Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Δυο (2) θέσεις για διδακτορική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο «Ψυχογλωσσολογία/Νευρογλωσσολογία»

Περιγραφή: Ο όρος αφασία αναφέρεται στις γλωσσικές διαταραχές/διαταραχές επικοινωνίας που εμφανίζονται μετά από εγκεφαλική βλάβη. Τα άτομα με μη ρέουσα αφασία έχουν συχνά δυσκολίες με την παραγωγή και την κατανόηση μορφοσυντακτικών φαινομένων/κατηγοριών, όπως είναι ο χρόνος και η γραμματική όψη. Για παράδειγμα, αρκετά από αυτά τα άτομα συχνά παράγουν εσφαλμένες («αντιγραμματικές») προτάσεις, όπως Ο Κώστας χθες θα φάει μουσακά (λάθος χρόνου/χρονικής αναφοράς) και Επί μια ώρα η Μαρία χθες έλυσε τις ασκήσεις (λάθος γραμματικής όψης). Οι μορφοσυντακτικές διαταραχές που παρατηρούνται στη μη ρέουσα αφασία δεν εκδηλώνονται πάντα με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις γλώσσες. Για παράδειγμα, υπάρχουν πειραματικά ευρήματα που υποστηρίζουν ότι η γραμματική όψη είναι πιο διαταραγμένη στην Ελληνική απ’ ό,τι στην Αγγλική. Δυστυχώς γνωρίζουμε ελάχιστα για το πώς εκδηλώνονται οι αφασικές μορφοσυντακτικές διαταραχές στην Κυπριακή Ελληνική, μια γλωσσική ποικιλία που δεν ταυτίζεται με την (πρότυπη) Ελληνική. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί και να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, καθώς η γνώση για τον τρόπο εκδήλωσης της μη ρέουσας αφασίας στην Κυπριακή Ελληνική θα συμβάλει τόσο στη νέα παραγωγή γνώσης για τα υποκείμενα αίτια της μη ρέουσας αφασίας, όσο και στη διαμόρφωση λογοθεραπευτικών παρεμβάσεων/προγραμμάτων που θα στοχεύουν στην αποκατάσταση των μορφοσυντακτικών διαταραχών στην Κυπριακή Ελληνική. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα διερευνήσουν την ικανότητα φυσικών ομιλητών της Κυπριακής Ελληνικής με μη ρέουσα αφασία που οφείλεται σε εγκεφαλικό επεισόδιο να παράγουν και να κατανοούν μορφοσυντακτικές κατηγορίες/φαινόμενα στη μητρική τους γλώσσα. Παράλληλα θα εξετάσουν τις γνωστικές λειτουργίες/ικανότητες των ατόμων αυτών (π.χ., εργαζόμενη μνήμη, βραχυπρόθεσμη μνήμη, εκτελεστικές λειτουργίες, ταχύτητα επεξεργασίας) και θα διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ μορφοσυντακτικών και γνωστικών διαταραχών. Οι διδακτορικές διατριβές που θα προκύψουν θα αποτελέσουν σημαντική συμβολή τόσο στη διεθνή, όσο και στην εγχώρια βιβλιογραφία στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι φυσικοί ομιλητές της Κυπριακής Ελληνικής και κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Λογοθεραπεία/ Λογοπαθολογία ή σε συναφές πεδίο όπως η Γλωσσολογία και η Ψυχολογία. H αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας, αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου και αναλυτικής βαθμολογίας (εάν ο υποψήφιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου), καθώς και μια σύντομη περιγραφή των ευρύτερων ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου, της προηγούμενης ακαδημαϊκής/ερευνητικής του εμπειρίας, των μελλοντικών του σχεδίων, καθώς και των λόγων για τους οποίους ο υποψήφιος κάνει αίτηση για μια από τις παρούσες θέσεις υποψήφιου διδάκτορα.  Απαιτείται καλή γνώση της Aγγλικής και επάρκεια στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (π.χ., Microsoft Office). Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία και κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στην Ψυχογλωσσολογία/ Νευρογλωσσολογία ή σε συναφές πεδίο θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση Κύπριοι πολίτες, υπήκοοι της Ε.Ε. και υπήκοοι τρίτων χωρών.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Βαλάντης Φυνδάνης, Επίκουρος Καθηγητής,  c.fyndanis@cut.ac.cy

 

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002606, Φαξ.: 25002769

 

Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Δυο (2) θέσεις για διδακτορική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο «Ψυχογλωσσολογία/Νευρογλωσσολογία»

Περιγραφή: Ο όρος αφασία αναφέρεται στις γλωσσικές διαταραχές/διαταραχές επικοινωνίας που εμφανίζονται μετά από εγκεφαλική βλάβη. Τα άτομα με μη ρέουσα αφασία έχουν συχνά δυσκολίες με την παραγωγή και την κατανόηση μορφοσυντακτικών φαινομένων/κατηγοριών, όπως είναι ο χρόνος και η γραμματική όψη. Για παράδειγμα, αρκετά από αυτά τα άτομα συχνά παράγουν εσφαλμένες («αντιγραμματικές») προτάσεις, όπως Ο Κώστας χθες θα φάει μουσακά (λάθος χρόνου/χρονικής αναφοράς) και Επί μια ώρα η Μαρία χθες έλυσε τις ασκήσεις (λάθος γραμματικής όψης). Οι μορφοσυντακτικές διαταραχές που παρατηρούνται στη μη ρέουσα αφασία δεν εκδηλώνονται πάντα με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις γλώσσες. Για παράδειγμα, υπάρχουν πειραματικά ευρήματα που υποστηρίζουν ότι η γραμματική όψη είναι πιο διαταραγμένη στην Ελληνική απ’ ό,τι στην Αγγλική. Δυστυχώς γνωρίζουμε ελάχιστα για το πώς εκδηλώνονται οι αφασικές μορφοσυντακτικές διαταραχές στην Κυπριακή Ελληνική, μια γλωσσική ποικιλία που δεν ταυτίζεται με την (πρότυπη) Ελληνική. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί και να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, καθώς η γνώση για τον τρόπο εκδήλωσης της μη ρέουσας αφασίας στην Κυπριακή Ελληνική θα συμβάλει τόσο στη νέα παραγωγή γνώσης για τα υποκείμενα αίτια της μη ρέουσας αφασίας, όσο και στη διαμόρφωση λογοθεραπευτικών παρεμβάσεων/προγραμμάτων που θα στοχεύουν στην αποκατάσταση των μορφοσυντακτικών διαταραχών στην Κυπριακή Ελληνική. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα διερευνήσουν την ικανότητα φυσικών ομιλητών της Κυπριακής Ελληνικής με μη ρέουσα αφασία που οφείλεται σε εγκεφαλικό επεισόδιο να παράγουν και να κατανοούν μορφοσυντακτικές κατηγορίες/φαινόμενα στη μητρική τους γλώσσα. Παράλληλα θα εξετάσουν τις γνωστικές λειτουργίες/ικανότητες των ατόμων αυτών (π.χ., εργαζόμενη μνήμη, βραχυπρόθεσμη μνήμη, εκτελεστικές λειτουργίες, ταχύτητα επεξεργασίας) και θα διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ μορφοσυντακτικών και γνωστικών διαταραχών. Οι διδακτορικές διατριβές που θα προκύψουν θα αποτελέσουν σημαντική συμβολή τόσο στη διεθνή, όσο και στην εγχώρια βιβλιογραφία στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι φυσικοί ομιλητές της Κυπριακής Ελληνικής και κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Λογοθεραπεία/ Λογοπαθολογία ή σε συναφές πεδίο όπως η Γλωσσολογία και η Ψυχολογία. H αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας, αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου και αναλυτικής βαθμολογίας (εάν ο υποψήφιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου), καθώς και μια σύντομη περιγραφή των ευρύτερων ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου, της προηγούμενης ακαδημαϊκής/ερευνητικής του εμπειρίας, των μελλοντικών του σχεδίων, καθώς και των λόγων για τους οποίους ο υποψήφιος κάνει αίτηση για μια από τις παρούσες θέσεις υποψήφιου διδάκτορα.  Απαιτείται καλή γνώση της Aγγλικής και επάρκεια στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (π.χ., Microsoft Office). Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία και κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στην Ψυχογλωσσολογία/ Νευρογλωσσολογία ή σε συναφές πεδίο θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση Κύπριοι πολίτες, υπήκοοι της Ε.Ε. και υπήκοοι τρίτων χωρών.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Βαλάντης Φυνδάνης, Επίκουρος Καθηγητής,  c.fyndanis@cut.ac.cy

 

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002606, Φαξ.: 25002769