Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Το MSc στο Interaction Design είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα πλήρους και μερικής απασχόλησης που εξοπλίζει τους αποφοίτους με δεξιότητες σχεδιασμού, τεχνολογίας και θεωρία στον τομέα του σχεδιασμού αλληλεπίδρασης, ευχαριστίας και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου - υπολογιστή.

MSc in Interaction Design

Το MSc στο Interaction Design είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα πλήρους και μερικής απασχόλησης που εξοπλίζει τους αποφοίτους με δεξιότητες σχεδιασμού, τεχνολογίας και θεωρία στον τομέα του σχεδιασμού αλληλεπίδρασης, ευχαριστίας και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου - υπολογιστή.