Όραμα - Στόχοι

Το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών στοχεύει στην ανάπτυξη και διάδοση διεπιστημονικών ακαδημαϊκών αξιών και γνώσεων στους τομείς των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών που θα συμβάλουν σε διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο και θα στηρίξουν επίσης την εφαρμοσμένη, επαγγελματική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη των φοιτητών και των φοιτητριών μας.

Το Τμήμα στοχεύει στην επίτευξη διεθνών προτύπων αριστείας στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στους τομείς των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών. Προωθεί τη διεπιστημονικότητα στην σχεδίαση και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας, ακαδημαϊκών (γυναικών και αντρών) και ερευνητικών οργανισμών.

Η έμφαση και η επένδυση σε ισχυρή θεωρητική και μεθοδολογική βάση, η νέα τεχνολογία, η δημιουργικότητα, η αισθητική, ο σχεδιασμός, η καινοτομία και η διεπιστημονικότητα, καθώς και η αναγνώριση και αξιοποίηση της πολυπλοκότητας των σχετικών ακαδημαϊκών τομέων, είναι χαρακτηριστικά του πολυτομεακού μας τμήματος.

Προσπαθούμε να προβλέψουμε τις αναδυόμενες επαγγελματικές τάσεις στην αγορά και να εξετάσουμε τη δεδηλωμένη δέσμευση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προς την εφαρμοσμένη έρευνα, την καινοτομία και τους δημιουργικούς τομείς. Δεσμευόμαστε για υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και έρευνα.

Οι σκοποί του Τμήματος είναι:

 • Να προσελκύσει φοιτητές και φοιτήτριες και ακαδημαϊκό και άλλο διδακτικό προσωπικό υψηλής στάθμης.
 • Να προσφέρει ποιοτική προπτυχιακή και μεταπτυχιακή ακαδημαϊκή εμπειρία και τα εφόδια για επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε φοιτητές και φοιτήτριες τόσο από την Κύπρο όσο και από γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να παρέχει την πιο σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση στα Πολυμέσα και τις Γραφικές Τέχνες.
 • Να αναλάβει και να φέρει εις πέρας ερευνητικές εργασίες υψηλής στάθμης και εμβέλειας.
 • Μέσω ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων, να διαμορφώσει δεσμούς τόσο με τοπικά όσο και με διεθνή κέντρα τα οποία δραστηριοποιούνται στους τομείς των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών.
 • Να διευκολύνει και να διευρύνει τη διεθνή συνεργασία και την εκπαιδευτική κινητικότητα και διακίνηση φοιτητών και φοιτητριών και ακαδημαϊκών (γυναικών και αντρών), κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο.
 • Να παρέχει τη βάση για την προώθηση της διά βίου μάθησης.

 

Οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών θα μπορούν να:

