Κέντρο Αριστείας CYENS 

Το CYENS (https://www.cyens.org.cy/) είναι Ερευνητικό Κέντρο αριστείας στην Κύπρο το οποίο εστιάζει στα Διαδραστικά Μέσα.  Το CYENS έχει ιδρυθεί το 2018 με αρχικό προυπολογισμό περίπου 50εκ. ευρώ. Ιδρύθηκε μετά την επιτυχία των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην προκύρηξη του σχήματος H2020-TEAMING (Φάση 1: 2014-2015 & Φάση 2: 2017-2024).

To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέτοχος του ερευνητικού κέντρου CYENS και εταίρος στο ερευνητικό πρόγραμμα H2020-TEAMING-RISE. Οι πιο κάτω Ακαδημαικοί του τμηματος Πολυμέσων και Γραφικών (ΠΟΛΥΓΡΑΤ) είναι ιδρυτικά μέλη του κέντρου:

Αναπλ. Καθηγήτρια Δέσποινα Μιχαήλ-Γρηγορίου 

Αναπλ. Καθηγήτρια Άντρη Ιωάννου

Αναπλ. Καθηγήτρια Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ

Καθηγητής Αντρέας Λανίτης

Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης

Μέσα στο κέντρο αριστείας CYENS:  

Ο Καθηγητής Αντρέας Λανίτης διευθύνει τον κεντρικό πυλώνα έρευνας των 'Οπτικών Επιστημών' και ηγείται της ερευνητικής ομάδας  Biometrics for Smart Human-centred Emerging Technologies research group.

H Αναπλ. Καθηγήτρια Άντρη Ιωάννου ηγείται της ερευνητικής ομάδας the Interactive Media and Education/Edutainment research group.

H Αναπλ. Καθηγήτρια Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ Associate ηγείται της ερευνητικής ομάδας Museum Lab research group το οποίο δραστηριοποιείται τόσο στο CYENS όσο και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 Ο Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης ηγείται της ερευνητικής ομάδας Human Computer Interaction research group.

 

 

Οι προαναφερόμενες ερευνητικές ομάδες του Κέντρου Αριστείας CYENS συνεργάζονται στενά με τα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με επικεφαλής τους ίδιους ακαδημαϊκούς, αντίστοιχα:


Visual Media Computing Research Lab
Cyprus Interaction Lab (CIL)

Κέντρο Αριστείας CYENS 

Το CYENS (https://www.cyens.org.cy/) είναι Ερευνητικό Κέντρο αριστείας στην Κύπρο το οποίο εστιάζει στα Διαδραστικά Μέσα.  Το CYENS έχει ιδρυθεί το 2018 με αρχικό προυπολογισμό περίπου 50εκ. ευρώ. Ιδρύθηκε μετά την επιτυχία των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην προκύρηξη του σχήματος H2020-TEAMING (Φάση 1: 2014-2015 & Φάση 2: 2017-2024).

To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέτοχος του ερευνητικού κέντρου CYENS και εταίρος στο ερευνητικό πρόγραμμα H2020-TEAMING-RISE. Οι πιο κάτω Ακαδημαικοί του τμηματος Πολυμέσων και Γραφικών (ΠΟΛΥΓΡΑΤ) είναι ιδρυτικά μέλη του κέντρου:

Αναπλ. Καθηγήτρια Δέσποινα Μιχαήλ-Γρηγορίου 

Αναπλ. Καθηγήτρια Άντρη Ιωάννου

Αναπλ. Καθηγήτρια Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ

Καθηγητής Αντρέας Λανίτης

Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης

Μέσα στο κέντρο αριστείας CYENS:  

Ο Καθηγητής Αντρέας Λανίτης διευθύνει τον κεντρικό πυλώνα έρευνας των 'Οπτικών Επιστημών' και ηγείται της ερευνητικής ομάδας  Biometrics for Smart Human-centred Emerging Technologies research group.

H Αναπλ. Καθηγήτρια Άντρη Ιωάννου ηγείται της ερευνητικής ομάδας the Interactive Media and Education/Edutainment research group.

H Αναπλ. Καθηγήτρια Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ Associate ηγείται της ερευνητικής ομάδας Museum Lab research group το οποίο δραστηριοποιείται τόσο στο CYENS όσο και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 Ο Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης ηγείται της ερευνητικής ομάδας Human Computer Interaction research group.

 

 

Οι προαναφερόμενες ερευνητικές ομάδες του Κέντρου Αριστείας CYENS συνεργάζονται στενά με τα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με επικεφαλής τους ίδιους ακαδημαϊκούς, αντίστοιχα:


Visual Media Computing Research Lab
Cyprus Interaction Lab (CIL)