Κέντρο Αριστείας CYENS 

Το CYENS (https://www.cyens.org.cy/) είναι Ερευνητικό Κέντρο αριστείας στην Κύπρο το οποίο εστιάζει στα Διαδραστικά Μέσα.  Το CYENS έχει ιδρυθεί το 2018 με αρχικό προυπολογισμό περίπου 50εκ. ευρώ. Ιδρύθηκε μετά την επιτυχία των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην προκύρηξη του σχήματος H2020-TEAMING (Φάση 1: 2014-2015 & Φάση 2: 2017-2024).

 

To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέτοχος του ερευνητικού κέντρου CYENS και εταίρος στο ερευνητικό πρόγραμμα H2020-TEAMING-RISE. Ακαδημαικοί του τμηματος Πολυμέσων και Γραφικών (ΠΟΛΥΓΡΑΤ) είναι ιδρυτικά μέλη του κέντρου και έχουν ενεργό ρόλο στο CYENS.

Η Δρ. Δέσποινα Μιχαήλ-Γρηγορίου είναι Επιστημονική Υπεύθυνη (Principal Investigator) και η Αναπληρώτρια Επιστημονική Συντονίστρια του όλου έργου H2020-TEAMING. O Καθηγητής Αντρέας Λανίτης, η Αναπλ. Καθηγήτρια Άντρη Ιωάννου και η Αναπλ. Καθηγήτρια Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ, ακαδημαϊκοί του Τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ και μέλη της κοινοπραξίας του προγράμματος.

Μέσα στο κέντρο αριστείας CYENS:  

Η Δρ. Δέσποινα Μιχαήλ-Γρηγορίου διευθύνει τον κεντρικό πυλώνα έρευνας των 'Οπτικών Επιστημών' και ηγείται της ερευνητικής ομάδας Virtual Reality for Well-Being research group.

O Καθηγητής Αντρέας Λανίτης ηγείται της ερευνητικής ομάδας Biometrics for Smart Human-centred Emerging Technologies research group.

H Αναπλ. Καθηγήτρια Άντρη Ιωάννου ηγείται της ερευνητικής ομάδας the Interactive Media and Education/Edutainment research group.

H Αναπλ. Καθηγήτρια Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ Associate ηγείται της ερευνητικής ομάδας Museum Lab research group of the CYENS research group.

 

 

 

Οι προαναφερόμενες ερευνητικές ομάδες του Κέντρου Αριστείας CYENS συνεργάζονται στενά με τα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με επικεφαλής τους ίδιους ακαδημαϊκούς, αντίστοιχα:

GET Lab - Microsoft Computer Games and Emerging Technologies Research Lab
Visual Media Computing Research Lab
Cyprus Interaction Lab (CIL)
Visual Sociology and Museum Studies Lab (VSMS lab)

Κέντρο Αριστείας CYENS 

Το CYENS (https://www.cyens.org.cy/) είναι Ερευνητικό Κέντρο αριστείας στην Κύπρο το οποίο εστιάζει στα Διαδραστικά Μέσα.  Το CYENS έχει ιδρυθεί το 2018 με αρχικό προυπολογισμό περίπου 50εκ. ευρώ. Ιδρύθηκε μετά την επιτυχία των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην προκύρηξη του σχήματος H2020-TEAMING (Φάση 1: 2014-2015 & Φάση 2: 2017-2024).

 

To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέτοχος του ερευνητικού κέντρου CYENS και εταίρος στο ερευνητικό πρόγραμμα H2020-TEAMING-RISE. Ακαδημαικοί του τμηματος Πολυμέσων και Γραφικών (ΠΟΛΥΓΡΑΤ) είναι ιδρυτικά μέλη του κέντρου και έχουν ενεργό ρόλο στο CYENS.

Η Δρ. Δέσποινα Μιχαήλ-Γρηγορίου είναι Επιστημονική Υπεύθυνη (Principal Investigator) και η Αναπληρώτρια Επιστημονική Συντονίστρια του όλου έργου H2020-TEAMING. O Καθηγητής Αντρέας Λανίτης, η Αναπλ. Καθηγήτρια Άντρη Ιωάννου και η Αναπλ. Καθηγήτρια Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ, ακαδημαϊκοί του Τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ και μέλη της κοινοπραξίας του προγράμματος.

Μέσα στο κέντρο αριστείας CYENS:  

Η Δρ. Δέσποινα Μιχαήλ-Γρηγορίου διευθύνει τον κεντρικό πυλώνα έρευνας των 'Οπτικών Επιστημών' και ηγείται της ερευνητικής ομάδας Virtual Reality for Well-Being research group.

O Καθηγητής Αντρέας Λανίτης ηγείται της ερευνητικής ομάδας Biometrics for Smart Human-centred Emerging Technologies research group.

H Αναπλ. Καθηγήτρια Άντρη Ιωάννου ηγείται της ερευνητικής ομάδας the Interactive Media and Education/Edutainment research group.

H Αναπλ. Καθηγήτρια Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ Associate ηγείται της ερευνητικής ομάδας Museum Lab research group of the CYENS research group.

 

 

 

Οι προαναφερόμενες ερευνητικές ομάδες του Κέντρου Αριστείας CYENS συνεργάζονται στενά με τα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με επικεφαλής τους ίδιους ακαδημαϊκούς, αντίστοιχα:

GET Lab - Microsoft Computer Games and Emerging Technologies Research Lab
Visual Media Computing Research Lab
Cyprus Interaction Lab (CIL)
Visual Sociology and Museum Studies Lab (VSMS lab)