 • Αναπτύσσουν ιδέες, έννοιες, προτάσεις, λύσεις και επιχειρήματα ανεξάρτητα ή / και συνεργατικά σε σχέση με προκαθορισμένες εργασίες ή με βάση προσωπική πρωτοβουλία.
 • Αναπτύσσουν συγκλίνουσες και αποκλίνουσες ιδέες σε σχέση με την παρατήρηση, έρευνα, προβληματισμό, οπτικοποίηση, σχεδιασμό και ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων.
 • Επιλέγουν, δοκιμάζουν και να χρησιμοποιούν διαφορετικά μέσα, υλικά, μεθοδολογίες, διαδικασίες, περιβάλλοντα και πλαίσια, και/ή με συνδυασμό αυτών, σχετικά με προκαθορισμένες εργασίες.
 • Αναπτύσσουν ολοκληρωμένες λύσεις όπως δημιουργίες, περιβάλλοντα, διεργασίες, προϊόντα, συστήματα, εφαρμογές, γραφιστικές και πολυμεσικές εφαρμογές. Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: εικόνες, γραφικά, κείμενα, τυπογραφικές εφαρμογές, ποικίλα οπτικοακουστικά στοιχεία και αλγορίθμους.
 • Αναζητούν, αξιολογούν, διαχειρίζονται και να διαχέουν πληροφορίες και γνώσεις (πληροφοριακή παιδεία, διαχείριση και ιεράρχηση πληροφορίας, μεταφορά γνώσης). 
 • Διαχειρίζονται σωστά την αλληλεπίδραση μεταξύ πρόθεσης, διαδικασίας, αποτελεσμάτων, πλαισίων και τις μεθόδους διάδοσης.
 • Είναι δημιουργικοί, καινοτόμοι, πολυμήχανοι, επιχειρηματικοί και κοινωνικά υπεύθυνοι.
 • Έχουν τα εφόδια για επαγγελματική απασχόληση σε τομείς που σχετίζονται με τις Γραφικές Τέχνες, τη Γραφιστική, το Σχεδιασμό Πολυμέσων, τις Εφαρμοσμένες Τέχνες και τις Δημιουργικές Τεχνολογίες.
 • Εφαρμόζουν στην πράξη τη δια βίου μάθηση.

 

Οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες του προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν στους ακόλουθους τομείς:

 • Διαφημιστικά γραφεία
 • Εταιρείες με εσωτερικούς σχεδιαστές
 • Ελεύθερος/η επαγγελματίας ή δικά σας γραφεία/ στούντιο
 • Ερευνητικά προγράμματα/ ερευνητικά κέντρα
 • Εκδοτικοί οίκοι περιοδικών
 • Τρισδιάστατες εταιρείες μοντελοποίησης και κινουμένων σχεδίων
 • Εταιρείες σχεδιασμού ιστοσελίδων
 • Τηλεοπτικά κανάλια
 • Εταιρείες σχεδιασμού βιντεοπαιχνιδιών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Makerspaces

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθήστε μας στα social media!

    CutMGA YT  Linked in cutmga

 

Όραμα - Στόχοι

Το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών στοχεύει στην ανάπτυξη και διάδοση διεπιστημονικών ακαδημαϊκών αξιών και γνώσεων στους τομείς των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών που θα συμβάλουν σε διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο και θα στηρίξουν επίσης την εφαρμοσμένη, επαγγελματική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη των φοιτητών και των φοιτητριών μας.

Το Τμήμα στοχεύει στην επίτευξη διεθνών προτύπων αριστείας στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στους τομείς των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών. Προωθεί τη διεπιστημονικότητα στην σχεδίαση και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας, ακαδημαϊκών (γυναικών και αντρών) και ερευνητικών οργανισμών.

Η έμφαση και η επένδυση σε ισχυρή θεωρητική και μεθοδολογική βάση, η νέα τεχνολογία, η δημιουργικότητα, η αισθητική, ο σχεδιασμός, η καινοτομία και η διεπιστημονικότητα, καθώς και η αναγνώριση και αξιοποίηση της πολυπλοκότητας των σχετικών ακαδημαϊκών τομέων, είναι χαρακτηριστικά του πολυτομεακού μας τμήματος.

Προσπαθούμε να προβλέψουμε τις αναδυόμενες επαγγελματικές τάσεις στην αγορά και να εξετάσουμε τη δεδηλωμένη δέσμευση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προς την εφαρμοσμένη έρευνα, την καινοτομία και τους δημιουργικούς τομείς. Δεσμευόμαστε για υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και έρευνα.

