Εγγραφή εισακτέων από αρχική κατανομή Παγκύπριων Εξετάσεων (& Πανελλήνιες)

Προτού καταχωρήσετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία, διαβάστε εδώ την ειδική πολιτική συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Φοιτητών και όσων υποβάλλουν αίτηση για εξασφάλιση θέσης σπουδών (υποψήφιοι φοιτητές) στο Πανεπιστήμιο.

Βήμα 1: Καταβολή τέλους Εγγραφής €40 με πιστωτική κάρτα μέσω της JCC στο σύνδεσμο: https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062 . Από τις διάφορες επιλογές, βρείτε τον τίτλο ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Τέλος Εγγραφής Νεοεισερχόμενων Φοιτητών).

Εναλλακτικά, μπορείτε να αποταθείτε στο υποκατάστημα της τράπεζάς σας και να ζητήσετε από τον τραπεζικό υπάλληλο όπως κάνει «κατάθεση μέσω JCC» κατευθύνοντας τον στην μερίδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στην κατηγορία πληρωμών «Τέλος Εγγραφής Πανεπιστημίου»

Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ και καλύπτει ασφαλιστική κάλυψη, έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, έκδοση επίσημων βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών και πτυχίου, συμμετοχή στα οργανωμένα αθλητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου καθώς και εγγραφή στη Φοιτητική Ένωση για όλα τα έτη της φοίτησής σας. Το ποσό αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους όσους επιθυμούν επιβεβαίωση της θέσης τους είτε αυτοί θα φοιτήσουν άμεσα είτε είναι άρρενες που θα καταταγούν στον στρατό. Δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να κάνετε άμεσα την πληρωμή, προχωρήστε στα επόμενα βήματα πιο κάτω. Η πληρωμή μπορεί να γίνει τις επόμενες εργάσιμες μέρες.

Βήμα 2: Δημιουργία Φοιτητικής Μερίδας στο Λογισμικό Σύστημα Εγγραφών του Πανεπιστημίου. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για αποφυγή προβλημάτων, το βήμα αυτό όπως και τα επόμενα, καλύτερα να διεκπεραιώνονται από Η/Υ και όχι από κινητό τηλέφωνο ή tablet.

Ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο και στη συνέχεια τις οδηγίες που θα λαμβάνετε στο προσωπικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

https://sis2.cut.ac.cy/sap/bc/webdynpro/sap/zcut_wd_st_cr_account?sap-client=300&sap-language=EL 

 

Βήμα 3: Δημιουργία Αίτησης Εισαγωγής στο Πρόγραμμα που έχετε εξασφαλίσει θέση (μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα για όλες τις κατηγορίες θέσεων εδώ)

(1) Πηγαίνετε στο https://sis.cut.ac.cy/irj/portal

(2) Καταχωρήστε τον χρήστη (user) και κωδικό πρόσβασης (password) όπως αυτά σας έχουν αποσταλεί στο προσωπικό σας ταχυδρομείο

(3) Από το μενού στα αριστερά, επιλέξετε «Αιτήσεις Εισαγωγής» και ακολούθως πατήστε στο «Δημιουργία»

(4) Στο πεδίο «Επιλογή Τύπου Αίτησης» επιλέξτε «Παγκύπριες» (Κανονική ή Τεχνικές ή Εσπερινές, ό,τι ισχύει στην περίπτωσή σας) ή Πανελλήνιες (για φοιτητές από Ελλάδα)

(5) Επιλέξετε (από το πτυσώμενο-drop down μενού) το «Πρόγραμμα Σπουδών» στο οποίο εξασφαλίσατε θέση

(6) Επισυνάψτε στην αίτησή σας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα «συνημμένα». Στην περίπτωση Ελλαδιτών που εξασφάλισαν θέση σε προγράμματα πτυχίου αυτά περιλαμβάνουν:

(α) Την απόδειξη καταβολής του τέλους εγγραφής που αναφέρεται στο Βημα 1 πιο πάνω

(β) Αντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας (ή Διαβατηρίου)

(γ) Αντίγραφο Απολυτηρίου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης

(7) Αφού ολοκληρώσετε τα πιο πάνω, πατήστε το κουμπί «Αποθήκευση» και θα δείτε μήνυμα στην Οθόνη σας ότι αίτησή εισαγωγής σας έχει δημιουργηθεί. Δεν προβλέπεται η λήψη μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την υποβολή της αίτησης επομένως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας επειδή δεν έγινε λήψη κάποιου τέτοιου μηνύματος.

