Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μια (1) θέση στο αντικείμενο: «Παθολογία και παρέμβαση στις Αναπτυξιακές Φωνολογικές Διαταραχές» με Επιβλέπουσα Καθηγήτρια την Δρα. Κάκια Πετεινού. Απαιτούμενα προσόντα: Απαιτείται μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Διαταραχών Επικοινωνίας ή λογοπαθολογίας ή αναπτυξιακής/πειραματικής ψυχογλωσσολογίας.

Ερευνητική Σύμβουλος: Κάκια Πετεινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, kakia.petinou@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στο αντικείμενο: «Γνωστική Νευροεπιστήμη» 

Περιγραφή:  Η θέση αφορά στη μελέτη γνωστικών μηχανισμών, όπως είναι η βραχύχρονη μνήμη, η προσοχή και η αντίληψη, και των νευρολογικών τους βάσεων. Ο φοιτητής που θα επιλεγεί θα εκπαιδευτεί στη χρήση πειραματικών ψυχολογικών μεθόδων, στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων νευροαπεικόνισης με MRI και EEG, καθώς και στη χρήση τεχνικών εγκεφαλικής διέγερσης με TMS και tDCS. Το εργαστήριο είναι άρτια εξοπλισμένο με μηχανήματα και τεχνολογία μη-επεμβατικής εγκεφαλικής διέγερσης (TMS και tDCS) και νευροπλοήγησης, εγκεφαλογραφήματος (EEG), και παρακολούθησης οφθαλμικών κινήσεων (eye-tracking). Επιπλέον, υπάρχει στενή συνεργασία με άλλα συναφή εργαστήρια καθώς και με διαγνωστικά κέντρα μαγνητικής τομογραφίας (MRI). Το εργαστήριο βρίσκεται στην καινούργια Κλινική Αποκατάσης του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο χώρο το Παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσού, μόλις μερικά λεπτά από το κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο μέτωπο της Λεμεσού. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου πρόσφατα κατατάχθηκε στις θέσεις 300-350 μεταξύ των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο, βάσει της κατάταξης διεθνούς κύρους Times Higher Education World University Rankings 2018.

Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο σε Ψυχολογία, Βιολογία, Λογοθεραπεία, Επιστήμες Ζωής, Μαθηματικά, Επιστήμες Υπολογιστών ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Χρηματοδότηση: Η θέση θα υποστηριχθεί οικονομικά από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Νίκος Κωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής, nikos.konstantinou@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002486, Φαξ.: 25002864

Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μια (1) θέση στο αντικείμενο: «Παθολογία και παρέμβαση στις Αναπτυξιακές Φωνολογικές Διαταραχές» με Επιβλέπουσα Καθηγήτρια την Δρα. Κάκια Πετεινού. Απαιτούμενα προσόντα: Απαιτείται μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Διαταραχών Επικοινωνίας ή λογοπαθολογίας ή αναπτυξιακής/πειραματικής ψυχογλωσσολογίας.

Ερευνητική Σύμβουλος: Κάκια Πετεινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, kakia.petinou@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στο αντικείμενο: «Γνωστική Νευροεπιστήμη» 

Περιγραφή:  Η θέση αφορά στη μελέτη γνωστικών μηχανισμών, όπως είναι η βραχύχρονη μνήμη, η προσοχή και η αντίληψη, και των νευρολογικών τους βάσεων. Ο φοιτητής που θα επιλεγεί θα εκπαιδευτεί στη χρήση πειραματικών ψυχολογικών μεθόδων, στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων νευροαπεικόνισης με MRI και EEG, καθώς και στη χρήση τεχνικών εγκεφαλικής διέγερσης με TMS και tDCS. Το εργαστήριο είναι άρτια εξοπλισμένο με μηχανήματα και τεχνολογία μη-επεμβατικής εγκεφαλικής διέγερσης (TMS και tDCS) και νευροπλοήγησης, εγκεφαλογραφήματος (EEG), και παρακολούθησης οφθαλμικών κινήσεων (eye-tracking). Επιπλέον, υπάρχει στενή συνεργασία με άλλα συναφή εργαστήρια καθώς και με διαγνωστικά κέντρα μαγνητικής τομογραφίας (MRI). Το εργαστήριο βρίσκεται στην καινούργια Κλινική Αποκατάσης του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο χώρο το Παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσού, μόλις μερικά λεπτά από το κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο μέτωπο της Λεμεσού. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου πρόσφατα κατατάχθηκε στις θέσεις 300-350 μεταξύ των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο, βάσει της κατάταξης διεθνούς κύρους Times Higher Education World University Rankings 2018.

Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο σε Ψυχολογία, Βιολογία, Λογοθεραπεία, Επιστήμες Ζωής, Μαθηματικά, Επιστήμες Υπολογιστών ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Χρηματοδότηση: Η θέση θα υποστηριχθεί οικονομικά από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Νίκος Κωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής, nikos.konstantinou@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002486, Φαξ.: 25002864