Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβρη 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

Μία (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: “Technology Enhanced Learnings” στα παρακάτω θέματα

 • Multimodal, interactive technologies for learning
 • Educational Robotics

Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Πληροφορική ή άλλο συναφές αντικείμενο
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα οργάνωσης και διεκπεραίωσης ερευνητικής εργασίας
 • Εξαιρετικές ικανότητες  χειρισμού τεχνολογίας και ικανότητα  γρήγορης εκμάθησης νέων τεχνολογιών.
 • O/η επιλεχθείς/σα υποψήφιος/α θα συσχετιστεί με το Ερευνητικό Εργαστήριο “Cyprus Interaction Lab” http://cyprusinteractionlab.com/ και θα έχει τη δυνατότητα να εμπλακεί σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές.

Ερευνητική Σύμβουλος : Άντρη Ιωάννου, Επίκουρη Καθηγήτρια, andri.i.ioannou@cut.ac.cy

 

Δυο (2) θέσεις σον γενικό τομέα του «Σχεδίου για κοινωνική αλλαγή» και πιο συγκεκριμένα στους ευρείς τομείς

 • Σχεδιασμός για κοινωνική καινοτομία  
 • Κοινωνική επιχειρηματικότητα

Οι υποψήφιοι για αυτές τις θέσεις θα πρέπει να κατέχουν:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στους ευρείς τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών ή κοινωνικών επιστημών,  όπως η εκπαίδευση, ο σχεδιασμός, η κοινωνιολογία ή οι πολιτικές επιστήμες
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Δυνατότητα οργάνωσης και διεξαγωγής ερευνητικών εργασιών
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στον υπολογιστή και ικανότητα γρήγορης εκμάθησης
 • Ενδιαφέρον για κοινωνικά ζητήματα

Εκτός από τις απαιτήσεις που το πανεπιστήμιο ζητά για να υποβάλετε αίτηση για το διδακτορικό πρόγραμμα, η αίτηση σας πρέπει να περιλαμβάνει γραπτή επιστολή ενδιαφέροντος ή δήλωση γραμμένη στα αγγλικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να αναλάβετε τις συγκεκριμένες σπουδές, τους ερευνητικούς σας στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις κατ 'ανώτατο όριο).

Οι επιτυχημένοι υποψήφιοι θα συνεργαστούν με το "Art + Design: eLearning Lab - Design for Social Change" (http://elearningartdesign.org/) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου όπου θα εργαστούν πάνω σε θέματα και δραστηριότητες κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με μία φιλική ομάδα ανθρώπων. Παράλληλα με τις σπουδές τους, ο επιτυχημένος υποψήφιος μπορεί να απασχοληθεί με ερευνητικό πρόγραμμα και θα έχει καθήκοντα διδασκαλίας στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών με κατάλληλη αποζημίωση.

Ερευνητικός  Σύμβουλος: Νίκος  Σουλέλες, Αναπληρωτής Καθηγητής, nicos.souleles@cut.ac.cy

 

Δυο (2) θέσεις στα θέματα:

 • Virtual Reality for Well being  ή
 • Virtual Reality & Emerging Technologies with applications in Neuroscience or
 • Virtual Reality & Emerging Technologies with applications in Psychology

Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο* από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε συναφή περιοχή (π.χ. Διαδραστικά  Μέσα/Πληροφορική, Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/Νευροπειστήμη/Ψυχολογία) με εξειδίκευση στην Εικονική Πραγματικότητα (virtual reality) ή/και στις μετρήσεις βιοσημάτων.
 • Άριστες προγραμματιστικές ικανότητες /εξαίρετη γνώση της προγραμματιστικής γλώσσας C/C++/ ή και εξαίρετη γνώση μηχανής ανάπτυξης παιχνιδιών (π.χ.Unity)
 • Ικανότητα διεκπεραίωσης αυτόνομης ερευνητικής εργασίας
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Τα πιο κάτω θέματα θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα:
 • εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων ή/και η προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
 • Πολύ καλή γνώση λογισμικού για τρισδιάστατη μοντελοποίηση
 • Εμπειρία στο experimental research
 • Καλή γνώση στατιστικής ανάλυσης

* Σε περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος επιδεικνύει ΕΞΑΙΡΕΤΗ ακαδημαϊκή επίδοση, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου δεν θα αποτελέσει απόλυτη απαίτηση για αυτή την θέση (αν και συστήνεται ανεπιφύλακτα)

Για αυτή τη θέση, γίνονται αιτήσεις δέκτες μόνο για πλήρη φοίτηση

Οι επιτυχείς υποψήφιοι, θα συσχετιστεί με το ερευνητικό εργαστήριο του τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Microsoft Computer Games and Emerging Technologies Research Lab (GET Lab – http://getlab.org) και θα λαμβάνει μέρος ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου.

