Ευκαιρίες Εργοδότησης (Ακαδημαϊκό Προσωπικό)

Μία (1) θέση ΕΕΠ στην ειδικότητα «Οικονομικά»

Μία (1) θέση ΕΕΠ στην ειδικότητα «Ναυτιλιακά»

Ειδικοί Επιστήμονες - Τμήμα Διοίκησης, Ξενοδοχείων και Τουρισμού