Προγράμματα σπουδών

Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι η ορθολογιστική ανάπτυξη και διάδοση των διεπιστημονικών γνώσεων και αξιών πάνω στις οποίες θα πρέπει να στηρίζονται οι καταξιωμένοι επαγγελματίες του μέλλοντος, στον χώρο των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών.

Προπτυχιακές Σπουδές

Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι η ορθολογιστική ανάπτυξη και διάδοση των διεπιστημονικών γνώσεων και αξιών πάνω στις οποίες θα πρέπει να στηρίζονται οι καταξιωμένοι επαγγελματίες του μέλλοντος, στον χώρο των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα είναι σχεδιασμένα για να εστιάζουν τόσο στην θεωρητική θεμελίωση όσο και στην εφαρμογή των τεχνολογιών για προετοιμασία και ένταξη στην βιομηχανία των πολυμέσων και των γραφικών τεχνών. Τα διεπιστημονικά προγράμματα ενθαρρύνουν την ένταξη υποψηφίων με διαφορετικό υπόβαθρο και προωθούν την διακλαδική συνεργασία για την δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα είναι σχεδιασμένα για να εστιάζουν τόσο στην θεωρητική θεμελίωση όσο και στην εφαρμογή των τεχνολογιών για προετοιμασία και ένταξη στην βιομηχανία των πολυμέσων και των γραφικών τεχνών. Τα διεπιστημονικά προγράμματα ενθαρρύνουν την ένταξη υποψηφίων με διαφορετικό υπόβαθρο και προωθούν την διακλαδική συνεργασία για την δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών.

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών αποσκοπεί στην εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό καθώς και σε αξιόλογες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Η δημιουργία μιας δυναμικής ερευνητικής κοινότητας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει στόχο να εξυψώσει το επίπεδο της έρευνας στην Κύπρο και να εμπλουτίσει το δημόσιο διάλογο με θέματα αιχμής στον τομέα των Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών και σε συναφείς τομείς με επιστημονικά επιχειρήματα και σοβαρή ανάλυση.

Διδακτορικές Σπουδές

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών αποσκοπεί στην εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό καθώς και σε αξιόλογες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Η δημιουργία μιας δυναμικής ερευνητικής κοινότητας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει στόχο να εξυψώσει το επίπεδο της έρευνας στην Κύπρο και να εμπλουτίσει το δημόσιο διάλογο με θέματα αιχμής στον τομέα των Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών και σε συναφείς τομείς με επιστημονικά επιχειρήματα και σοβαρή ανάλυση.