Οι επιτυχείς υποψήφιοι ενδέχεται να εργοδοτηθούν, με ανάλογες απολαβές, σαν βοηθοί διδασκαλίας σε μαθήματα του τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με βάση τις ανάγκες του τμήματος ανά ακαδημαϊκή χρονιά.

Επιλεχθέντες υποψήφιοι με εξαίρετα ακαδημαϊκά προσόντα δύναται να εργοδοτηθούν σε ερευνητικά προγράμματα που συμμετέχει το GET Lab.

Ερευνητική Σύμβουλος: Δέσποινα Μιχαήλ Γρηγορίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, despina.grigoriou@cut.ac.cy,

 

 • Μία (1) θέση σε στο θέμα «Έξυπνες Ανθρωποκεντρικές Τεχνολογίες»

Η θέση αυτή περιλαμβάνει πολυθεματική έρευνα σε συνδυασμό τομέων που περιλαμβάνουν τη βιομετρία, μηχανική όραση, μηχανική μάθηση, αναδυόμενες τεχνολογίες, κινητή υπολογιστική, και εικονική και μεικτή πραγματικότητα.

Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στη Πληροφορική ή στα Πολυμέσα ή στην  Ηλεκτρονική Μηχανική ή άλλο συναφή κλάδο.
 • Εξαιρετική γνώση προγραμματισμού υπολογιστών σε γλώσσα υψηλού επιπέδου.
 • Ικανότητα οργάνωσης και διεκπεραίωσης ερευνητικής εργασίας.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Η εργασία θα εκπονηθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο “Visual Media Computing” (http://www.cut.ac.cy/mga/research/vmc/). Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές. Επίσης ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει τη δυνατότητα να εργοδοτηθεί ή/και να εκτελέσει μέρος της ερευνητικής εργασίας του/της στο νεοσυσταθέν Κέντρο Έρευνας Αριστείας RISE (http://www.rise.org.cy).

Ερευνητικός Σύμβουλος, Ανδρέας Λανίτης, Καθηγητής, andreas.lanitis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Τηλ.: 25002530, Φαξ.: 25002768

Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβρη 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

Μία (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: “Technology Enhanced Learnings” στα παρακάτω θέματα

 • Multimodal, interactive technologies for learning
 • Educational Robotics

Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Πληροφορική ή άλλο συναφές αντικείμενο
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα οργάνωσης και διεκπεραίωσης ερευνητικής εργασίας
 • Εξαιρετικές ικανότητες  χειρισμού τεχνολογίας και ικανότητα  γρήγορης εκμάθησης νέων τεχνολογιών.
 • O/η επιλεχθείς/σα υποψήφιος/α θα συσχετιστεί με το Ερευνητικό Εργαστήριο “Cyprus Interaction Lab” http://cyprusinteractionlab.com/ και θα έχει τη δυνατότητα να εμπλακεί σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές.

Ερευνητική Σύμβουλος : Άντρη Ιωάννου, Επίκουρη Καθηγήτρια, andri.i.ioannou@cut.ac.cy

 

Δυο (2) θέσεις σον γενικό τομέα του «Σχεδίου για κοινωνική αλλαγή» και πιο συγκεκριμένα στους ευρείς τομείς

 • Σχεδιασμός για κοινωνική καινοτομία  
 • Κοινωνική επιχειρηματικότητα

Οι υποψήφιοι για αυτές τις θέσεις θα πρέπει να κατέχουν:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στους ευρείς τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών ή κοινωνικών επιστημών,  όπως η εκπαίδευση, ο σχεδιασμός, η κοινωνιολογία ή οι πολιτικές επιστήμες
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Δυνατότητα οργάνωσης και διεξαγωγής ερευνητικών εργασιών
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στον υπολογιστή και ικανότητα γρήγορης εκμάθησης
 • Ενδιαφέρον για κοινωνικά ζητήματα

Εκτός από τις απαιτήσεις που το πανεπιστήμιο ζητά για να υποβάλετε αίτηση για το διδακτορικό πρόγραμμα, η αίτηση σας πρέπει να περιλαμβάνει γραπτή επιστολή ενδιαφέροντος ή δήλωση γραμμένη στα αγγλικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να αναλάβετε τις συγκεκριμένες σπουδές, τους ερευνητικούς σας στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις κατ 'ανώτατο όριο).