Οι σκοποί του Τμήματος είναι:

 • Να προσελκύσει φοιτητές και φοιτήτριες και ακαδημαϊκό και άλλο διδακτικό προσωπικό υψηλής στάθμης.
 • Να προσφέρει ποιοτική προπτυχιακή και μεταπτυχιακή ακαδημαϊκή εμπειρία και τα εφόδια για επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε φοιτητές και φοιτήτριες τόσο από την Κύπρο όσο και από γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να παρέχει την πιο σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση στα Πολυμέσα και τις Γραφικές Τέχνες.
 • Να αναλάβει και να φέρει εις πέρας ερευνητικές εργασίες υψηλής στάθμης και εμβέλειας.
 • Μέσω ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων, να διαμορφώσει δεσμούς τόσο με τοπικά όσο και με διεθνή κέντρα τα οποία δραστηριοποιούνται στους τομείς των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών.
 • Να διευκολύνει και να διευρύνει τη διεθνή συνεργασία και την εκπαιδευτική κινητικότητα και διακίνηση φοιτητών και φοιτητριών και ακαδημαϊκών (γυναικών και αντρών), κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο.
 • Να παρέχει τη βάση για την προώθηση της διά βίου μάθησης.

 

Οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών θα μπορούν να:

 • Αναπτύσσουν ιδέες, έννοιες, προτάσεις, λύσεις και επιχειρήματα ανεξάρτητα ή / και συνεργατικά σε σχέση με προκαθορισμένες εργασίες ή με βάση προσωπική πρωτοβουλία.
 • Αναπτύσσουν συγκλίνουσες και αποκλίνουσες ιδέες σε σχέση με την παρατήρηση, έρευνα, προβληματισμό, οπτικοποίηση, σχεδιασμό και ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων.
 • Επιλέγουν, δοκιμάζουν και να χρησιμοποιούν διαφορετικά μέσα, υλικά, μεθοδολογίες, διαδικασίες, περιβάλλοντα και πλαίσια, και/ή με συνδυασμό αυτών, σχετικά με προκαθορισμένες εργασίες.
 • Αναπτύσσουν ολοκληρωμένες λύσεις όπως δημιουργίες, περιβάλλοντα, διεργασίες, προϊόντα, συστήματα, εφαρμογές, γραφιστικές και πολυμεσικές εφαρμογές. Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: εικόνες, γραφικά, κείμενα, τυπογραφικές εφαρμογές, ποικίλα οπτικοακουστικά στοιχεία και αλγορίθμους.
 • Αναζητούν, αξιολογούν, διαχειρίζονται και να διαχέουν πληροφορίες και γνώσεις (πληροφοριακή παιδεία, διαχείριση και ιεράρχηση πληροφορίας, μεταφορά γνώσης). 
 • Διαχειρίζονται σωστά την αλληλεπίδραση μεταξύ πρόθεσης, διαδικασίας, αποτελεσμάτων, πλαισίων και τις μεθόδους διάδοσης.
 • Είναι δημιουργικοί, καινοτόμοι, πολυμήχανοι, επιχειρηματικοί και κοινωνικά υπεύθυνοι.
 • Έχουν τα εφόδια για επαγγελματική απασχόληση σε τομείς που σχετίζονται με τις Γραφικές Τέχνες, τη Γραφιστική, το Σχεδιασμό Πολυμέσων, τις Εφαρμοσμένες Τέχνες και τις Δημιουργικές Τεχνολογίες.
 • Εφαρμόζουν στην πράξη τη δια βίου μάθηση.

 

Οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες του προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν στους ακόλουθους τομείς:

 • Διαφημιστικά γραφεία
 • Εταιρείες με εσωτερικούς σχεδιαστές
 • Ελεύθερος/η επαγγελματίας ή δικά σας γραφεία/ στούντιο
 • Ερευνητικά προγράμματα/ ερευνητικά κέντρα
 • Εκδοτικοί οίκοι περιοδικών
 • Τρισδιάστατες εταιρείες μοντελοποίησης και κινουμένων σχεδίων
 • Εταιρείες σχεδιασμού ιστοσελίδων
 • Τηλεοπτικά κανάλια
 • Εταιρείες σχεδιασμού βιντεοπαιχνιδιών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Makerspaces

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθήστε μας στα social media!

    CutMGA YT  Linked in cutmga