • Να αναλάβει και να φέρει εις πέρας ερευνητικές εργασίες υψηλής στάθμης και εμβέλειας.
 • Μέσω ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων, να διαμορφώσει δεσμούς τόσο με τοπικά όσο και με διεθνή κέντρα τα οποία δραστηριοποιούνται στους τομείς των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών.
 • Να διευκολύνει και να διευρύνει τη διεθνή συνεργασία και την εκπαιδευτική κινητικότητα και διακίνηση φοιτητών και ακαδημαϊκών, κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο.
 • Να παρέχει τη βάση για την προώθηση   της διά βίου μάθησης.

 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών θα αποκτήσουν την κατάλληλη επιστημονική υποδομή που θα τους επιτρέπει να:

 • Αναπτύσσουν ιδέες, έννοιες, προτάσεις, λύσεις και επιχειρήματα ανεξάρτητα ή / και συνεργατικά σε σχέση με προκαθορισμένες εργασίες ή με βάση προσωπική πρωτοβουλία.
 • Αναπτύσσουν συγκλίνουσες και αποκλίνουσες ιδέες σε σχέση με την παρατήρηση, έρευνα, προβληματισμό, οπτικοποίηση, σχεδιασμό και ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων.
 • Επιλέγουν, δοκιμάζουν και να χρησιμοποιούν διαφορετικά μέσα, υλικά, μεθοδολογίες, διαδικασίες, περιβάλλοντα και πλαίσια, και/ή με συνδυασμό αυτών, σχετικά με προκαθορισμένες εργασίες.
 • Αναπτύσσουν ολοκληρωμένες λύσεις όπως δημιουργίες, περιβάλλοντα, διεργασίες, προϊόντα, συστήματα, εφαρμογές, γραφιστικές και πολυμεσικές εφαρμογές. Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: εικόνες, γραφικά, κείμενα, τυπογραφικές εφαρμογές, ποικίλα οπτικοακουστικά στοιχεία και αλγορίθμους.
 • Αναζητούν, αξιολογούν, διαχειρίζονται και να διαχέουν πληροφορίες και γνώσεις (πληροφοριακή παιδεία, διαχείριση και ιεράρχηση πληροφορίας, μεταφορά γνώσης). 
 • Διαχειρίζονται σωστά την αλληλεπίδραση μεταξύ πρόθεσης, διαδικασίας, αποτελεσμάτων, πλαισίων και τις μεθόδους διάδοσης.
 • Είναι δημιουργικοί, καινοτόμοι, πολυμήχανοι, επιχειρηματικοί και κοινωνικά υπεύθυνοι.
 • Έχουν τα εφόδια για επαγγελματική απασχόληση σε τομείς που σχετίζονται με τις Γραφικές Τέχνες, τη Γραφιστική, το Σχεδιασμό Πολυμέσων, τις Εφαρμοσμένες Τέχνες και τις Δημιουργικές Τεχνολογίες.
 • Εφαρμόζουν στην πράξη τη δια βίου μάθηση.

 

Ακολουθήστε μας στα social media!