Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Department of Communication and Internet Studies

Department of Communication and Internet Studies

Ενδιαφέρομαι για αυτό το πρόγραμμα!STRUCTURE & CONTENT

New Information and Communication Technologies (ICTs) have significantly changed the way we learn, work and communicate. These technologies offer enormous opportunities for learning and communication, which in most cases remain untapped due to the lack of an adequate theoretical, pedagogical, and technological framework. This programme aims to bridge the gap between opportunities and reality by laying the foundations for the development of ICT knowledge and skills, and linking these knowledge and skills to their application in authentic situations.

This programme addresses postgraduate students who are interested in subjects related to the design, research and application of new learning technologies in typical (e.g. schools) and non-typical learning environments (e.g. museums, continuing education, work-based learning, etc.)

Since September 2014, the Master’s Degree has been offering modules specifically for students with a background in Information Technology with a focus on ubiquitous computing. In combination with the other modules which are offered under the master's programme, this programme enables students with a technological background to broaden their knowledge.

The postgraduate programme in "New Learning and Communication Technologies" is recognized by the Cyprus Educational Service Committee.

The curriculum is structured on the basis of three pillars:

  • Theoretical Foundation,             
  • Design and New Interactive Technologies, and             
  • Applications.             

The successful completion of the Master's programme in New Learning and Communication Technologies requires the completion of 90 ECTS, including the Master's Thesis which receives 30 ECTS.

The programme is offered on a full or part-time basis and has a minimum duration of three semesters and a maximum duration of eight semesters.

Students must attend a total of nine modules. The CIS 501 module: Learning and Communication Theories and CIS 541 module: Research Methodology are compulsory during the first semester of study for all students. In addition, to obtain a degree, students must successfully complete the Master’s Thesis, which requires enrollment in the CIS 560 Module: Research Design and CIS 580 Module: Master’s Thesis.

The Master’s Thesis can only be started after the successful completion of the teaching part of the programme or upon approval of the Department.

The attached file contains the Internal Rules of Postgraduate Thesis of the Department of Communication and Internet Studies. 

MODULES

 Μαθήματα Φθινοπωρινού Εξαμήνου

ECTS

 CIS 501  Θεωρίες Μάθησης και Επικοινωνίας* 

7,5

 CIS 541  Μεθοδολογία Έρευνας* 

7,5

 CIS 516  Διαδραστικές Τεχνολογίες Διαδικτύου 

7,5

 CIS 522  Νέες Τεχνολογίες και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση 

7,5

 CIS 530  Αρχές Διάχυτου Υπολογισμού 

7,5

 CIS 555  Ειδικά Θέματα στην Τεχνολογία, Μάθηση και Κοινωνία 

7,5

 CIS 556  Παιχνιδοποίηση και ανάπτυξη κοινωνικο-επιστημονικού γραμματισμού 

7,5

 CIS 557  Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 

7,5

 CIS 560  Σχεδιασμός Έρευνας*

7,5

 CIS 580  Διατριβή Μάστερ*

22,5

 CIS 812  Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων 

7,5

Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου

ECTS

 CIS 513 Σχεδιασμός Αλληλεπιδραστικών Περιβαλλόντων Μάθησης 

7,5

 CIS 514  Καινοτόμες Τεχνολογίες 

7,5

 CIS 525  Νέα Μέσα και Παιδιά 

7,5

 CIS 527  Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Συνεργατική Μάθηση 

7,5

 CIS 528  Ψηφιακά Παιγνίδια, Μάθηση και Επικοινωνία 

7,5

 CIS 531  Εφαρμογές διάχυτου υπολογισμού** 

7,5

 CIS 555  Ειδικά Θέματα στην Τεχνολογία, Μάθηση και Κοινωνία 

7,5

 CIS 558  Έρευνα στις κινητές τεχνολογίες και μέσω κινητών τεχνολογιών 

7,5

 CIS 811  Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων 

7,5

 CIS 813  Νέα Μέσα 

7,5

MGA 517  Δικτυακές Κοινότητες και Διαδικτυακά Κοινωνικά Μέσα 

7,5

 MGA 523  Συνεργατική Τεχνολογία 

7,5

 CIS 560  Σχεδιασμός Έρευνας* 

7,5

 CIS 580 Διατριβή Μάστερ* 

22,5

 

* Υποχρεωτικό μάθημα

** Προαπαιτούμενο η επιτυχής ολοκλήρωση του CIS 530

Η εγγραφή στο CIS 580 Διατριβή Μάστερ προϋποθέτει επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος CIS 560 Σχεδιασμός Έρευνας.

Σύμφωνα με τους κανόνες του Πανεπιστημίου για να προσφερθεί ένα μάθημα χρειάζεται να έχει πέντε, τουλάχιστον, εγγραφές.

ADMISSION

Applicants must have an accredited University degree, awarded by an accredited institution in the country where it operates, or a degree evaluated as equivalent to University degree by the Cyprus Council for the Recognition of Higher Education Qualifications (KYSATS). Undergraduate students that are about to graduate can apply for a master’s programme, considering that they expect to receive their University degree before the commencement of the master’s programme.

Applications (early) should be submitted electronically, using the online application system of the University, Student Portal.

However, late applications will be assessed depending on availability in each programme.

The following documents are required to be submitted, with the applications:

  • A copy of a valid passport or Civil ID.
  • A Curriculum Vitae (C.V.)
  • Copies of University degrees or a confirmation letter which states that the candidate is expected to graduate before he/she starts the postgraduate programme.
  • Copies of Academic Transcripts
  • A brief Personal Statement of goals and research interests (approximately 500 words) in which the candidate explains why he/she wishes to pursue a graduate programme at CUT.
  • Any other certificates and documents, such as samples of relevant academic or professional work (publications, articles, portfolios etc.) according to the internal rules of graduate studies of each Department where the application is submitted.