Οι επιτυχημένοι υποψήφιοι θα συνεργαστούν με το "Art + Design: eLearning Lab - Design for Social Change" (http://elearningartdesign.org/) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου όπου θα εργαστούν πάνω σε θέματα και δραστηριότητες κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με μία φιλική ομάδα ανθρώπων. Παράλληλα με τις σπουδές τους, ο επιτυχημένος υποψήφιος μπορεί να απασχοληθεί με ερευνητικό πρόγραμμα και θα έχει καθήκοντα διδασκαλίας στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών με κατάλληλη αποζημίωση.

Ερευνητικός  Σύμβουλος: Νίκος  Σουλέλες, Αναπληρωτής Καθηγητής, nicos.souleles@cut.ac.cy

 

Δυο (2) θέσεις στα θέματα:

 • Virtual Reality for Well being  ή
 • Virtual Reality & Emerging Technologies with applications in Neuroscience or
 • Virtual Reality & Emerging Technologies with applications in Psychology

Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο* από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε συναφή περιοχή (π.χ. Διαδραστικά  Μέσα/Πληροφορική, Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/Νευροπειστήμη/Ψυχολογία) με εξειδίκευση στην Εικονική Πραγματικότητα (virtual reality) ή/και στις μετρήσεις βιοσημάτων.
 • Άριστες προγραμματιστικές ικανότητες /εξαίρετη γνώση της προγραμματιστικής γλώσσας C/C++/ ή και εξαίρετη γνώση μηχανής ανάπτυξης παιχνιδιών (π.χ.Unity)
 • Ικανότητα διεκπεραίωσης αυτόνομης ερευνητικής εργασίας
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Τα πιο κάτω θέματα θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα:
 • εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων ή/και η προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
 • Πολύ καλή γνώση λογισμικού για τρισδιάστατη μοντελοποίηση
 • Εμπειρία στο experimental research
 • Καλή γνώση στατιστικής ανάλυσης

* Σε περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος επιδεικνύει ΕΞΑΙΡΕΤΗ ακαδημαϊκή επίδοση, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου δεν θα αποτελέσει απόλυτη απαίτηση για αυτή την θέση (αν και συστήνεται ανεπιφύλακτα)

Για αυτή τη θέση, γίνονται αιτήσεις δέκτες μόνο για πλήρη φοίτηση

Οι επιτυχείς υποψήφιοι, θα συσχετιστεί με το ερευνητικό εργαστήριο του τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Microsoft Computer Games and Emerging Technologies Research Lab (GET Lab – http://getlab.org) και θα λαμβάνει μέρος ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου.

Οι επιτυχείς υποψήφιοι ενδέχεται να εργοδοτηθούν, με ανάλογες απολαβές, σαν βοηθοί διδασκαλίας σε μαθήματα του τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με βάση τις ανάγκες του τμήματος ανά ακαδημαϊκή χρονιά.

Επιλεχθέντες υποψήφιοι με εξαίρετα ακαδημαϊκά προσόντα δύναται να εργοδοτηθούν σε ερευνητικά προγράμματα που συμμετέχει το GET Lab.

Ερευνητική Σύμβουλος: Δέσποινα Μιχαήλ Γρηγορίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, despina.grigoriou@cut.ac.cy,

 

 • Μία (1) θέση σε στο θέμα «Έξυπνες Ανθρωποκεντρικές Τεχνολογίες»

Η θέση αυτή περιλαμβάνει πολυθεματική έρευνα σε συνδυασμό τομέων που περιλαμβάνουν τη βιομετρία, μηχανική όραση, μηχανική μάθηση, αναδυόμενες τεχνολογίες, κινητή υπολογιστική, και εικονική και μεικτή πραγματικότητα.

Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στη Πληροφορική ή στα Πολυμέσα ή στην  Ηλεκτρονική Μηχανική ή άλλο συναφή κλάδο.
 • Εξαιρετική γνώση προγραμματισμού υπολογιστών σε γλώσσα υψηλού επιπέδου.
 • Ικανότητα οργάνωσης και διεκπεραίωσης ερευνητικής εργασίας.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Η εργασία θα εκπονηθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο “Visual Media Computing” (http://www.cut.ac.cy/mga/research/vmc/). Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές. Επίσης ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει τη δυνατότητα να εργοδοτηθεί ή/και να εκτελέσει μέρος της ερευνητικής εργασίας του/της στο νεοσυσταθέν Κέντρο Έρευνας Αριστείας RISE (http://www.rise.org.cy).

Ερευνητικός Σύμβουλος, Ανδρέας Λανίτης, Καθηγητής, andreas.lanitis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Τηλ.: 25002530, Φαξ.: 25002768