Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μια (1) θέση στο αντικείμενο «Ανταλλαγή γνώσεων και ικανοτήτων μεταξύ γενεών για την πρόληψη παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο» ή «προγνωστικοί παράγοντες σε ασθενείς με ισχαιμική νόσο»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε συναφές αντικείμενο.

Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης στατιστικών προγραμμάτων. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Άντρη Παναγιώτου, Επίκουρη Καθηγήτρια, andrie.panayiotou@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στο αντικείμενο «Περιβαλλοντική Υγεία» 

Περιγραφή – Η νέα θέση διδακτορικού φοιτητή στην ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Νερό και Υγεία του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα καλύψει θεματικές έννοιες του εκθεσιώματος (exposome), δηλαδή την ολιστική αποτύπωση όλων εκείνων των περιβαλλοντικών παραγόντων/τρόπου ζωής και συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη δημιουργία χρόνιων νοσημάτων, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ενδοκρινολογικές διαταραχές.

Ο διδακτορικός φοιτητής/ρια θα εφαρμόσει την έννοια του αστικού εκθεσιώματος σε πληθυσμιακές μελέτες υγείας που αφορούν την ποιότητα ζωής και τη δημόσια υγεία. Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα εκπαιδευτεί στη χρήση εργαλείων τελευταίας γενιάς σχετικά με πρωτόκολλα ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης και εφαρμογής αγνωστικών -omics τεχνολογιών, όπως τα metabolomics.

O κύριος στόχος της ερευνητικής μας ομάδας είναι η ενδελεχής μελέτη παραγόντων κινδύνου για την υγεία που συνδέονται με χρόνιες εκθέσεις σε χημικές περιβαλλοντικές ουσίες εφαρμόζοντας νέες, καινοτόμες μεθοδολογίες αξιολόγησης της ανθρώπινης έκθεσης. Η μετάβαση της ερευνητικής εστίασης από τη νόσο στην ταυτόχρονη αξιολόγηση ανθρώπινων εκθέσεων σε διάφορους παράγοντες ρίσκου υγείας μέσω της εφαρμογής της έννοιας exposome θα ανοίξει νέα μονοπάτια κατανόησης της ασθένειας.

Το εργαστήριο μας είναι άρτια εξοπλισμένο με φασματογράφους μάζας για εξειδικευμένες αναλύσεις σε ανθρώπινα βιολογικά υγρά και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού, μόλις μερικά λεπτά από το κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο μέτωπο της πόλης. Το πανεπιστήμιο μας πρόσφατα κατατάχθηκε στις θέσεις 300-350 μεταξύ των καλύτερων πανεπιστημίων ανά το παγκόσμιο, βάσει της κατάταξης διεθνούς κύρους Times Higher Education World University Rankings 2018.

Απαιτούμενα Προσόντα :Πτυχίο και μεταπτυχιακό σε Επιστήμες Ζωής ή Θετικές Επιστήμες ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Χρηματοδότηση: Οι θέσεις θα υποστηριχθούν οικονομικά αναλόγως προσόντων και διαθεσιμότητας από εξωτερικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Χ. Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγείας,  konstantinos.makris@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στο αντικείμενο: «Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία» με θέμα «Παχυσαρκία και Διαβήτης»

Περιγραφή: Η ερευνητική θέση έχει ως αντικείμενο μελέτης της το πρόβλημα της παχυσαρκίας και του διαβήτη κι έχει ως στόχο την εξέταση παραγόντων κινδύνου σχετικών με τα προβλήματα αυτά, συμπεριλαμβανομένου περιβαλλοντικών και ορμονικών παραγόντων καθώς και του τρόπου ζωής.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε συναφές αντικείμενο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κώστας Α. Χριστοφή, Αναπληρωτής Καθηγητής, costas.christophi@cut.ac.cy

Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μια (1) θέση στο αντικείμενο «Ανταλλαγή γνώσεων και ικανοτήτων μεταξύ γενεών για την πρόληψη παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο» ή «προγνωστικοί παράγοντες σε ασθενείς με ισχαιμική νόσο»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε συναφές αντικείμενο.

Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης στατιστικών προγραμμάτων. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Άντρη Παναγιώτου, Επίκουρη Καθηγήτρια, andrie.panayiotou@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στο αντικείμενο «Περιβαλλοντική Υγεία» 

Περιγραφή – Η νέα θέση διδακτορικού φοιτητή στην ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Νερό και Υγεία του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα καλύψει θεματικές έννοιες του εκθεσιώματος (exposome), δηλαδή την ολιστική αποτύπωση όλων εκείνων των περιβαλλοντικών παραγόντων/τρόπου ζωής και συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη δημιουργία χρόνιων νοσημάτων, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ενδοκρινολογικές διαταραχές.

Ο διδακτορικός φοιτητής/ρια θα εφαρμόσει την έννοια του αστικού εκθεσιώματος σε πληθυσμιακές μελέτες υγείας που αφορούν την ποιότητα ζωής και τη δημόσια υγεία. Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα εκπαιδευτεί στη χρήση εργαλείων τελευταίας γενιάς σχετικά με πρωτόκολλα ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης και εφαρμογής αγνωστικών -omics τεχνολογιών, όπως τα metabolomics.

O κύριος στόχος της ερευνητικής μας ομάδας είναι η ενδελεχής μελέτη παραγόντων κινδύνου για την υγεία που συνδέονται με χρόνιες εκθέσεις σε χημικές περιβαλλοντικές ουσίες εφαρμόζοντας νέες, καινοτόμες μεθοδολογίες αξιολόγησης της ανθρώπινης έκθεσης. Η μετάβαση της ερευνητικής εστίασης από τη νόσο στην ταυτόχρονη αξιολόγηση ανθρώπινων εκθέσεων σε διάφορους παράγοντες ρίσκου υγείας μέσω της εφαρμογής της έννοιας exposome θα ανοίξει νέα μονοπάτια κατανόησης της ασθένειας.

Το εργαστήριο μας είναι άρτια εξοπλισμένο με φασματογράφους μάζας για εξειδικευμένες αναλύσεις σε ανθρώπινα βιολογικά υγρά και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού, μόλις μερικά λεπτά από το κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο μέτωπο της πόλης. Το πανεπιστήμιο μας πρόσφατα κατατάχθηκε στις θέσεις 300-350 μεταξύ των καλύτερων πανεπιστημίων ανά το παγκόσμιο, βάσει της κατάταξης διεθνούς κύρους Times Higher Education World University Rankings 2018.

Απαιτούμενα Προσόντα :Πτυχίο και μεταπτυχιακό σε Επιστήμες Ζωής ή Θετικές Επιστήμες ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Χρηματοδότηση: Οι θέσεις θα υποστηριχθούν οικονομικά αναλόγως προσόντων και διαθεσιμότητας από εξωτερικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Χ. Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγείας,  konstantinos.makris@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στο αντικείμενο: «Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία» με θέμα «Παχυσαρκία και Διαβήτης»

Περιγραφή: Η ερευνητική θέση έχει ως αντικείμενο μελέτης της το πρόβλημα της παχυσαρκίας και του διαβήτη κι έχει ως στόχο την εξέταση παραγόντων κινδύνου σχετικών με τα προβλήματα αυτά, συμπεριλαμβανομένου περιβαλλοντικών και ορμονικών παραγόντων καθώς και του τρόπου ζωής.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε συναφές αντικείμενο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κώστας Α. Χριστοφή, Αναπληρωτής Καθηγητής, costas.christophi@cut.ac.cy