Για βοήθεια διεκπεραίωσης των πιο πάνω βημάτων, μπορείτε να αξιοποιήσετε τον Οδηγό υποβολής αίτησης σε πρόγραμμα σπουδών. 

 

Με την ολοκλήρωση της δημιουργίας της αίτησής σας, το Γραφείο Σπουδών θα ελέγξει και στη συνέχεια θα εγκρίνει τις αιτήσεις εισαγωγής για αυτούς/ες που θα επιβεβαιωθεί:

• η πληρωμή του τέλους εγγραφής (€40) και

• η θέση που έχουν εξασφαλίσει στο Πανεπιστήμιο

Για την έκβαση της αίτησής σας θα μπορείτε να ενημερώνεστε από την διαδικτυακή πύλη του Πανεπιστημίου στο σύνδεσμο: https://sis.cut.ac.cy/irj/portal.

Συγκεκριμένα, αφού γίνει ο έλεγχος που αναφέρεται πιο πάνω και δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητητα, θα υπάρξει αλλαγή της κατάστασης της αίτησης του υποψηφίου/της υποψήφιας από «Δημιουργημένη» σε «Εγκεκριμένη» και της κατάσταση του/της φοιτητή/τριας από «Υποψήφιος» σε «Ενεργός Φοιτητής». Η  όποια αλλαγή θα γίνει από το Γραφείο Σπουδών του Πανεπιστημίου εντός 24 ωρών (νοουμένου ότι έχει γίνει ορθά η αίτηση και έχουν επισυναφθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά).

Αν θέλετε να υποβάλετε αίτηση για Κενές Θέσεις ή/και Ειδικά Κριτήρια (ισχύει για Κύπριους), μπορείτε να το πράξετε (κατά την περίοδο που έχει ανακοινωθεί) δημιουργώντας πρόσθετες αιτήσεις και βάζοντας τις προτιμήσεις σας (αφού όμως πρώτα εγγραφείτε στη θέση που εξασφαλίσατε).


Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε ή χρειαστείτε βοήθεια επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πανεπιστημίου στα τηλέφωνα 0035725002710 ή 0035725002711 ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο kep@cut.ac.cy.

Εγγραφή εισακτέων από αρχική κατανομή Παγκύπριων Εξετάσεων (& Πανελλήνιες)

Προτού καταχωρήσετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία, διαβάστε εδώ την ειδική πολιτική συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Φοιτητών και όσων υποβάλλουν αίτηση για εξασφάλιση θέσης σπουδών (υποψήφιοι φοιτητές) στο Πανεπιστήμιο.

Βήμα 1: Καταβολή τέλους Εγγραφής €40 με πιστωτική κάρτα μέσω της JCC στο σύνδεσμο: https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062 . Από τις διάφορες επιλογές, βρείτε τον τίτλο ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Τέλος Εγγραφής Νεοεισερχόμενων Φοιτητών).

Εναλλακτικά, μπορείτε να αποταθείτε στο υποκατάστημα της τράπεζάς σας και να ζητήσετε από τον τραπεζικό υπάλληλο όπως κάνει «κατάθεση μέσω JCC» κατευθύνοντας τον στην μερίδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στην κατηγορία πληρωμών «Τέλος Εγγραφής Πανεπιστημίου»

Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ και καλύπτει ασφαλιστική κάλυψη, έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, έκδοση επίσημων βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών και πτυχίου, συμμετοχή στα οργανωμένα αθλητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου καθώς και εγγραφή στη Φοιτητική Ένωση για όλα τα έτη της φοίτησής σας. Το ποσό αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους όσους επιθυμούν επιβεβαίωση της θέσης τους είτε αυτοί θα φοιτήσουν άμεσα είτε είναι άρρενες που θα καταταγούν στον στρατό. Δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να κάνετε άμεσα την πληρωμή, προχωρήστε στα επόμενα βήματα πιο κάτω. Η πληρωμή μπορεί να γίνει τις επόμενες εργάσιμες μέρες.

Βήμα 2: Δημιουργία Φοιτητικής Μερίδας στο Λογισμικό Σύστημα Εγγραφών του Πανεπιστημίου. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για αποφυγή προβλημάτων, το βήμα αυτό όπως και τα επόμενα, καλύτερα να διεκπεραιώνονται από Η/Υ και όχι από κινητό τηλέφωνο ή tablet.

Ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο και στη συνέχεια τις οδηγίες που θα λαμβάνετε στο προσωπικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

https://sis2.cut.ac.cy/sap/bc/webdynpro/sap/zcut_wd_st_cr_account?sap-client=300&sap-language=EL 

 

Βήμα 3: Δημιουργία Αίτησης Εισαγωγής στο Πρόγραμμα που έχετε εξασφαλίσει θέση (μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα για όλες τις κατηγορίες θέσεων εδώ)

(1) Πηγαίνετε στο https://sis.cut.ac.cy/irj/portal

(2) Καταχωρήστε τον χρήστη (user) και κωδικό πρόσβασης (password) όπως αυτά σας έχουν αποσταλεί στο προσωπικό σας ταχυδρομείο

(3) Από το μενού στα αριστερά, επιλέξετε «Αιτήσεις Εισαγωγής» και ακολούθως πατήστε στο «Δημιουργία»

(4) Στο πεδίο «Επιλογή Τύπου Αίτησης» επιλέξτε «Παγκύπριες» (Κανονική ή Τεχνικές ή Εσπερινές, ό,τι ισχύει στην περίπτωσή σας) ή Πανελλήνιες (για φοιτητές από Ελλάδα)

(5) Επιλέξετε (από το πτυσώμενο-drop down μενού) το «Πρόγραμμα Σπουδών» στο οποίο εξασφαλίσατε θέση

(6) Επισυνάψτε στην αίτησή σας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα «συνημμένα». Στην περίπτωση Ελλαδιτών που εξασφάλισαν θέση σε προγράμματα πτυχίου αυτά περιλαμβάνουν:

(α) Την απόδειξη καταβολής του τέλους εγγραφής που αναφέρεται στο Βημα 1 πιο πάνω

(β) Αντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας (ή Διαβατηρίου)

(γ) Αντίγραφο Απολυτηρίου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης

(7) Αφού ολοκληρώσετε τα πιο πάνω, πατήστε το κουμπί «Αποθήκευση» και θα δείτε μήνυμα στην Οθόνη σας ότι αίτησή εισαγωγής σας έχει δημιουργηθεί. Δεν προβλέπεται η λήψη μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την υποβολή της αίτησης επομένως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας επειδή δεν έγινε λήψη κάποιου τέτοιου μηνύματος.

Για βοήθεια διεκπεραίωσης των πιο πάνω βημάτων, μπορείτε να αξιοποιήσετε τον Οδηγό υποβολής αίτησης σε πρόγραμμα σπουδών. 

 

Με την ολοκλήρωση της δημιουργίας της αίτησής σας, το Γραφείο Σπουδών θα ελέγξει και στη συνέχεια θα εγκρίνει τις αιτήσεις εισαγωγής για αυτούς/ες που θα επιβεβαιωθεί:

• η πληρωμή του τέλους εγγραφής (€40) και

• η θέση που έχουν εξασφαλίσει στο Πανεπιστήμιο

Για την έκβαση της αίτησής σας θα μπορείτε να ενημερώνεστε από την διαδικτυακή πύλη του Πανεπιστημίου στο σύνδεσμο: https://sis.cut.ac.cy/irj/portal.

Συγκεκριμένα, αφού γίνει ο έλεγχος που αναφέρεται πιο πάνω και δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητητα, θα υπάρξει αλλαγή της κατάστασης της αίτησης του υποψηφίου/της υποψήφιας από «Δημιουργημένη» σε «Εγκεκριμένη» και της κατάσταση του/της φοιτητή/τριας από «Υποψήφιος» σε «Ενεργός Φοιτητής». Η  όποια αλλαγή θα γίνει από το Γραφείο Σπουδών του Πανεπιστημίου εντός 24 ωρών (νοουμένου ότι έχει γίνει ορθά η αίτηση και έχουν επισυναφθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά).

Αν θέλετε να υποβάλετε αίτηση για Κενές Θέσεις ή/και Ειδικά Κριτήρια (ισχύει για Κύπριους), μπορείτε να το πράξετε (κατά την περίοδο που έχει ανακοινωθεί) δημιουργώντας πρόσθετες αιτήσεις και βάζοντας τις προτιμήσεις σας (αφού όμως πρώτα εγγραφείτε στη θέση που εξασφαλίσατε).


Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε ή χρειαστείτε βοήθεια επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πανεπιστημίου στα τηλέφωνα 0035725002710 ή 0035725002711 ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο kep@cut.ac.cy.