Διδακτορικές Σπουδές

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών αποσκοπεί στην εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό καθώς και σε αξιόλογες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Η δημιουργία μιας δυναμικής ερευνητικής κοινότητας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει στόχο να εξυψώσει το επίπεδο της έρευνας στην Κύπρο και να εμπλουτίσει το δημόσιο διάλογο με θέματα αιχμής στον τομέα των Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών και σε συναφείς τομείς με επιστημονικά επιχειρήματα και σοβαρή ανάλυση. 

 

Δείτε αρχεία:

Διδακτορικές Σπουδές

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών αποσκοπεί στην εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό καθώς και σε αξιόλογες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Η δημιουργία μιας δυναμικής ερευνητικής κοινότητας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει στόχο να εξυψώσει το επίπεδο της έρευνας στην Κύπρο και να εμπλουτίσει το δημόσιο διάλογο με θέματα αιχμής στον τομέα των Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών και σε συναφείς τομείς με επιστημονικά επιχειρήματα και σοβαρή ανάλυση. 

 

Δείτε αρχεία: