Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία

Δεν προκηρύχθηκαν θέσεις με έναρξη τον Ιανουάριο 2019

Η επόμενη προκήρυξη ενδέχεται να γίνει την Άνοιξη με έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβριο του 2019.

Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία

Δεν προκηρύχθηκαν θέσεις με έναρξη τον Ιανουάριο 2019

Η επόμενη προκήρυξη ενδέχεται να γίνει την Άνοιξη με έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβριο του 2019.