Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Το MSc στο Interaction Design είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα πλήρους και μερικής απασχόλησης που εξοπλίζει τους αποφοίτους με δεξιότητες σχεδιασμού, τεχνολογίας και θεωρία στον τομέα του σχεδιασμού αλληλεπίδρασης, ευχαριστίας και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου - υπολογιστή.

MSc in Interaction Design

Το MSc στο Interaction Design είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα πλήρους και μερικής απασχόλησης που εξοπλίζει τους αποφοίτους με δεξιότητες σχεδιασμού, τεχνολογίας και θεωρία στον τομέα του σχεδιασμού αλληλεπίδρασης, ευχαριστίας και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου - υπολογιστή.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην γλωσσική εκμάθηση, υποβοηθούμενη από τις νέες τεχνολογίες και στόχο έχει να εξυπηρετήσει ανάγκες της τοπικής και διεθνούς κοινότητας που ασχολείται με τη διδασκαλία της γλώσσας -δεύτερης, ξένης ή και μητρικής.

Online MA in Computer Assisted Language Learning (CALL)

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην γλωσσική εκμάθηση, υποβοηθούμενη από τις νέες τεχνολογίες και στόχο έχει να εξυπηρετήσει ανάγκες της τοπικής και διεθνούς κοινότητας που ασχολείται με τη διδασκαλία της γλώσσας -δεύτερης, ξένης ή και μητρικής.